Bilder i album #221905

Kommentarer


221346

Enl. skrift på baksidan av fotot: KARL Oskar Friberg, född i Skärkind 1882-07-06, avliden i Linköping 1910-10-29.Ur album från Stockholm, inropat på auktion i Eskilstuna. Se även albumen #221572, #221905 och #222257, som troligen hör ihop.

Fotografens namn & adressF. T. Skyllberg, Gamla Rådstugat. 40, Norrköping
221572

Enl. baksidestext "Olof Ohlsson, Baken, Lillkyrka, död 42 år, 1893. Axelinas far." Bör vara Olof Fredrik Olsson (Olofsson), född 1850-09-12 i Skärkind, avliden 1893-06-20 i Lillkyrka. Från album inropat på auktion i Eskilstuna. Troligen samma ursprung som album #221346, #221905 och #222257.

Katalog:W. Sachse
Fotografens namn & adressW. Sachse Norrköping
221905

Okänd gosse. Ur album från Stockholm, inropat på auktion i Eskilstuna. Samma kort som #222261, men där beskuret. Troligen samma ursprung som album #221346, #221572 och #222257.

Fotografens namn & adressSw.Swensson Repslagaregatan31, Linköping
221906

Okända män. Baksidestext: Olle 1912. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressC. Wikströms Eftrtr. St. Strömsgatan 1, Norrköping
221907

Okända män. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressSw.Swensson & Son, Storgatan 34, Linköping
221908

Okänd kvinna. Från samma album som #221905. Samma foto, men i helfigur, finns på #222298.

Fotografens namn & adressSw.Swensson, Linköping
221909

Okänd kvinna. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressSw.Swensson, Linköping
221957

Okänd man. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressGrand Atelier Norrköping
221958

Okänd kvinna. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressTekla Engström, Linköping
221959

Okänd man. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressGrand Atelier Norrköping
221971

Troligen Anna Lisa Smedberg, enl. #221444. Från samma album som #221905.

Katalog:J. Röding
Fotografens namn & adressJ. Röding, Linköping
Kommentar
2020-04-17 23:36:36 Gunnar Grönlund
Tack Ann-Mari. Ändrat i texten.
2020-04-17 07:31:37 Ann-Mari Bäckman
Samma foto som #221444 och #221448 och ska visa Anna Lisa Smedberg.
221973

Möjligen Torsten Hugo Smedberg, enl #221403. Från samma album som #221905.

Katalog:J. Röding
Fotografens namn & adressJ. Röding, Linköping
Kommentar
2020-04-17 23:29:22 Gunnar Grönlund
Tack, Ann-Mari. Ändrat i texten.
2020-04-17 08:32:17 Ann-Mari Bäckman
Samma foto som #221403. Fotot lär ska visa Torsten Hugo Smedberg
221974

Okänd kvinna. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressElvira Norling & Co, Trosa.
221976

Okänd kvinna. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressD.F. Källman, Norrköping.
221978

Okänd kvinna. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressAtelje Öster, Skjutsaregatan 21, Nyköping.
221989

Okänt brudpar. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressElin Lagerstam, Nyköping.
221992

Okänt brudpar. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressElin Lagerstam, Nyköping.
221994

Okänd kvinna. Text på fram- och baksida: "Augusta". Från samma album som #221905.

Katalog:Lindmark
Fotografens namn & adressLindmark, Nyköping.
Kommentar
2021-02-28 23:14:58 Annika Ekström
Samma som #239729
221997

Okänd man. Text på fotot:"Arvid". Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressFr. Borgstedt, Vadstena.
222001

Okänd man. Från samma album som #221905.

Fotografens namn & adressSw. Swensson, Linköping
222006

Okänd man. Från samma album som #221905.

Katalog:H. Cederin
Fotografens namn & adressH. Cederin, Katrineholm

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv