Bilder i album #20395

Kommentarer


20395

Okänd kvinna som sitter som första bild i ett litet album med 24 foton från 1860-tal.

Katalog:J. A. Kling
Fotografens namn & adressJ. A. Kling
20396

Baron Sack står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2005-01-05 00:21:35 Roger de Robelin
Kornetten friherre Carl Philip Sack, född 1784, död 1871. Se G. Elgenstierna, Den introducerade adelns ättartavlor, band VI, Stockholm 1931, friherrliga ätten Sack, nr 170, Tab. 4. Stolen som han sitter på ägs i dag av friherrinnan Eva Sack i London.
20397

Friherrinnan Sack född Bennet står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressA. Anderzon Fotografi Atelier
Kommentar
2006-01-13 19:25:06 Madeleine Bratt Claeson
I ett brev från Samuel Klingenstierna till sin hustru Ulrica Wachtmeister, skriver han från Malmköping den 11 maj 1828 om Bleckert Wachtmeisters på Rinkesta De lärer varit på Fröken Bennets och Sackens bröllopp, som lärer gått för sig i Thorsdags på Claestorp, emedan Grewe Lewenhaupt lär varit brudens förmyndare
2005-01-05 00:23:58 Roger de Robelin
Föreställer friherrinnan Jacquette Wilhelmina Bennet, f 1801, d 1876, gift med kornetten friherre Carl Philip Sack.
20398

Baron Jan Gabriel Sack står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressE. F. Melville, Norra Smedjegatan 12
Kommentar
2010-04-19 12:25:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1886 25/1). Enligt Tidning för Skaraborgs län afled den 24 d:s i Strengnäs, efter långvarig sjukdom, vid 56 års ålder, hufvudmannen för friherrliga ätten Sack, f. d. ryttmästaren vid Lifregementets husarkår, friherre Johan Gabriel Sack, fideikommissarie till det gamla godset Bergshammar, beläget vid Söderfjärden, en vik af Mälaren. Friherre Sack var född den 6 mars 1829 samt son af friherre Carl Filip sack och hans maka, född friherrinna Bennet. Han blef 1854 underlöjtnant vid Lifregementets husarkår, vid hvilken kår han utnämndes 1858 till löjtnant och 175 till ryttmästare. Från krigstjensten tog han afsked 1884. Sedan 1876 var frih. Sack riddar af svärdsorden. Efter faderns död öfvertog friherre Sack 1870 såsom fideikommissarie Bergshammars säteri i Fogdö socken vid Strengnäs, hvilket gods, kändt för de å egendomen befintliga rikhaltiga och dyrbara samlingarna af handskrifter, böcker, taflor, gravyrer, antiqviteter och vapen, som allt medföljer fideikommisset, från början af 1300-talet tillhört förnämligare ätter och sedan 1705 Sackska ätten, för hvilken i friherrligt stånd 1719 upphöjda ätt godset stiftades 1731 till fideikommiss af kanslirådet friherre Johan Gabríel Sacks enka, född grefvinna Bjelke, som sjelf erhållikt detsamma i morgongåfva af sin man. Den nu aflidne friherre Sack blef 1868 gift med Evy Matilda Carolina von Hotsten, som afled 1880 och efterlemnar två söner och två döttrar, bland hvilka fideikommisset ärfes av de tioårige soner Carl Filip. (Kugelbergs klippsamiln)
2005-01-05 00:16:17 Roger de Robelin
Ryttmästaren vid livregementet till häst friherre Johan Gabriel Sack, född 1829, död 1886. Se G. Elgenstierna, Den introducerade Svenska Adelns ättartavlor, band VI, Stockholm 1931, frih. ätten Sack, nr 170, Tab. 5.
20399

Fröken Louise Sack står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressJ. Smith & C. Thalén, Mäster Samuelsgatan 45
Kommentar
2010-04-25 19:27:04 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1904). Tillkännagifves att min älskade syster Fröken Louise Sack, född den 28 Maj 1836 efter ett tåligt buret lidande stilla och fridfullt afsomnade i Bergshammar den 16 Mars 1904, djupt sörjd och saknad af mig, brorsbarn, slägt och många vänner. Jaquette Sack. Matt. Ev. 5 kap. 9 v. (Kugelbergs klippsamling). Eva Lovisa Magdalena Sack var född i Fogdö (D) och var dotter till kornetten Carl Philip Sack och friherrinnan Jaquette Wilhelmina Bennet. (Sveriges adelskalender).
2005-01-05 00:33:08 Roger de Robelin
Friherrinnan Eva Lovisa Magdalena Sack, född 1836, död 1904. Ogift.
20400

Fröken Sigrid Fleming står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressA. Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2010-04-10 12:28:42 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Sigrid Fleming var född i Barva (D). Hon fanns som ogift i Jakobs församl. i Stockholm 1894, men flyttade detta år 17/3 och återfinns 1900 i Hedvig Eleonora församl., Stockholm. (Sveriges befolkning 1900, Rotemansarkivet)
2005-05-20 09:27:13 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det kan vara Sigrid Fleming, född 1820-06-21, dotter till kammarherre Axel Herman Fleming och Anna Christina Wrede af Elimä. (Sveriges Adelskalender 1909).
20401

Baron Tott står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressC. M. Tullberg
Kommentar
2004-03-16 12:15:21 Peter Karlsson
Bilden ser åtminstone ut att vara 1860-tal..
2004-03-13 16:16:40 Inga-Lisa Byström
Eftersom jag är född i Skåne, så vet jag att grevarna Thott husera på Skabersjö Gods några mil från Malmö. Vår gamle kung Gustav V var ofta här och deltog i jakten på godset. Eftersom det inte finns något förnamn på honom vet jag inte vilket årtal det rör sig om.
20402

Fru Gustafva Mentzer född Kuylenstjerna står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Katalog:Axel Rydin
Fotografens namn & adressAxel Rydin
Kommentar
2008-03-31 16:16:55 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Gustafva Kuylenstierna var gift med kammarherren Carl Liborius von Mentzer. (Sveriges adelskalender).
2007-05-06 16:40:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det kan eventuellt vara Gustafva Sofia Elisabeth Kuylenstjerna, gift von Mentzer, född omkring 1820 död i Forsheda 1895-08-20, 75 år gammal. (Kugelbergs klippsamling).
20403

Dokttor Claes Kuylenstjerna står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Katalog:Olle Presto
Fotografens namn & adressOlle Presto
Kommentar
2004-01-20 21:30:29 Frank Felton
I Svenskt porträttgalleri, XIII Läkarkåren, Stockholm 1899, finns Claes Samuel Zacharias Kuylenstjerna (1822-1898), något äldre, men ett mycket välliknande foto.
2003-07-25 12:32:13 Fredrik Salomonsson
Enligt Disbyt-databasen var Claes Samuel Zakarias Kuylenstierna gift med Carin Smerling född 1825 i Stockholm, död 1870 i Vänersborg. Det finns en fru Smerling på foto #20419. Nu återstår det att lista ut sambandet.
2003-07-24 23:34:30 Peter Karlsson
Detta måste då nästan vara Claes Samuel Zakarias Kuylenstierna, född 1822-09-30 i Stockholm, död 1898-07-25 i Uppsala. Bland mycket annat så var han stadsläkare i Vänersborg 1857-1868 - vill man veta mer om honom, hans familj och släkt, se då källhänvisningen nedan.. [Gustaf Elgenstiernas Svenska adelns ättartavlor, band IV, sidan 363 (tabell 83)]. Som en liten parentes så återfann jag honom i folkräkningen 1890 i Växjö landsförsamling där det bland annat nämns att han då var sinnessjuk. Fotografen Hilda fann jag nu i folkräkningen i Borås: HILDA Georgina Christina Kuylenstierna, född 1855 i Ulricehamn och ensamstående 1890. Med lite hjälp av hennes mors flicknamn så finner vi henne då på sidan 356, hon är dotter till handlanden i Ulricehamn Anders Carl Adolf Kuylenstierna, född i Stockholm 1824 (tabell 54). -Sambandet mellan dessa blir ganska långt bak, tror det blir en Johan Kuylenstierna född 1698 som blir deras gemensamma nämnare. Släkten är mycket stor och upptar 24 sidor..
2003-07-24 21:54:27 Fredrik Salomonsson
Det fanns en fotograf Hilda Kuylenstjerna, som var verksam i Borås. Kan dom vara släkt?
20404

Fröken Ebba Sack står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressJ. Smith & C. Thalén, Mäster Samuelsgatan 45
Kommentar
2010-04-25 19:14:06 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1901). Att Fröken Ebba Sack, född den 2 Januari 1807, stilla afled i Stockholm den 9 Mars 1901, efter långvarigt lidande, djupt sörjd och saknad af brorsdöttrar, slägt, trotjänarinna och vänner, varder endast på detta sätt tillkännagifvet. (Kugelbergs klippsamling).
2005-01-05 00:37:16 Roger de Robelin
Friherrinnan Ebba Sack, född 1807, död 1901. Ogift.
2003-07-25 11:02:35 Peter Karlsson
Detta bör då kunna vara den ogifta Ebba Sack som är född 1807 i Fogdö, Södermanlands län. Bor 1890 i Hedvig Eleonora församling, Rudan större 18, Stockholm. [Folkräkningen 1890]
20405

Mademoiselle Laventhir står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Katalog:W. H. Kent
Fotografens namn & adressW. H. Kent, Oxford Street 147
20406

Demoiselle Thilda Hacksell står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressGust. Joop & Co., Näckströmsgatan
Kommentar
2020-03-08 22:23:56 Gunnar Grönlund
Kan möjligen vara Eva Adolfina Matilda Hacksell, född 27/7 1834 i Råby-Rekarne (D), död 7/1 1906 i Strängnäs, som ogift. Källa: Sveriges dödbok.
20407

Fru Bergström född Hacksell står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressA. W. Eurenius & P. L. Quist, Regeringsgatan 18
Kommentar
2003-07-25 13:22:28 Fredrik Salomonsson
Jag hittade en hemsida om Hacksell-släkten. http://home.swipnet.se/Hack_ell/
20408

Prosten Tegner står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressBertha Valerius, Mäster Samuelsgatan 51 B
Kommentar
2010-04-03 16:20:33 Ingrid Norberg
Detta är ESAIAS Magnus Tegnér, född 2 september 1800 i Millesvik S, död 14 maj 1866 i Stockholm. Gift 1) 1835 i Stockholm med CAROLINA (LINA) Christina Areschoug (1806-1857), 2) 1858 i Rudskoga S med KATARINA Ulrika Unger, född 1802 i Brunskog S. Esaias Magnus Tegnér var brorson till skalden Esaias Tegnér. Esaias Magnus blev år 1823 filosofie doktor i Lund, var 1823-33 pastorsadjunkt i Stockholm Klara och från 1843 kyrkoherde i Fellingsbro U. På fotot ovan bär han bland andra utmärkelser Kommendör av Vasaorden och Ledamot av Nordstjärneorden. Dottern ANNA Göthilda Disa Elisabeth, se #20416 och GERDA Laura Olga Maria, se #20409. Källor: Västergötlands museums bilddatabas med samma foto på Esaias Magnus Tegnér, Nordisk familjebok, Stockholm 1919 samt www.arreskow.se.
20409

Demoiselle Gerda Tegner står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressGust. Joop & Co., Näckströmsgatan
Kommentar
2010-04-03 16:32:01 Ingrid Norberg
Det bör vara GERDA Laura Olga Maria Tegnér, född 1847 i Fellingsbro T. Hon var dotter till ESAIAS Magnus Tegnér på #20408, och syster till ANNA Göthilda Disa Elisabeth på #20416. Källa: www.arreskow.se
20410

Revisions Sekter Smerling står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressBertha Valerius, Mäster Samuelsgatan 51 B
Kommentar
2013-03-07 22:30:38 Ingrid Norberg
Carl Fredrik Smerling, född 17 januari 1823 i Stockholm, död 9 maj 1901 i Stockholms Klara. Gift med Eva Lode, #20419. Sekreterare vid finansdepartementets expedition, Kansliråd. Brodern Gottlob OSCAR, #78507. Källor: Mantalsuppgifter 1835-70 i Stockholms stadsarkiv via www.ssa.stockholm.se/ och Sveriges dödbok 1901-2009(CD).
2008-10-10 13:41:11 Ann-Mari Bäckman
Kan detta vara kanslirådet Karl Fredrik Smerling född 1823 i Stockholm gift med Eva Lode, 1:a giftet, se foto #20419?
20412

Prosten Fågelström står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2007-04-23 22:34:16 Ingrid Norberg
Detta är författaren Per Anders Fogelströms farfars far, Per Adolf Fogelström, född 11 mars 1794 i Flen D, död 21 februari 1872 i Fogdö D. Gift med prästdottern Charlotta Fredrika Klingberg (1809-1889). Student i Uppsala 1815, prästvigd 1818, därefter verksam i Strängnäs D, Tunaberg D, Tuna D och Vingåker D, skolmästare och pastor i Fogdö år 1825 och kyrkoherde där från 1827. Källor: Per Anders Fogelström - liv och litteratur, Falköping 1986 med samma foto och Strängnäs stifts herdaminne del 1, Strängnäs 1897.
20413

Prostinnan Fågelström står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2007-08-01 22:45:42 Ingrid Norberg
Det bör då vara Charlotta Fredrika Klingberg (1809-1889), gift med prästen Per Adolf Fogelström, se #20412. Hon var författaren Per Anders Fogelströms farfars mor. Källor: Per Anders Fogelström - liv och litteratur, Falköping 1986 och Strängnäs stifts herdaminne del 1, Strängnäs 1897.
20414

General Krook står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Katalog:F. Lamm
Fotografens namn & adressF. Lamm, Drottninggatan 15
Kommentar
2003-11-26 17:22:08 Fredrik Salomonsson
I Arméns porträttsamling i Arkion finns det en Ryttarmästare Carl Anders Krook, född 1808 död 1879. Det är svårt att avgöra om det är samma man, men det var den mannen som var mest lik. Jag scannade in faktasidan på adress:http://w1.361.telia.com/~u36113770/krook.jpg
20415

Fröken Lotten Sack står det i albumet. Ur samma album som #20395.

Katalog:F. Lamm
Fotografens namn & adressF. Lamm, Drottninggatan 15
Kommentar
2010-12-23 12:20:12 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Christian Charlotta Sack var född i Barva (D) 1831-04-09 och dog 1874-05-01, begravd på Fogdö kyrkogård. Hon var dotter till friherre Carl Filip Sack och Jaquette Vilhelmina Bennet. (Family Search Burials, Begr. i Sverige).
2005-01-05 00:43:28 Roger de Robelin
Friherrinnan Christina Charlotta Sack, född 1831, död 1874. Ogift.
20416

Demoiselle Anna Tegner står det i albumet och på baksidan står Anna Tegner 17/10 64. Ur samma album som #20395.

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2011-07-16 10:48:27 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Anna Götilda Disa Elisabet Tegnér var född i Fellingsbro (T) 1845-06-10 och dog i Stockholm 1931-01-26. Hon var gift med majoren Vilhelm Georg Bergman, f. 1840, d. i Stockholm 1906. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok).
2010-04-03 16:35:22 Ingrid Norberg
Det bör vara ANNA Göthilda Disa Elisabeth Tegnér, född 1845 i Fellingsbro T. Hon var dotter till ESAIAS Magnus Tegnér på #20408 och syster till GERDA Laura Olga Maria på #20409. Källa: www.arreskow.se

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv