Bilder i album #24757

Kommentarer


24651

Ingår i ett album som jag köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressDavid Almquist
Kommentar
2003-11-10 20:49:59 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 03:07:27 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757.
24653

Ingår i ett album som jag köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressEric Sjöqvist
Kommentar
2003-11-10 20:49:38 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 03:06:49 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757.
24654

Ingår i ett album som jag köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Katalog:Frida Welin
Fotografens namn & adressFrida Welin
Kommentar
2003-11-10 20:49:15 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 03:05:57 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757.
24655

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt. (soldat)

Fotografens namn & adressJohn Hellquist
Kommentar
2003-11-10 20:48:53 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 03:05:06 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757.
24656

Ingår i ett album som jag köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressMärta Berg
Kommentar
2003-11-10 20:48:31 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 03:04:05 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757.
24657

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt. (soldat)

Fotografens namn & adressAteljé H. Nyberg, Grevgatan 38
Kommentar
2003-11-10 20:48:09 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 03:01:59 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757 och möjligen identisk med #24728 i samma album.
24658

Ingår i ett album som jag köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressN. H. Guldbrand
Kommentar
2003-11-10 19:24:37 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757. Identisk med #24725 och #24770 i samma album. Sannolikt identisk även med #24756 och #24763 i dito album.
24659

Ingår i ett album som jag köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressAnna Hedström, Storgatan 14 & 16
Kommentar
2003-11-11 22:47:37 Leif G:son Nygård
Det är bild nr #24906 jag hänvisar till ovan.
2003-11-10 20:50:21 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 03:31:55 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757. Identisk med en annan kvinna från samma tid och album (porträttstorlek 11,5 x 16,5). Fotograf: Hakelier, Örebro. På baksidan av det porträttet står: Till Ruth på tjugoårsdagen och Elna 18 år. Det skulle betyda att kvinnan här heter Elna och är omkr. 18 år.
24720

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Katalog:Frida Welin
Fotografens namn & adressFrida Welin
Kommentar
2003-11-10 20:47:37 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:25:13 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24723

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressAnna Hedström, Storgatan 14 & 16
Kommentar
2003-11-10 20:51:12 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 15:38:05 Peter Karlsson
Tänk på att bildhänvisningen skall gå till samma bild för alla bilder i ett visst album, du bör alltså skriva att hon är identisk med #24755 men från samma album som #24757. (Kanske är detta nu lite fel på en del bilder, men jag noterade det först efter en stund :-) Peter //Ass. redaktör
2003-11-10 01:23:44 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som och identisk med #24755.
24725

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt. (militär)

Fotografens namn & adressAtelier Lundin, Drottninggatan 21
Kommentar
2003-11-10 19:31:31 Leif G:son Nygård
Från samma album som #24757. Identisk med #24658 och #24770 i samma album. Sannolikt också identisk med #24756 och #24763 i dito album.
24727

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressAnna Hedström, Storgatan 14 & 16
Kommentar
2003-11-10 20:47:16 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:21:51 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24728

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Katalog:Frida Welin
Fotografens namn & adressFrida Welin
Kommentar
2003-11-12 01:12:22 Leif G:son Nygård
Förtydligande: Bröllopsfotografiet och familjeporträttet ingår i samma album som #24757.
2003-11-12 00:53:08 Leif G:son Nygård
Kan igenkännas på bröllopsfotografiet #24911 och familjeporträttet #24912.
2003-11-10 19:48:04 Leif G:son Nygård
Möjligen identisk med #24657 i samma album.
2003-11-10 01:21:18 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24730

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressAnna Hedström, Storgatan 14 & 16
Kommentar
2003-11-10 20:46:56 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:17:31 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24731

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressEric Sjöqvist
Kommentar
2003-11-10 20:46:32 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:16:45 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24732

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressHanna Karlsson, Övre Husargatan 17
Kommentar
2003-11-10 20:43:58 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:03:00 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
2003-11-10 00:03:36 Bo Berndtsson
Fotografens namn är Hanna, inte Anna. Det torde vara den Hanna Elisabeth Karlsson som nämns av Lars Olof Lööf på sid 108 i boken Göteborgs fotografer. Hanna Karlsson hade ateliér på Övra Husargatan 17 från 1909.

Namnet rättat! //Peter Admin.

24750

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Katalog:Hakelier
Fotografens namn & adressHakelier
Kommentar
2003-11-12 01:09:11 Leif G:son Nygård
Förtydligande: Bröllopsfotografiet och familjeporträttet tillhör samma album.
2003-11-12 00:58:24 Leif G:son Nygård
Identisk med #24910 i samma album som #24757. Kan även igenkännas på bröllopsfotografiet #24911 och familjeporträttet #24912.
2003-11-10 20:46:04 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:16:14 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24751

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressBernhard Hakelier
Kommentar
2003-11-10 20:45:36 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:15:36 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24752

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt. (bröllopsfoto)

Fotografens namn & adressEric Sjöqvist
Kommentar
2003-11-10 20:45:12 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:15:11 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24753

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Katalog:Frida Welin
Fotografens namn & adressFrida Welin
Kommentar
2003-11-10 20:44:45 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:09:41 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.
24754

Ingår i ett album som jag har köpt på Myrorna i Örebro 2003-10-22. Har ingen kännedom om vare sig albumet eller detta porträtt.

Fotografens namn & adressEric Sjöqvist, Drottninggatan 6
Kommentar
2003-11-10 20:44:21 Leif G:son Nygård
Mina uppgifter finns nu inlagda i Forskarkatalogen! Klicka på namnet nedan.
2003-11-10 01:09:12 Leif G:son Nygård, Örebro. Kontaktuppgifter - se Litteratur-Sök!
Från samma album som #24757.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv