Bilder i album #24930

Kommentarer


22318

Okänd herre Från samma album som #21692

Fotografens namn & adressJ. Lindberg
Kommentar
2021-06-06 16:48:23 N O Urban Näsström
Jag föddes på Österede Gård 1936 Tavlan hängde i övre hallen och föreställer min farmors farbror N O Näs en av bröderna Näs-Lindberg- Pettersson -Sundin den sistnämnde farmors far vilka föddes på Österede Gård 1827-1835
2011-10-03 09:43:07 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1900 23/11). N. O. Näs &#134,. Såsom vi förut meddelat, afled den 23 dennes i Östersund grosshandlaren Nils Olof Näs. Rörande denne, en af Jemtlands störste och driftigaste affärsmän, meddelar Östersundsposten följande minnesruna. Näs föddes den 5 november 1829 i Österede, Fors socken, och började sin bana som skogsarbetare. Redan vid 18 års ålder gick han i bjelkeskog och började småningom först åtaga sig afverkning, sedan att köpa skogstrakter. Värdet af det skogskaptal, som gått genom Näs´ händer, torde böra räknas i total millioner, och på midten af 70-talet värderades hans skogstillgångar till närmare tre millionor kr. På grund af nedgång af virkespriserna och en mängd förluster nödgades han på 90-talet realisera en betydande del af denna egendom till underpris, men behöll ändock tillräckligt för att efterlemna en för jemtländska förhållanden betydande förmögenhet. För att vid försäljning af sina ofantliga skogstillgångar göra sig oberoende af mellanhänder började han år 1873 exporthandel med såg och lastageplats vid Nyhamn, sedermera en annan dylik vid Utvik 1889-90 samt derförut vid Tegefors i vestra Jemtland för export öfver Trondhjem af virke från öfre Indalselvens floddal. Bland af honom egda sågverk kan äfven läggas Ytteråns. Näs var en så frikostig arbetsgifvare som någon, af arbetarne sjelfva älskad och hedrad. Redan år 1855 byggde han Mörtå tullqvarn i Stugun. Senare finna vi honom som egare af Merlo och andra egendomar i Medelpad och Jemtland, öfverallt brytande mark och byggande hus. i Östersund köpte han på 80-talet Risénska tomterna och lät på desammma uppföra Grand Hotell jemte en komplex af byggnader.På Frösön grundade han en hel förstad till Östersund, han donerade jord till torg och gator, byggde vägar, bröt mark och experimenterade i trädgårdsodling, ladugårdsskötsel, bryggeri med svingård, qvarn, såg m. m. Såsom gifvare till samhällen, skolor och inrättningar på närmare och fjärmare håll har han likaledes hedrat sitt minne och varit flitigt anlitad. I sitt enskilda lif erbjöd den aflidne bilden af en anspråkslös, originell man, mot vänner uppoffrande och oegennyttig hjelpare, mot tjenare och arbetare en faderlig och frikostig husbonde. Sedan år 1855 förenad i lyckligt gifte med Elise Gisslén, efterlemnar han en son Per, gift med Betty Burman, fem barnbarn och en stor krets af slägt och vänner, till hvilka kanske främst bör räknas alla de, för hvilka han var en god husbonde och arbtesgifvare. (Kugelbergs klippsamling).
2011-10-02 17:22:45 Thomas Dahl Mariestad
Grosshandlare Nils Olof Näs 1829-1900. Sonen Per Näs (Nes) 1856-1925 finns på bild #22329.
2003-11-12 20:39:34 Frank Felton
Samma foto finns i beskuren variant, se #24930.
24930

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-11-12 20:35:56 Frank Felton
Samma foto som #22318, men i beskuren variant.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv