Bilder i album #186550

Kommentarer


186547

Ett barn som anges heta Hedvig från ett album där de flesta är emigranter. På baksidan står J. P. Peterson, 1914, Moline Ill. Med kulspets är skrivet Israelsson. Från samma album som #186543.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf.
Kommentar
2017-10-03 17:29:53 Ann-Mari Bäckman
Kan fotot visa Hedvig Elisabet Andersson 1879 i Himmeta, dotter till August Teodor Andersson född 1853, Himmeta och Johanna Persdotter född 1857, Himmeta? Fotot är inte från 1914, men JP Peterson kan ha fått det då. Däremot tänker jag på en flicka född på 1870-talet p g a av halsbandet och hårbandet. Se #186550
186550

Barn från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. I albumet är skrivet "Thor and brother Evine". Thor till vänster. Barnen hette Anderson i efternamn. Thor föddes 2/7 1890 i USA. Han arbetade bl.a. som mekaniker vid S:t Louis Lambert airport. Vid något tillfälle ska han, enligt egen berättelse på ett bevarat ljudband, på 1920-talet ha arbetat med flyglegendaren Charles Lindberghs flygplan. Thor med hustru flyttade till Sverige där han avled 13/7 1974 i Sollentuna. Ingår i samma sa ...
Läs mer...

Katalog:C. H. Mangold
Fotografens namn & adressMangold. Moline. Ill.
Kommentar
2017-10-03 07:41:24 Ann-Mari Bäckman
Den äldre pojken bör nog vara Thors bror Ernst Teodor Andersson född 1877, ca 13 år på fotot. Se #186551, #186694
2017-10-01 20:11:03 Ann-Mari Bäckman
Thors föräldrar var August Teodor Andersson född 1853, Himmeta och Johanna Persdotter född 1857, Himmeta. De emigrerade 1880 till Nordamerika, tillsammans med dottern Hedvig Elisabet född 1879, Himmeta. Sonen Ernst Theodor född 1877 #186551, stannade hos morfadern Per Jonsson född 1828 till 1885, då han emigrerade till Nordamerika. Källor: Husförhör Himmeta, Släta sidan 100, 1871-1880. Husförhör Himmeta, Danby sidan 13, 1871-1880. Husförhör: Himmeta, Släta sidan 109, 1880-1890
186665

Detta är ett fotografi på en tunn plåtskiva. Ligger i samma album som #186543 som är en samling av fotografier där de flesta fotografierna är från Moline, Illinois, USA. Under fotografiet i albumet står: Mother, Dad and Uncle Per.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf.
Kommentar
2017-10-04 10:56:02 Ann-Mari Bäckman
Kan de tre vara August Teodor Andersson född 1853, Himmeta och hustrun Johanna Pehrsdotter född 1857, Himmeta? Se #186550. Uncle Per kan då vara Johannas bror Per Olof Persson född 1861, Himmeta. Alla tre emigrerade 1880 till Amerika. Kvinnan är lik grandma på foto #186689 Uppgiften bör bekräftas.
186667

I albumet under fotografiet står skrivet: Aunt Lovisa. Mothers sister. Ingår i samma album som #186543.

Fotografens namn & adressMauritz Edlund, Arboga.
Kommentar
2017-10-03 17:16:49 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Anna Lovisa Peterson född 1864 Köping landsförsamling, syster till Johanna Persdotter gift Andersson Se #186550. 1893 emigrerade hon till Amerika Se #186669 Källa: Husförhör Västerås Domkyrkoförsamling sidan 788, (AIa:24b) 1893-1900
186669

Under fotografiet i albumet står skrivet: Aunt Lovisa. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:Ross
Fotografens namn & adressRoss, Newport, N.H.
Kommentar
2017-10-03 17:20:04 Ann-Mari Bäckman
Tant Lovisa var densamma som Anna Lovisa Petersson född 21/1 1864, Köping landsförsamling, syster till Johanna Persdotter född 1857, Himmeta, Västmanland. Se #186550. Hon emigrerade till Amerika 1893 Se #186667
186682

Under fotografiet i albumet står: Uncle Carl. Ingår i samma samling som #186543.

Fotografens namn & adressCarl Billberg Köping
Kommentar
2017-10-02 08:50:30 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Karl Erik Andersson född 1852, Himmeta, Västmanland, bror till August Teodor Andersson född 1853 Se #186550 Han dog i Köping 1920, ogift.
186683

Under fotografiet i albumet står skrivet: Dad. På baksidan står: Fotograferat sommaren 1872. Ingår i samma samling som #186543.

Fotografens namn & adressAugust Johansson, Arboga
Kommentar
2017-10-02 08:55:46 Ann-Mari Bäckman
Jag antar att namnet, som är ditskrivet avser fotografen!?
2017-10-02 08:53:01 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara August Teodor Andersson född 1853, Himmeta Se #186550
186685

Under fotografiet i albumet står skrivet: Mothers brother, Per. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:T. M. Jones
Fotografens namn & adressJones, Moline
Kommentar
2017-10-02 09:22:38 Ann-Mari Bäckman
Mammas bror skulle kunna vara Per Olof Pehrsson född 1861 Himmeta Se #186550, men han finns också på foto #186552 och de två verkar inte vara lika varandra. Pehr Olof Persson emigrerade till Nordamerika från Himmeta 28/4 1880.
186694

Under fotografiet i albumet står skrivet: Grandpa och Ernest. Över fotot står: Mothers dad. Ingår i samma samling som #186543.

Fotografens namn & adressCarl Billberg, Köping
Kommentar
2017-10-03 07:56:04 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Per Jonsson född 1828, Björskog och dottern Johanna Persdotter gift Anderssons, född 1857, Himmeta, Se #186550, son Ernst Teodor Andersson född 1877, Himmeta. Ernst bodde hos morfadern (mormodern Brita Maria Olsdotter född 1826, Himmeta dog 1880) och emigrerade 1885 till föräldrarna i Amerika. Källa: Husförhör Himmeta, Släta, sidan 100 1871-1880.
186696

Vid fotografiet står: Gerda. Ingår i samma samling som #186543.

Fotografens namn & adressVivan Norberg, Arboga.
Kommentar
2017-10-03 20:20:39 Ann-Mari Bäckman
Troligtvis är detta Gerda Paulina Karlsdotter född 1880, Himmeta, dotter till Karl Erik Nord född 1853 och Kristina Mathilda Andersdotter född 1856, Himmeta, död 1880. Gerdas mor var syster till August Teodor Andersson född 1853, Himmeta Se #186550 Gerda gifte sig 1905 till namnet Strand. Hon dog 1942, Stockholm. Källa: Husförhör Nordvåg, Himmeta, sidan 76, 1871-1880. Sveriges befolkning 1880.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv