Bilder i album #184702

Kommentarer


184702

Okänt par. Ur ett album köpt i Arboga. Albumet har troligen ägts av en Hilda Eriksson som troligen bott i Närke, kanske med ursprung i Ångermanland. Många bilder är tagna i Askersund samt Härnösand.

Katalog:H. Dietrich
Fotografens namn & adressH. Dietrich
Kommentar
2017-07-27 06:28:44 Ann-Mari Bäckman
Mannen verkar finnas på korten #184706 och #184704 och troligtvis är det samma kvinna som #184707 och #184705.
2017-07-26 09:36:23 Ann-Mari Bäckman
Hilda Eriksson född 1868, Härnösand, konfirmerades i Adolf Fredrik, Stockholm. I albumet finns flera foton från 1885, som kanske visar andra konfirmander och kanske även Hilda själv. Kyrkoherde Albin Wilhelm Staaff #184721, var kyrkoherde i Adolf Fredrik. Källa: Husförhörsboken Härnösand, Ångermanland, sidan 347, 1881-1891 (AIa:16d)
2017-07-23 07:01:31 Ann-Mari Bäckman
Troligtvis var ägarinnan till albumet Hilda Eriksson född 15 juni 1868, Härnösand, dotter till Jöns Margareta Ersdotter, Rättvik. Hilda var fosterdotter hos mamsell Elisabet Maglena Ödberg född 1815, bosatt i Härnösand. 1881 blev hon fosterdotter hos bryggeriägare Per Enoch Ringnér, född 1839, Västerlösa. I hushållet fanns även den gifte brodern Axel Ludvig Ringner född 1836, #184710. De bodde i Härnösand. Hilda flyttade till Linköping 1888. Hon gifte sig 1896 i Askersund med arrendator Sigurd Alfred Ostwald född 1855, Lundby, Västergötland. De bosatte sig i Lerbäck, Närke. Källor: Härnösand födda 1868 CI:5 (Sidan 46) Husförhör Härnösand sidan 347, AIa:16d 1881-1891. Husförhör: Härnösand, Stenhammar, sidan 341, AI:16d 1881-1891. Vigda Askersund stad, B:5, den 27/2 1896
184703

Okänd kvinna. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressHanna Gråberg
184704

Okänd man. Ur samma album som #184702

Katalog:A. Blomberg
Fotografens namn & adressA. Blomberg
Kommentar
2017-07-26 18:58:25 Ann-Mari Bäckman
Samma man som #184702
184705

Okänd kvinna. Ur samma album som #184702

Katalog:A. Blomberg
Fotografens namn & adressA. Blomberg
Kommentar
2017-07-27 06:25:48 Ann-Mari Bäckman
Det verkar vara samma kvinna som #184707
184706

Okänd man. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressEric Pettersson
184707

Okänd kvinna. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressEric Pettersson
184708

Okänd man. Ur samma album som #184702

Katalog:A. Blomberg
Fotografens namn & adressA. Blomberg
Kommentar
2019-01-05 02:57:15 Alice M Lindqvist
Enoch Ringnér (ovan) och Enoch Östlund #184713 är kusiner.
2019-01-05 02:51:21 Alice M Lindqvist
Carl Enoch* Ringnér f 1870 i Askersunds sfs (T) d 1967 i Katarina (A), Artist, Konstnär i Stockholm. gift m Ida Theresia (Margit) Jönson f 1876 i Färlöv (L) d 1933 i Katarina (A). Föräldrar: Hjalmar Ringnér f 1837 i Västerlösa (E) d 1929 i Maria (A) och Emma Åberg f 1848 i Askersunds sfs (T) d 1928 i Maria (A)
184709

Okänd man, 1887 skrivet på baksidan. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressR. Kaczor
184710

Axel Ringnér kan det stå på fotot. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressR. Kaczor
Kommentar
2019-01-05 02:08:57 Alice M Lindqvist
Axel Ringnér (1836-1893) är morbror till Enoch Östlund (1864-1933) på #184712 #184713 o #184714
2017-07-22 13:30:35 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara handlande Axel Ludvig Ringnér född 1836, Västerlösa, Östergötland, gift med Bothilda Maria Hellgren född 1849, Göteborg. 1890 fanns familjen i Härnösand, Ångermanland. Källa: Sveriges befolkning 1880, 1890.
184711

Okänd kvinna, 1887 skrivet på baksidan. Ur samma album som #184702

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn
184712

Okänd man. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressClara Wahlström
Kommentar
2019-01-05 01:58:50 Alice M Lindqvist
Löjtnant Enoch Östlund (1864-1933), bosatt i Linköping. Fotografierna #184712 och #184714 är tagna hos samma fotograf vid samma tillfälle. Se kommentar vid #184713.
184713

Enoch Östlund kan det stå på fotot, 1887 är skrivet på baksidan. Ur samma album som #184702

Katalog:Maria Tesch
Fotografens namn & adressMaria Tesch
Kommentar
2019-01-05 02:59:28 Alice M Lindqvist
Enoch Östlund (ovan) och Enoch Ringnér #184708 är kusiner.
2019-01-05 01:50:55 Alice M Lindqvist
Axel Gustaf Enoch* Wilhelm Östlund f 1864 i Linköpings dkfs (E) d 1933 i Solna (B), Löjtnant i Linköping. Ogift. Enda gemensamma barn till sina föräldrar. Hade minst åtta halvsyskon på sin fars sida. Bosatt tills m sin mor i Linköping o från 1907 i Solna. Vid fototillfället ca 23 år. Föräldrar: Anton Östlund f 1802 i Bankekind (E), d 1866 i Linköpings dksf (E) f d Harmonist, Mössfabrikör g m Carolina Ringnér f 1832 i Västerlösa (E) d 1923 i Sundbyberg (B) Enoch finns även på #1874712 o #184714 nu med mustasch! Dessa båda bilder tagna vid samma tillfälle.
2019-01-05 01:44:58 Alice M Lindqvist
Rättelse: Födelseår för Anton Östlund ska vara 1802.
184714

Okänd man. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressClara Wahlström
Kommentar
2019-01-05 02:00:12 Alice M Lindqvist
Löjtnant Enoch Östlund (1864-1933), bosatt i Linköping. Fotografierna #184712 och #184714 är tagna hos samma fotograf vid samma tillfälle. Se kommentar vid #184713.
184716

Okänd kvinna. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressDaniel Wikström
184719

Okänd flicka. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressAlexander Gylfe
184721

A. P. Staaff ser det ut att stå på fotot, men på baksidan ser det ut som A. W. Staaff 1885. Ur samma album som #184702

Katalog:A. Roesler
Fotografens namn & adressA. Roesler
Kommentar
2017-08-06 14:58:22 Annika Lidén
Jag kan bekräfta att detta är Albert Vilhelm Staaff född den 24 november 1821 i Stockholm. Student i Uppsala 1842. Filosofie doktor 1851. Arbetade som adjunkt, lektor och rektor vid Nya elementarskolan i Stockholm mellan 1855 och 1870. Prästvigd 1871. Kyrkoherde i Adolf Fredriks församling fram till sin död 23 januari 1895. Gift 1856 med Fredrika Vilhelmina Schöne. Dessa uppgifter är hämtade ur Svenskt biografiskt handlexikon av Herman Hofberg. Där finns även ett foto av Albert Vilhelm Staaff.
2017-07-26 06:18:54 Ann-Mari Bäckman
Kanske det står A V Staaff på framsidan. Detta kan vara Hilda Erikssons konfirmationslärare kyrkoherde Albert Wilhelm Staaff född 1821, Stockholm. Han var verksam i Adolf Fredrik, Stockholm. Se #184702 Källa: Sveriges befolkning 1880, 1890
184722

Okänd kvinna. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressAmalia Löwenson
184724

Ida Kock kan det stå på fotot och på baksidan står det 1885. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressO. Json Runstedt
184727

Palfrid Grönblad kan det stå på fotot och på baksidan står det 1887. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressEric Pettersson
184730

Okänd man. Ur samma album som #184702

Katalog:Ekholm
Fotografens namn & adressEkholm
184735

Ragnar Kjelner kan det stå på fotot och på baksidan 1885. Ur samma album som #184702

Fotografens namn & adressR. Ovesen

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv