Bilder i album #24913

Kommentarer


22289

Okänd dam. Från samma album som #21692

Fotografens namn & adressJ. Lindberg
Kommentar
2003-11-12 13:54:53 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y. Bilden är placerad bredvid bild #5511 i albumet.
2003-10-14 22:48:28 Peter Karlsson
Denna bild (i en sämre kopia) finns tidigare inlagd som bild #5512 i ett album med anknytning till sjökaptenssläkten Åström i Timrå (Y). Då den bilden har en känd fotograf (J. Lindberg i Östersund) så kan vinog med hjälp av duken på det runda bordet placera in åtskilliga bilder från detta omfattande album 21692 under just den fotografen.. Sedan är det förstås intressant med kopplingar mellan vitt skilda album som nu skett, kanske finns fler beröringspunkter..?
24913

ANNA Brita Sellstedt född 1817 i Selånger gift med Länsman Anders Tjernberg bosatt i Skön. Första bild i ett album från Timrå.

Fotografens namn & adressNils Björsell, Regeringsgatan 18
Kommentar
2011-01-01 12:16:36 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Anna Brita Sellstedt var född i Selånger (Y) 1817-04-27 och dog i Skön (Y) 1904-12-14. Hon var gift i Selånger 1859 med kronofogden Anders Tjernberg, f. 1813, d. 1859. (Sveriges dödbok, Fam. Search Marriages, Begr. i Sverige).
24914

Okänt par. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
24915

Okända män. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressSven Nilsson, Storgatan 18
24916

Okänd familj. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
Kommentar
2013-02-02 12:02:09 Anders Nylander, Sundsvall
Kan pojken längst till höger vara Gustaf Adolf Jakobsson se bild #37314 m.fl. samt syskon och mor
24917

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf & Co., Klarabergsgatan 52 A
24918

Okänd präst. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf & Co., Klarabergsgatan 52 A
Kommentar
2007-08-01 22:39:21 Ingrid Norberg
Signe Maria på #37312 och Thalmai Katarina på #37317 var hans döttrar. Källa: Härnösands stifts herdaminne
2004-10-11 21:31:51 Ingrid Norberg
Gabriel Otto Håkansson, född 13 juli 1826 i Sörfors, Umeå landsförsamling AC, död 4 december 1889. Gift med Anna Sofia Norberg (1843-1924). Student i Uppsala 1845, prästvigd 1851. Verksam i Boteå, Sidensjö, Nordingrå, Alnö, Gudmundrå, Arnäs och Gideå - alla i Y län. Kyrkoherde i Skön Y från 1868. Inspektor för Sundsvalls Högre Allmänna Läroverk 1879. Källor: Härnösands stifts herdaminne och Reinhold Olsson: Ur Skönsbygdens Historia, Sundsvall 1947 med samma foto.
24919

Okänd präst. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2019-09-24 20:24:13 Annika Brune
Jag kan bekräfta övriga inlägg - detta är min morfar Stig’s farfar Paul , som andra här ovan har påpekat.
2013-09-09 19:47:10 Ingrid Norberg
Sönerna PAUL Emanuel, #137069 och Ernst HERMAN, #137055. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:28:08 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:38:32 Christer Wagenius
Ja det är rätt att kvinnan på bild 24920 är Ulla Amnéus, min farfars mor
2004-01-31 22:56:31 Anders Nylander
Kan kvinnan på bild #24920 vara hustrun Ulrika Maria Amnéus. Dom är placerade i albumet bredvid varandra.
2004-01-31 16:20:55 Ingrid Wikberg
Paul Wagenius föddes av fattiga föräldrar i Forsta by, Lockne socken den 13 april 1839. Ansågs som barn ha gott läshuvud och sattes av välvilliga släktingar i elementarläroverket i Östersund i början av 1851. Underhölls där genom sammanskott och bidrag av barmhärtiga människor i Östersund bland dem i synnerhet de ädla makarna landssekreteraren Thomée och hans fru, f. Göransson, till vårterminens slut 1854. Blev på hösten samma år informator hos handl. Er. Andersson i Östersund och biträdde därvid även handeln och annat arbete, tills avgångsexamen vid läroverket avlades i slutet av vårterminen 1860. Avlade jämte Ol.Bergner från Berg m fl studentexamen i Uppsala i sept. samma år. Informator och predikobiträde i Hede och Vemdalen till slutet av 1861. Studerade teologi i Uppsala under 1862-1863. Prästvigdes i Härnösand den 31 januari 1864 och missiverades som pastorsadjunkt i Rävsund. Vice pastor i Hafverö ¼ 1865- 1/5 1869. D:o i Vibyggerå under sommaren samma år. Vice komminister i Ullånger till 1/5 1870. Ord. Komminister i Njurunda 1/5 1870- 1/11 1871, d:o i Timrå 1/11 1871- 1/5 1882. Kyrkoherde i Fors 1/5 1882- 1/5 1892, då samma befattning tillträddes i Berg. Patoralexamen 1875. Prost i Jämtlands södra kontrakt 7/3 1898. Ledamot av Vasaorden 1902. Hade den 31 sistlidne januari ( 1914) tjänstgjort som präst under 50 år. Gift den 10/7 1870 med Ulrika (Ulla) Maria Amnéus, kyrkoherdedotter i Hafverö, död den 16/8 1899. Barn: Johannes född 1871- död 1883, Anna Märta född 1872, Paul Emanuel, distr.lantmätare född 1874, Per Harald, löjtnant och vapenofficer, född 1875, Ernst Herman , folkskollärare född 1879 och Axel Theodor, byggnadsritare i USA, född 1881. Avskrift ur tidskriften BERGVIND 1914
2004-01-10 21:38:06 Ingrid Norberg
Sonen Harald finns på #27238 och sonen Axel på #27245.
2003-11-22 23:27:45 Ingrid Norberg
Detta är Paul Wagenius, född 13 april 1839 i Lockne Z, död 25 januari 1924 i Frösö Z. Gift 1870 med Ulrica (ULLA) Maria Amnéus (1838-1899). Studier i Uppsala, prästvigd 1864 i Härnösand. Komminister i Njurunda Y och Timrå Y, kyrkoherde från 1882 i Fors Z och från 1892 i Berg Z. Källor: Svenskt Porträttgalleri X:11 med samma foto och Härnösands Stift 1894-1994.
24920

Okänd kvinna, möjligen hustru till prästen på bild #24919. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2013-09-09 19:52:17 Ingrid Norberg
Maken Paul Wagenius, #24919. Sönerna Ernst HERMAN #137055, PAUL Emanuel #137069, Per HARALD #27238 och AXEL Teodor #27245. Dottern ANNA Märta, #136957. Källa: Härnösands stift 1904-1994 - präster och pastorat, Härnösand 1994.
2008-07-04 01:29:47 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #81120
2004-12-06 18:32:52 Christer Wagenius
Ja, det är min farfars mor, Ulla Wagenius född Amnéus. Min far Stig Wagenius var son till Herman Wagenius, som var son till Paul och Ulla.
2004-06-06 23:03:14 Christer Amnéus
Hon liknar verkligen Ulrika (Ulla) Maria Amnéus i vår släktbok på sidan 193 under Familj E. boken heter AMNÉUS FAMILY , 1650-1995 och är en amerikansk utgåva.
24921

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlex. Gylfe
24922

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
24925

Okänd kvinna. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressDaniel Nyblin
24926

Okänd man, placerad vid bild #24925 i albumet. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressDaniel Nyblin
24927

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressDaniel Nyblin
24928

Okänd kvinna, placerad intill bild #24927 i albumet. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
24929

Okänd kvinna. Originalbilden har endast ett format av 25 x 38 mm. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
24930

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-11-12 20:35:56 Frank Felton
Samma foto som #22318, men i beskuren variant.
24931

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2013-12-29 06:43:41 Agneta Åhrberg
Apotekare Rolf Julius Balkenhausen. Född 20 maj 1850 i Ronneby. Apotekare i Norrtälje från 1888. Bild och biografi publicerad i Svenskt Porträttgalleri, XVIII Apotekare, 1907, s. 9. [http://runeberg.org/spg/18/0015.html Projekt Runeberg]
2005-05-01 10:12:28 Gudrun Dahl
Apotekare Rolf Balkenhausen, se bild #9476
24932

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
24933

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y. På en dubblett står det Provinsialläkaren John Edvard Odén född 4/11 1865 i Katarina (AB) död 30/7 1927 i Timrå (Y)

Katalog:Eric Gravé
Fotografens namn & adressEric Gravé
24934

Okänd man. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressHj. Sjöman

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv