Bilder i album #25902

Kommentarer


25902

På kortets baksida är skrivet: Rektor Wille Nilson. Fotot kommer från samma album som bild #25819.

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2010-12-03 17:14:40 Rustan Gandvik
Wilhelm Nilson. Rektor vid Lidköpings läroverk 1858-94, riksdagsledamot etc. Född 1825 19/3 Leksberg. Se t.ex. Svenskt Porträttgalleri avd XXIII samt http://www9.vgregion.se/vastarvet/va/resultat_enpost.asp?intTab=0&enhet=VGM&nr=VGM_B145046_1379
2004-01-15 14:58:47 Pia Lindqvist
Troligen är Wilhelm Nilson bror till Augusta Söderlund #25908.
2004-01-14 17:59:18 Pia Lindqvist
Hustrun finns på bild #27325.
25908

På kortets baksida är skrivet: Fru Augusta Söderlund. Fotot kommer från samma album som foto #25819 På lös lapp står: Fru Aug.Söderlund Lidköping.

Fotografens namn & adressAlexander Lindheborg, Östra Storgatan 12
Kommentar
2004-01-15 14:56:27 Pia Lindqvist
Troligen är Augusta Söderlund syster till Wilhelm Nilson #25902.
2004-01-04 10:34:27 Pia Lindqvist
Dottern Ingegerd finns på bild #25843
2003-12-05 17:26:37 Fredrik Salomonsson
Detta kan vara Augusta Albertina Nilson, född 1833 i Leksberg. Gift med Per Gustaf Söderlund, född 1820 i Väring. År 1890 bodde familjen i Gamla Staden N:o 1 i Lidköping.
27325

På bildens baksida är en lapp fastklistrad med texten: Fru H Nilson född Schonberg. I kyrkobokföringen i Lidköping, födda: finns uppgift om att Rektor Wilhelm Nilsson och Hilda Maria Schonberg 24 år fått en son vid namn Ingemar den 8/9 1866. Maken finns på bild #25902. Bilden är från samma album som #25819.

Fotografens namn & adressC. A. Leverin
Kommentar
2012-08-10 11:41:13 StefanZ
Här är de barnen som Hilda (Maria) födde och fostrade, tillsammans med rektorn (Axel) Wilhelm Nilsson: Axel Wilhelm Nilsson, f. 1825 i Leksberg Skaraborgs län, Rektor[för Elementarskolan] Hilda Maria Schonberg, f. 1842 i Östra Karup Kristianstads län Sigrid, f. 1862 i Lidköping Skaraborgs län Clas Lennart, f. 1863 i Lidköping Skaraborgs län Halfdan, f. 1864 i Lidköping Skaraborgs län Agnes, f. 1865 i Lidköping Skaraborgs län Ingemar, f. 1866 i Lidköping Skaraborgs län. Sigrid gifte sig fö med den senare kände artisten och professorn i konsthistoria Axel Jungstedt. Haldan blev som sagt en mycket känd bryggeri-direktör och honoratiores i hemstaden Lidköping. Observera att Haldan är den mera korrekta stavningsvarianten här. Källor: Sveriges befolkning 1880 och 1900.
2012-08-10 11:41:13 StefanZ
Här är de barnen som Hilda (Maria) födde och fostrade, tillsammans med rektorn (Axel) Wilhelm Nilsson: Axel Wilhelm Nilsson, f. 1825 i Leksberg Skaraborgs län, Rektor[för Elementarskolan] Hilda Maria Schonberg, f. 1842 i Östra Karup Kristianstads län Sigrid, f. 1862 i Lidköping Skaraborgs län Clas Lennart, f. 1863 i Lidköping Skaraborgs län Halfdan, f. 1864 i Lidköping Skaraborgs län Agnes, f. 1865 i Lidköping Skaraborgs län Ingemar, f. 1866 i Lidköping Skaraborgs län. Sigrid gifte sig fö med den senare kände artisten och professorn i konsthistoria Axel Jungstedt. Haldan blev som sagt en mycket känd bryggeri-direktör och honoratiores i hemstaden Lidköping. Observera att Haldan är den mera korrekta stavningsvarianten här. Källor: Sveriges befolkning 1880 och 1900.
2012-06-24 01:08:45 Stefan Zylberstein
Rektorsparet hade flera barn förutom ritaren Ingemar. Bl.a. den i Lidköping välkände bryggeridirektören Haldan Nilsson-Dag.
2004-01-15 09:15:37 Peter Karlsson
Hilda Maria Schonberg är född 1842 i Östra Karup (N), gift med rektorn (för Elementarskolan) Axel Wilhelm Nilsson, född 1825 i Leksberg (R). De bor 1890 i Lidköping och har (1890) en son, ritare Ingemar Dag född 1866. Källa: Sveriges befolkning 1890

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv