Bilder i album #186543

Kommentarer


186543

Kristina Åslev,1867-1945, f. Olsson. Gift med Per Erik Åslev #186544. Ingår i ett album med fotografier där de flesta är emigranter.

Katalog:Thompson
Fotografens namn & adressThompson, Brooklyn N.Y.
186544

Per Erik Åslev från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. Ingår i samma samling som #186543. Åslev skickades av Svenska kyrkan till USA för att kartlägga Mormonkyrkan. Hustrun Kristina #186543.

Katalog:Thompson
Fotografens namn & adressThompson, Brooklyn, N.Y.
186545

Barn från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. På framsidan är det skrivet Edmund Anderson. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:A. P. Brandt
Fotografens namn & adressA. P: Brandt, 25-15 TH. St. Moline
186546

Ett barn från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. På baksidan står "of child, Moline, Craig". Sannolik beställare är Mrs A. Anderson. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:T. M. Jones
Fotografens namn & adressT. M. Jones, Photo & Artist, Moline, Ill.
Kommentar
2017-10-02 07:24:23 Ann-Mari Bäckman
Det kan vara ett minneskort över ett avlidet barn. Ett liknande Amerikakort beskriver jag här #70827, fast där stod det att det är ett minne av ett avlidet barn.
186547

Ett barn som anges heta Hedvig från ett album där de flesta är emigranter. På baksidan står J. P. Peterson, 1914, Moline Ill. Med kulspets är skrivet Israelsson. Från samma album som #186543.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf.
Kommentar
2017-10-03 17:29:53 Ann-Mari Bäckman
Kan fotot visa Hedvig Elisabet Andersson 1879 i Himmeta, dotter till August Teodor Andersson född 1853, Himmeta och Johanna Persdotter född 1857, Himmeta? Fotot är inte från 1914, men JP Peterson kan ha fått det då. Däremot tänker jag på en flicka född på 1870-talet p g a av halsbandet och hårbandet. Se #186550
186548

4 kvinnor från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. I albumet är det noterat Alida under kvinnan längst till vänster och Elsa för kvinnan längst till höger. Holmgrens är noterat under alla. Ingår i samma samling som #186543. Under fotografiet ligger en liten svart fotoplåt som efter "framkallning" visar ett stort vitt hus med ett hästekipage framför.

Katalog:C. H. Mangold
Fotografens namn & adressC. H. Mangold, Moline. Ill.
186549

2 kvinnor från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. I albumet är det skrivet Mrs Israelsson under den högra kvinnan. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:M. Bonggren
Fotografens namn & adressM. Bonggren, Moline. Ill.
186550

Barn från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. I albumet är skrivet "Thor and brother Evine". Thor till vänster. Barnen hette Anderson i efternamn. Thor föddes 2/7 1890 i USA. Han arbetade bl.a. som mekaniker vid S:t Louis Lambert airport. Vid något tillfälle ska han, enligt egen berättelse på ett bevarat ljudband, på 1920-talet ha arbetat med flyglegendaren Charles Lindberghs flygplan. Thor med hustru flyttade till Sverige där han avled 13/7 1974 i Sollentuna. Ingår i samma sa ...
Läs mer...

Katalog:C. H. Mangold
Fotografens namn & adressMangold. Moline. Ill.
Kommentar
2017-10-03 07:41:24 Ann-Mari Bäckman
Den äldre pojken bör nog vara Thors bror Ernst Teodor Andersson född 1877, ca 13 år på fotot. Se #186551, #186694
2017-10-01 20:11:03 Ann-Mari Bäckman
Thors föräldrar var August Teodor Andersson född 1853, Himmeta och Johanna Persdotter född 1857, Himmeta. De emigrerade 1880 till Nordamerika, tillsammans med dottern Hedvig Elisabet född 1879, Himmeta. Sonen Ernst Theodor född 1877 #186551, stannade hos morfadern Per Jonsson född 1828 till 1885, då han emigrerade till Nordamerika. Källor: Husförhör Himmeta, Släta sidan 100, 1871-1880. Husförhör Himmeta, Danby sidan 13, 1871-1880. Husförhör: Himmeta, Släta sidan 109, 1880-1890
186551

Pojke från ett album med fotografier där de flesta är emigranter. I albumet står under bilden Ernest Anderson. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:A. P. Brandt
Fotografens namn & adressA. P. Brandt. Fifteenth St. Moline. Illinois.
186552

Ung man från ett album där de flesta är emigranter. På framsidan är det skrivet "Uncle Per". På baksidan är noterat "Per Pehrson. Thors uncle, brother to his mother". I samma samling som #186543.

Katalog:T. M. Jones
Fotografens namn & adressT. M. Jones. Photo & Artist. Moline. Ill.
186553

Ett barn från ett album där de flesta är emigranter. I albumet står skrivet under fotografiet: Doris - Isac. Ur samma samling som #186543.

Katalog:M. Bonggren
Fotografens namn & adressM. Bonggren. Moline. Ill.
186660

I albumet står skrivet under fotografiet på de två pojkarna, Arthur och Reinhold Berg. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:E. E. Mangold
Fotografens namn & adressE.E. Mangold, 401 Fifteenth Str., Moline, Ill.
186661

Under fotografiet i albumet står skrivet Mr + Mrs Gulberg + Hildur. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:E. E. Mangold
Fotografens namn & adressMangold. Moline. Ill.
186662

Okänd man. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:T. M. Jones
Fotografens namn & adressJones, Moline, Ill
186663

I albumet står skrivet under fotografiet; Peterson family. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:T. M. Jones
Fotografens namn & adressJones, Moline Ill.
186664

Okänd man i samma samling som #186543.

Katalog:T. M. Jones
Fotografens namn & adressJones, Moline Ill.
186665

Detta är ett fotografi på en tunn plåtskiva. Ligger i samma album som #186543 som är en samling av fotografier där de flesta fotografierna är från Moline, Illinois, USA. Under fotografiet i albumet står: Mother, Dad and Uncle Per.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf.
Kommentar
2017-10-04 10:56:02 Ann-Mari Bäckman
Kan de tre vara August Teodor Andersson född 1853, Himmeta och hustrun Johanna Pehrsdotter född 1857, Himmeta? Se #186550. Uncle Per kan då vara Johannas bror Per Olof Persson född 1861, Himmeta. Alla tre emigrerade 1880 till Amerika. Kvinnan är lik grandma på foto #186689 Uppgiften bör bekräftas.
186666

I albumet står under fotografiet skrivet: Shalberg sisters. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:E. E. Mangold
Fotografens namn & adressMangold. Moline. Ill.
186667

I albumet under fotografiet står skrivet: Aunt Lovisa. Mothers sister. Ingår i samma album som #186543.

Fotografens namn & adressMauritz Edlund, Arboga.
Kommentar
2017-10-03 17:16:49 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Anna Lovisa Peterson född 1864 Köping landsförsamling, syster till Johanna Persdotter gift Andersson Se #186550. 1893 emigrerade hon till Amerika Se #186669 Källa: Husförhör Västerås Domkyrkoförsamling sidan 788, (AIa:24b) 1893-1900
186668

I albumet står skrivet under fotografiet: Emma Erickson. I samma samling som #186543.

Katalog:Lawrence
Fotografens namn & adressLawrence, 20 Clybourn Avenue, Chicago.
186669

Under fotografiet i albumet står skrivet: Aunt Lovisa. Ingår i samma samling som #186543.

Katalog:Ross
Fotografens namn & adressRoss, Newport, N.H.
Kommentar
2017-10-03 17:20:04 Ann-Mari Bäckman
Tant Lovisa var densamma som Anna Lovisa Petersson född 21/1 1864, Köping landsförsamling, syster till Johanna Persdotter född 1857, Himmeta, Västmanland. Se #186550. Hon emigrerade till Amerika 1893 Se #186667

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv