Bilder i album #196890

Kommentarer


196890

Fotot är det första av 37 st ur samma album köpt på Tradera. De flesta fotografierna är från Jämtland såsom Lit, Strömsund, Hammerdal, Östersund. Lit kan vara ägarens hemvist men detta är osäkert. Detta p.g.a. av anteckning på ett par fotos. Inga anteckningar finns i albumet men på några få fotografier. Årtal som finns är 1911 och 1919.

Fotografens namn & adressJE Jonsson, Östersund (JE osäkert)
196891

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressKlintman & Perman, Strömsund
196892

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressKlintman & Perman, Strömsund
196893

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressMaria Ekholm, Lit
196894

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressJ.E. Jonsson, Strömsund
196895

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressKlintman & Perman, Strömsund
196897

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressKlintman & Perman, Strömsund
196902

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.. Hemvisten för fotograf Petrus Melander är jag mycket osäker på och anger inte detta därför.

Fotografens namn & adressPetrus Melander
197016

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.. Hemvisten för fotograf Petrus Melander är jag mycket osäker på och därför anger jag inte detta.

Fotografens namn & adressPetrus Melander
197017

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressDagmar Eriksén, Drottninggatan 36, Norrköping
197019

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressOscar Olsson, Storgatan 15, Östersund
197401

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot men ett tryckt årtal i relief, 1917.

Fotografens namn & adressElin Rosdahl, Östersund
197402

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressSven Palmqvist, Hammerdal
197403

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot. Fotografen Petrus Melander vet jag inte var jag skall placera geografiskt.

Fotografens namn & adressPetrus Melander
197404

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Katalog:Ch. Granbom
Fotografens namn & adressCh. Granbom, Östersund
197405

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressSven Palmqvist
197406

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressPetrus Melander
197407

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot. En anteckning finns i nedre delen av fotot och kanske att det med lite bildbehandling går att se vad det står.

Fotografens namn & adressT. Sundbäck, Steins eftr, Östersund
197408

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressPetrus Melander
197409

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressM. Kihlbaum, Sundsvall
197410

Tillhör samma album som #196890. Inga anteckningar på fotot.

Fotografens namn & adressPetrus Melander

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv