Bilder i album #24919

Kommentarer


136957

Anna Wagenius, julen 1898. Från en samling porträtt se #136801, efter min mormor Gerda Modin född Wallmark se #24807.

Fotografens namn & adressTunell & Goës, Drottninggatan 51
Kommentar
2013-09-09 20:12:10 Ingrid Norberg
ANNA Märta Wagenius, född 7 december 1872 i Timrå Y, död 21 mars 1968 i Östersund Z. Fadern Paul Wagenius, #24919. Modern Ulrica (ULLA) Maria Amnéus, #24920. Bröderna Ernst HERMAN #137055, PAUL Emanuel #137069, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2013-08-21 07:25:26 Ann-Mari Bäckman
Eftersom gerda föddes i berg, Jämtland, kan detta då vara Anna Märta Wagenius född 1872, Timrå, medelpad, bosatt år 1900 i Berg, Jämtland? Hon var dotter till kyrkoherden Paul Wagenius, född 1839, Lockne, Jämtland Källa: Sveriges Befolkning 1900
137055

Herman Wagenius 1897. Från en samling porträtt se #136801, efter min mormor Gerda Modin född Wallmark se #24807.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15
Kommentar
2013-09-09 19:36:50 Ingrid Norberg
Ernst HERMAN Wagenius, född 19 februari 1879 i Timrå Y, död 1 februari 1923 i Enånger X. Gift 1912 med HILMA Alfrida Larsson (1879-1974). Folkskollärare. Fadern Paul Wagenius, #24919. Modern Ulrica (ULLA) Maria Amnéus, #24920. Bröderna PAUL Emanuel #137069, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Systern ANNA Märta #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
137069

Paul Wagenius 1894. Från en samling porträtt se #136801, efter min mormor Gerda Modin född Wallmark se #24807.

Fotografens namn & adressTora Petterson
Kommentar
2013-09-09 19:42:21 Ingrid Norberg
PAUL Emanuel Wagenius, född 13 april 1874 i Timrå Y, död 22 augusti 1929 i Umeå AC. Gift 1901 med EBBA Rosalie Martinsson (1878-1965). Övrlantmätare. Fadern Paul Wagenius, #24919. Modern Ulrica (ULLA) Maria Amnéus, #24920. Bröderna Ernst HERMAN #137055, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Systern ANNA Märta #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
24919

Okänd präst. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2019-09-24 20:24:13 Annika Brune
Jag kan bekräfta övriga inlägg - detta är min morfar Stig’s farfar Paul , som andra här ovan har påpekat.
2013-09-09 19:47:10 Ingrid Norberg
Sönerna PAUL Emanuel, #137069 och Ernst HERMAN, #137055. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:28:08 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:38:32 Christer Wagenius
Ja det är rätt att kvinnan på bild 24920 är Ulla Amnéus, min farfars mor
2004-01-31 22:56:31 Anders Nylander
Kan kvinnan på bild #24920 vara hustrun Ulrika Maria Amnéus. Dom är placerade i albumet bredvid varandra.
2004-01-31 16:20:55 Ingrid Wikberg
Paul Wagenius föddes av fattiga föräldrar i Forsta by, Lockne socken den 13 april 1839. Ansågs som barn ha gott läshuvud och sattes av välvilliga släktingar i elementarläroverket i Östersund i början av 1851. Underhölls där genom sammanskott och bidrag av barmhärtiga människor i Östersund bland dem i synnerhet de ädla makarna landssekreteraren Thomée och hans fru, f. Göransson, till vårterminens slut 1854. Blev på hösten samma år informator hos handl. Er. Andersson i Östersund och biträdde därvid även handeln och annat arbete, tills avgångsexamen vid läroverket avlades i slutet av vårterminen 1860. Avlade jämte Ol.Bergner från Berg m fl studentexamen i Uppsala i sept. samma år. Informator och predikobiträde i Hede och Vemdalen till slutet av 1861. Studerade teologi i Uppsala under 1862-1863. Prästvigdes i Härnösand den 31 januari 1864 och missiverades som pastorsadjunkt i Rävsund. Vice pastor i Hafverö ¼ 1865- 1/5 1869. D:o i Vibyggerå under sommaren samma år. Vice komminister i Ullånger till 1/5 1870. Ord. Komminister i Njurunda 1/5 1870- 1/11 1871, d:o i Timrå 1/11 1871- 1/5 1882. Kyrkoherde i Fors 1/5 1882- 1/5 1892, då samma befattning tillträddes i Berg. Patoralexamen 1875. Prost i Jämtlands södra kontrakt 7/3 1898. Ledamot av Vasaorden 1902. Hade den 31 sistlidne januari ( 1914) tjänstgjort som präst under 50 år. Gift den 10/7 1870 med Ulrika (Ulla) Maria Amnéus, kyrkoherdedotter i Hafverö, död den 16/8 1899. Barn: Johannes född 1871- död 1883, Anna Märta född 1872, Paul Emanuel, distr.lantmätare född 1874, Per Harald, löjtnant och vapenofficer, född 1875, Ernst Herman , folkskollärare född 1879 och Axel Theodor, byggnadsritare i USA, född 1881. Avskrift ur tidskriften BERGVIND 1914
2004-01-10 21:38:06 Ingrid Norberg
Sonen Harald finns på #27238 och sonen Axel på #27245.
2003-11-22 23:27:45 Ingrid Norberg
Detta är Paul Wagenius, född 13 april 1839 i Lockne Z, död 25 januari 1924 i Frösö Z. Gift 1870 med Ulrica (ULLA) Maria Amnéus (1838-1899). Studier i Uppsala, prästvigd 1864 i Härnösand. Komminister i Njurunda Y och Timrå Y, kyrkoherde från 1882 i Fors Z och från 1892 i Berg Z. Källor: Svenskt Porträttgalleri X:11 med samma foto och Härnösands Stift 1894-1994.
24920

Okänd kvinna, möjligen hustru till prästen på bild #24919. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2013-09-09 19:52:17 Ingrid Norberg
Maken Paul Wagenius, #24919. Sönerna Ernst HERMAN #137055, PAUL Emanuel #137069, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:29:47 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:32:52 Christer Wagenius
Ja, det är min farfars mor, Ulla Wagenius född Amnéus. Min far Stig Wagenius var son till Herman Wagenius, som var son till Paul och Ulla.
2004-06-06 23:03:14 Christer Amnéus
Hon liknar verkligen Ulrika (Ulla) Maria Amnéus i vår släktbok på sidan 193 under Familj E. boken heter AMNÉUS FAMILY , 1650-1995 och är en amerikansk utgåva.
27238

Harald Wagenius enligt anteckning bakpå fotot. Tror han var bror till Axel Wagenius, som skapade sig sin framtid i Amerika som byggnadsingenjör. Tror de var barn till någon präst i Bergs kommun. Från samma fotgrafibunt som #27237.

Fotografens namn & adressAxel Häggmark
Kommentar
2013-09-09 19:57:20 Ingrid Norberg
Modern Ulrica (ULLA) Maria Amnéus, #24920. Bröderna PAUL Emanuel #137069, Ernst HERMAN #137055 och AXEL Teodor #27245. Systern ANNA Märta #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2004-01-10 21:44:08 Ingrid Norberg
Per HARALD Wagenius, född 22 juli 1875, död 16 december 1960 i Stockholm. Major. Källa: Härnösands stift 1904-1994, Härnösand 1994. Fadern Paul Wagenius finns på #24919.
2004-01-10 00:06:07 Ingrid Wikberg
Fadern Paul Wagenius född 13/4 1839 i Lockne, Jämtland - död 25/1 1924 på Frösön. Han var kyrkoherde i Berg åren 1892-1921.
2004-01-09 12:26:44 Ingrid Wikberg
Det var ju den efterfrågade fadern som jag syftade på.(...barn till någon präst i Berg.... Det blev lite konstigt formulerat bara :o)
2004-01-09 09:59:36 Håkan Skogsjö
Bilden ser ut att vara tagen på 1890-talet eller kanske kring sekelskiftet, och då kan personen knappast vara född så tidigt som 1839. Men enligt Hernösands stifts herdaminne av Leonard Bygdén (del 1, sid. 155) hade kyrkoherden i Berg Paul Wagenius en son Per Harald, född 1875, som blev kapten vid Jämtlands fältjägarregemente, som tidsmässigt skulle stämma väl in. En yngre bror till honom var Axel Teodor, född 1881, som blev »byggnadsritare i N. Amerika». Den nämnda dottern Anna var född 1872.
2004-01-09 09:03:39 Ingrid Wikberg ( med rötter i Berg s:n)
Kanske är det prästen Paul Wagenius född 1839 i Lockne, som blev präst i Berg år 1892 som avses. Han hade även en dotter som hette Anna och som skrev dagbok. Utdrag ur Anna Wagenius dagboksanteckningar från åren då spanska sjukan florerade i bygderna har publicerats i årskriften Berg och Åsarne.
27245

Axel Wagenius, född 1881, bror till #27238. Son till kyrkoherden i Berg Paul Wagenius. Axel for till Amerika och arbetade som "byggnadsritare". Han skrev ett flertal friarbrev till min mormor Anni Bergström, född Wallmark. Breven ger en mycket målande beskrivning av en immigrants liv i USA. Han skriver: "kom och pröva på den amerikanska modellen ..." vilket innebär att hustrun är jämlik sin man. Breven är arkiverade i Emigrantinstitutet i Växjö. Fotot från samma fotografibunt som #27206. Finns ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15
Kommentar
2013-09-10 15:00:44 Gunhild Svenonius
Herman Wagenius finns på bild #137055 och jag tycker inte det ser ut att vara samma person. Näsan och örat är lite olika
2013-09-09 20:02:57 Ingrid Norberg
Modern Ulrica (ULLA) Maria Amnéus, #24920. Bröderna PAUL Emanuel #137069 och Ernst HERMAN #137055. Systern ANNA Märta #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2005-11-10 20:57:50 Christer Wagenius
Jag undrar om inte fotot rätteligen föreställer Axels bror Herman Wagenius, min farfar? Han vistades också en tid i Amerika men blev sedan skollärare i Enånger utanför Hudiksvall. Han dog ganska ung 1922 när min far var 7 år.
2004-01-10 21:47:10 Ingrid Norberg
AXEL Teodor Wagenius, född 14 mars 1881, död 26 februari 1939 i Bedford, Indiana, USA. Arkitekt. Källa: Härnösands stift 1904-1994, Härnösand 1994. Fadern Paul Wagenius finns på #24919.
2004-01-10 15:09:48 Ingrid Wikberg,
Systern till Axel och Harald Wagenius: Anna, född 7 dec 1872 i Timrå. Föräldrar var alltså sedemera Bergs-prosten Paul Wagenius och hans hustru Ulrika Maria Amnéus. Familjen kom till Berg 1891. Modern avled 1899 och den då 27-åriga Fröken på prästgården, som Anna kallades, axlade uppgiften som husfru i prästgården. Hon och fadern flyttade 1921 till Frösön. Anna Wagenius spelade en stor roll både i det kyrkliga och kulturella livet i Berg. Hon gifte sig aldrig. Anna avled 21 mars 1968. Ligger begraven i familjegraven på Strandkyrkogården i Berg. Källa: Årsskriften Berg och Åsarne 1968
2004-01-09 23:59:04 Ingrid Wikberg
Axel Wagenius skickade hem pengar till den allra första barnfesten i Bergs församling nyårsafton 1914-intiativtagare var systern Anna Wagenius. Källa: årskriften Berg och Åsarne 1972

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv