Bilder i album #239581

Kommentarer


239581

Detta är första bilden som är av kabinettsstorlek och är ett av 108 st. ur ett album där bilderna verkar vara från 1860-tal fram till början av 1900-talet. Albumet är inköpt på Tradera och har 117 fotografier varav 5 är miljöbilder med bl.a. Dannemora gruva mm samt 4 st. med tecknade motiv, sagofigurer och djur. 108 st. fotos med människor på som tas med i Porträttfynd. De är från Säffle, Odense, Göteborg, Växjö, Lidköping, Åmål, Hamburg, Sthlm, Jönköping, Skara, Kristinehamn, Uppsala, Skövde, T ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressLudvig Åberg, Seffle
Kommentar
2021-02-20 19:11:13 Claes Åkerblom
Detta är Ingeborg Ahlmann (1892-1973), född på Bäck i By socken, Värmland. Hon var senare gift med fil dr Erik Lindström och vid sin bortgång bosatt i Uddevalla.
2021-02-18 21:17:52 Ann-Mari Bäckman
Kan ägaren ha varit Godsägare Hans Conrad Ahlman född 25/3 1852 Skallmeja?. Han var son till Conrad Leonard Ahlman född 1810, ön Als, Danmark och Maria (Carolina) Stranius, född 1814, Als, Danmark. Hans Conrad hade en syster Elisabeth Dorothea född 1842, som flyttade till (Köpenhamn?) 1864. Källa: Husförhörsboken för Skallmeja sidan 227, 1856-1865
239582

På baksidan av detta fotografi står antecknat i bläck: "Hundraåringen ; Daniel Person i ; Gunnarsbol i By socken. ; Född d. 6 Maj 1803, ; död d. 19 juni 1908 ; 105 år 1 mån 13 dagar g. ; Fotografiet taget 100:årsdagen." Fotot är av kabinettsstorlek. Tillhör albumet #239581.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg, Seffle
Kommentar
2021-02-20 19:03:04 Claes Åkerblom
Detta är mycket riktigt Anders Persson i Gunnarsbol. Han var vid sin bortgång 1908 Sveriges äldste man någonsin - en roll som han behöll till 1924. Bild 2810 i fotograf Åbergs arkiv.
239583

På baksidan finns antecknat "Sommaren 1895 ; Tillhör ; H.C. Ahlman". Tillhör albumet #239581.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg, Seffle
Kommentar
2021-02-19 08:40:48 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Hans Conrad Ahlmans familj? Han var gift med Charlotta Sofia Teresia Hoeck född 1859, Göteborg. Jag kan tycka att kvinnan i mitten ser för ung ut för vara ca 36 år!? Barnen var: Elisabeth född 1884, By, Värmland, Fritz född 1885, Conrad född 1887, Ernst Kristian född 1889 och Ingeborg född 1892. År 1900 bodde familjen i Bäck, By socken Värmland enligt Sveriges Befolkning 1900.
2021-02-18 09:11:18 Claes Åkerblom
Hej! detta bör vara familjen Ahlmann på Bäck, strax söder om Säffle. I så fall är det hustrun Sofia f. Hoeck, f. 1859 i Göteborg, med barnen Elisabet f. 1884, Fritz, f. 1885, Conrad, f. 1887, Ernst, f. 1889 och Ingeborg (g. Lindström), f. 1892. Far i huset var godsägare H C Ahlmann, eller Hans Conrad Ahlmann, f. 1852 i Skallmeja. Vi får väl gissa att fotoalbumet har tillhört H C Ahlmann. Mer info här: http://www.safflehembygd.se/page5.html och här: https://ludvigaberg.dyndns.org/
239584

På baksidan av fotot finns antecknat " Maritz Stannius ; Köpenhamn ; 76". Tillhör albumet #239581.

Katalog:E. Ryes
Fotografens namn & adressE. Ryes, Overgade no 11, Odense
Kommentar
2021-02-19 11:59:03 Ann-Mari Bäckman
Det kan vara en bror till Maria Karolina Stannius gift Ahlman född 1814, Als, Danmark. Se #239581
239585

Ingen anteckning på baksidan, Tillhör albumet #239581.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg ; vid stora torget, Seffle
Kommentar
2021-02-20 18:48:53
Detta är Conrad Ahlmann (1887-1916) från Bäck, By socken, Värmland. Han var senare löjtnant. Bilden tagen 1907, Nr 7591 i fotograf Åbergs arkiv.
239586

Ingen anteckning på baksidan, Tillhör albumet #239581.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg ; vid stora torget, Seffle
Kommentar
2021-02-20 18:51:28
Detta bör vara Ernst Ahlmann (1889-1973) på Bäck, By socken, Värmland. Han var senare adjunkt och verksam i Trelleborg. Bild nr 1862 i fotograf Åbergs arkiv.
2021-02-19 11:54:49 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara någon av sönerna Ahlman? Se #239583
239587

På fotots baksida finns en ganska lång hälsning till albumets ägare (antar jag) i svårtolkad skrivstil som kanske kan tydas ytterligare men prioriterar i detta läge att ladda upp bilden. En försiktig tolkning är att det är en hälsning till ägaren av albumet som då skall heta "Hans". Tillhör albumet #239581.

Katalog:L. Dinesen
Fotografens namn & adressL. Dinesen, Overgade no 11, Odense
239588

På baksidan fotot står antecknat : " Käre Hans ! Jag kommer sjelf för att se hur det går med dig, var icke det betänksamt gjort. Till og med, vill jag blifva hos dig, om jag får lof. (nytt stycke) Fra Christin og mig de vänligaste hälsningar. måtte den kära xxxx snart göra dig fullkomligt frisk, du käre bror ! Din egen syster D". I albumet står antecknat "Doris". Tillhör albumet #239581.

Katalog:L. Dinesen
Fotografens namn & adressL. Dinesen, Overgade no 11, Odense
239589

Tillhör albumet #239581. Årtalet är instansat i nedre vänstra hörnet.

Fotografens namn & adressLudv. Åberg, vid stora torget, Säffle
Kommentar
2021-02-20 18:58:38
Detta bör vara Ingeborg Ahlmann (1892-1973), född på Bäck, By socken, Värmland. Senare gift Lindström och bosatt i Uddevalla.
2021-02-19 12:02:14 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Ingeborg Ahlman född 1892, Skallmeja? Se #239583
239590

Tillhör albumet #239581. På baksidan fotot står antecknat "L M Ahlmann (troligen) ; -83". I albumet står antecknat "Leo".

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn, Nya Alléen 96, Göteborg
Kommentar
2021-02-19 12:07:50 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara Hans Conrad Ahlmans bror Leopold Theodor Moritz Ahlman född 1855, Skallmeja?
239591

Tillhör albumet #239581. Ingen anteckning vare sig i album eller på fotografiet.

Fotografens namn & adressDahllöf & Hedlund, hörnet av Vasa- och Viktoriagatorna,...
239598

Tillhör albumet #239581. Ingen anteckning vare sig i album eller på fotografiet.

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn, Nya Alléen 96, Göteborg
239599

Tillhör albumet #239581. Ingen anteckning vare sig i album eller på fotografiet.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg ; vid stora torget, Seffle
Kommentar
2021-02-27 17:01:44 Claes Åkerblom
Detta är fru Ahlmann på Bäck, By socken, Värmland. Bilden från 1900 har plåtnummer 100 i fotograf Åbergs arkiv.
239600

Tillhör albumet #239581. På baksidan fotot står antecknat "Dec. 1884".

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn, Nya Alléen 96, Göteborg
239601

Tillhör albumet #239581. I albumet står en anteckning "Jacob" som inte går att hänföra till något speciellt av de tre barnen.

Katalog:Werner Lindhe
Fotografens namn & adressWerner Lindhe, Stenportsgatan 55, Lidköping
239602

Tillhör albumet #239581. På baksidan fotot finns en anteckning "Ernst Ahlman ; 25/3 1902" och en blå stämpel med "(två snirkliga initialer) Ahlman".

Fotografens namn & adressAnna Johansson, Åmål
Kommentar
2021-02-19 12:12:57 Ann-Mari Bäckman
Kan det vara Ernst Kristian Ahlman född 1889, By, Värmland? Se #239583
239603

Tillhör albumet #239581.

Katalog:Werner Lindhe
Fotografens namn & adressWerner Lindhe, Stenportsgatan 55, Lidköping
239613

Tillhör albumet #239581.

Katalog:Lindhe
Fotografens namn & adressWerner Lindhe, Stenportsgatan 55, Lidköping
239614

Tillhör albumet #239581. Ingen anteckning vare sig i album eller på fotografiet.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg ; vid stora torget, Seffle
Kommentar
2021-02-20 18:54:43
Detta är Frida Ahlmann (1901-88), född på Bäck, By socken, Värmland. Hon var senare bosatt i Göteborg. Bild nr 1828 i fotograf Åbergs arkiv.
239616

Tillhör albumet #239581. Ingen anteckning vare sig i album eller på fotografiet.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg ; vid stora torget, Seffle
Kommentar
2021-02-20 18:56:31
Detta är Elisabeth Ahlmann (1884-1963), uppvuxen på Bäck i By socken, Värmland. Hon var senare bosatt i Uddevalla. Bild nr 518 i fotograf Åbergs arkiv.
2021-02-19 10:35:34 Claes Åkerblom
Detta är Elisabeth Ahlmann, f. 1884, och uppvuxen på Bäck, By socken, Värmland.
239617

Tillhör albumet #239581. Ingen anteckning vare sig i album eller på fotografiet.

Fotografens namn & adressLudvig Åberg ; vid stora torget, Seffle
Kommentar
2021-02-20 19:13:27 Claes Åkerblom
Detta är godsägare Fritz Ahlmann (1885-1963), född på Bäck i By socken, Värmland. Han övertog med åren föräldragården. Detta är bild nr 7280 i fotograf Åbergs arkiv.
2021-02-20 18:46:29
Detta är godsägare Fritz Ahlmann (1885-1963). Han var född på Bäck i By socken, Värmland, och övertog senare föräldragården. Bild 7280 (1907) i fotograf Åbergs arkiv.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv