Bilder i album #216152

Kommentarer


216152

Detta är första bilden ur ett album inköpt på Sundsvalls Stadsauktion. Ett album till köptes i samma bud vilket kan höra samman med detta. Det andra albumet kommer att läggas in också och då ges referens till detta här och vice versa. Detta album har 66 fotografier och ett som inte passar Porträttfynd. Ingen anteckning i album eller på fotografi för detta foto. Fotografiet är av kabinettsstorlek.

Katalog:Fred. Green
Fotografens namn & adressF. Green, 140 Court Street, Boston, Mass.
216153

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152. Fotot är av kabinettsstorlek.

Fotografens namn & adressA.P. Holand, Grand Forks, N.D.
216154

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressAugusta Zetterling (född Böhme), Åtvidaberg och Mormors...
216155

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressJ. Ahlström, Motala
216156

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28A, Stockholm
216158

Ingen anteckning i album men på fotografiets baksida står "114". Tillhör album #216152.

Katalog:A. Rydin
Fotografens namn & adressA. Rydin, Drottninggatan 42, Stockholm
216159

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressEr. G. Rådberg Kristinehamn
216160

På baksidan står antecknat "Alfr. Larsson 21/5 -84". Ingen anteckning i albumet, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressEr. G. Rådberg Kristinehamn
216161

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressEr. G. Rådberg Kristinehamn
216162

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressEr. G. Rådberg Kristinehamn
216163

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Katalog:B. Nyström
Fotografens namn & adressB. Nyström, Kristinehamn
216164

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressEr. G. Rådberg Kristinehamn
216165

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressSigrid Hultqvist, 17 Österlånggatan, Kristinehamn
216166

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressSigrid Strömberg (född Hultqvist), Österlånggatan No 17...
216194

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressSigrid Strömberg, Kristinehamn
216195

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressSigrid Strömberg (född Hultqvist), Österlånggatan No 17...
216196

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressEr. G. Rådberg Kristinehamn
216197

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressCarl Sandels, Södra Hamngatan 59, Göteborg
216198

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressAlfred Vougt, Gamla Rådstufvugatan No 40, Norrköping
216199

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressAlfred Rehnström, Poppelgatan 7, Motala
216200

Ingen anteckning på fotografiet eller i album, tillhör album #216152.

Fotografens namn & adressJoh. Ahlströms Atelier (innehavare Alfr. Rehnström), Mo...

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv