Bilder i album #192272

Kommentarer


192272

Från ett album köpt i Uppland. På framsidan är det skrivet : Ada von Friesen 1899. Det här albumet hör ihop med album #192343.

Fotografens namn & adressAnna Nordlöw, Västra Nygatan 15, Gävle
Kommentar
2018-06-01 09:33:15 Marco Bianchi
Ja, det är säkert hon! Hedvig Adolfina von Friesen kallades Ada. Född 22 juli 1875 i Kulltorps socken, död 8 juli 1922 på Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Ogift. Gravlagd i Uppsala. Enligt Upsala Nya Tidning 10 juli 1922 var hon "kassörska hos P. A. Norstedt & Söner". Ada var syster till Otto v. Friesen, professor i svenska språket vid Uppsala universitet. Källor: Upsala Nya Tidning 1922-07-10; Kulltorps kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/VALA/00196/C/3 (1861-1890); Otto von Friesens anteckningsbok X, Uppsala universitetsbibliotek, NC 526:1
2018-01-25 16:11:48 Ann-Mari Bäckman
Kan det vara kontoristen Hedvig Adolfina von Friesen född 1875, Kulltorp, Småland? 1900 bodde hon i Klara Stockholm. Uppgiften bör bekräftas. Källa: Sveriges Befolkning 1900
192273

Okända från samma album som #192272. Kartongen till fotot är omklippt i kanterna. I albumet är det skrivet om fotot : Farbror Carl, USA.

Katalog:Barrett
Fotografens namn & adressBarret, Chicago
192275

Okänd från samma album som #192272.

Fotografens namn & adressBetty Larsons Eftr., Växjö
192277

Okänd från samma album som #192272.

Fotografens namn & adressAlfr. J:son Dahllöf, Drottninggatan 47, Stockholm
192278

Okända från samma album som #192272.

Fotografens namn & adressEric Bergquist, Örebro & Hallsberg
192280

Från samma album som #192272. På baksidan är det skrivet : To my dear teacher Miss Gerda Frejdenfelt. In remembrance of her thankful pupil. Reinh. Lundholm. 7/6 1898.

Katalog:H. Löthman
Fotografens namn & adressH. Löthman, Drottninggatan 68, Stockholm
192281

Från samma album som #192272. Skrivet på baksidan : Anna Boije svägerska till Axel Stenius.

Fotografens namn & adressHedvig Rosendahl, Drottninggatan 42 & 51, Malmskillnads...
192283

Från samma album som #192272. På framsidan är det skrivet : Henrietta Liljequist född Wahlberg. 1899

Fotografens namn & adressHerm. Hamnqvist, Biblioteksgatan 11, Stockholm
192284

Från samma album som #192272. På framsidan står namnet : Axel Stenius.

Fotografens namn & adressHilma Niemann, Stortorget 9, Stockholm
Kommentar
2018-01-23 09:50:50 Ann-Mari Bäckman
Källarmästare Axel Eugen Stenius född 1868, Stockholm Se #192325.
192295

Från samma album som #192272. Skrivet på framsidan : Signe Nordin 1899.

Katalog:J. Franke
Fotografens namn & adressJosefina Franke, Hamngatan 17, Stockholm
192297

Okänd från samma album som #192272. Skrivet på framsidan : moster Hiln. ( ska det vara Hilma?)

Fotografens namn & adressJohs Jaeger, Fredsgatan 13, Stockholm
192299

Från samma album som #192272. Skrivet i albumet : Anna Thorslund min gudmor.

Katalog:Kaleb Axberg
Fotografens namn & adressKaleb Axberg, Östermalmsgatan 2, Stockholm
Kommentar
2018-01-21 12:19:21 Ann-Mari Bäckman
192301

Från samma album som #192272. Skrivet i albumet : farbror Kalle Meier, Hilmas man.

Fotografens namn & adressL. Larsson, Humlegårdsgatan 21, Stockholm
192302

Från samma album som #192272. Skrivet i albumet : moster Hilma.

Fotografens namn & adressL. Larsson, Humlegårdsgatan 21, Stockholm
192304

Okänd från samma album som #192272. Skrivet på framsidan : Elsa 1898.

Fotografens namn & adressL. Larsson, Humlegårdsgatan 21, Stockholm
192306

Från samma album som #192272. Skrivet på framsidan : E. Kullberg.

Fotografens namn & adressNils Björsell, Regeringsgatan 18, Stockholm
192314

Från samma album som #192272. Skrivet på baksidan : Axel Stenius.

Fotografens namn & adressNynäs Fotografi Atelier, Nynäshamn
Kommentar
2018-01-24 10:19:14 Ann-Mari Bäckman
1910 bodde förre källarmästaren Axel Stenius född 1868 i Nynäshamn. Han var gift med Emma Charlotta Bäckström född 1860, Lidköping. Källa: Sveriges Befolkning 1910.
2018-01-23 09:48:32 Ann-Mari Bäckman
Axel Eugen Stenius född 1868, Stockholm Se #192325
192315

Från samma album som #192272. Skrivet på baksidan : Etty af Klintberg 1897.

Fotografens namn & adressOscar Ellqvist, Hamngatan 18A, Stockholm
192316

Från samma album som #192272. Skrivet i albumet : moster Ingeborg och Teddy, USA. Fotografens namn inpräglat i kartongen på framsidan.

Katalog:Ringius
Fotografens namn & adressRingius, 1078 Broad St., Hartford, Conn.
192318

Från samma album som #192272. Skrivet på baksidan : Carl Stenius.

Fotografens namn & adressRobinson and Roe, 54 West 14th St., New York. 77 & 79 C...
Kommentar
2018-01-23 09:47:07 Ann-Mari Bäckman
Kyparen Karl Emil Stenius född 1870, Stockholm emigrerade till Nord Amerika den 5/5 1892. Se #192325
192319

Från samma album som #192272. Skrivet på framsidan : Estrid af Klintberg 1898.

Katalog:Rosén
Fotografens namn & adressO. Rosén, Drottninggatan 10, Stockholm
Kommentar
2018-01-25 15:40:12 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Estrid Sofia af Klintberg född 1874, Klara, Stockholm, gift med överingenjör Torsten Andreas Holmgren född 1874, Håbo-Tibble. 1910 bodde familjen i Trollhättan. Källa: Sveriges Befolkning 1910.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv