Bilder i album #166936

Kommentarer


166936

Gruppbild från betelseminariet 1906-1910 på 82 män. Namnen på bilden: Klas Winell, K.A.Moden, John Cederoth, C.E.Benander, K.O. Broady, G.A.Gustafsson, A. Cederberg, C Bohlin, Erik Bäcker, L. Kristensson, P.A. Åstrand, K.V. Thörnqvist, Edvin Ulén, Josef Karlsson, Albert Wickman, Ture Edborg, Nils Gröndahl, Gustaf Ferns, G. Broberg, Tore Andersson, David Uhnéll, A.R. Brodin, K.O. Karlsson, O.S. Larsson, David Lindvall, Gustaf Nordin, Gottfrid Torell, Fritz Ljungdahl, Jakob W. Erikson, ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressL. Larsson, Kungl Hoffotograf, Stockholm
174698

Past Söderman, Mgt. Ur samma samling som #174647

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2019-05-13 05:49:42 Annika Lidén
Foto från Betelseminariet #166936.
2019-05-12 17:00:35 Annika Lidén
Baptistpredikanten Hilarius Martin Efraim Söderman född 1884-12-08 i Riala Stockholm. Han bor i Malmberget mellan 1916 - 1919. Källa Arkiv Digital, Uppgiften bör bekräftas.
97029

verste K. G. Broady. Ur samma album som #95933 från Tomming, Indal

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2019-05-13 05:51:39 Annika Lidén
Foton från Betelseminariet #166936 och #33224.
2010-02-07 11:18:50 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Broady, Knut Oskar, militär, baptistpredikant, f. i Uppsala 28 maj 1832, emigrerade efter någon tids tjänst som underofficer vid flottan, 1854 till Nordamerikas förenta stater, där han 1855 slöt sig till baptistsamfundet, studerade vid Madison university (nu Colgate) i staten New York och graduerades 1861. Såsom kapten samt öfverste och brigadchef (1864) i general Grants armé deltog han i inbördeskriget, hvarunder han bevistade 32 fäktningar, bl. a. slaget vid Gettysburg, och sårades två gånger. Efter att två år hafva såsom pastor förestått en baptistförsamling återvände B. 1866 till Sverige på kallelse af det stora baptistmissionssällskapet i Boston och trädde i spetsen för det s.å. i Stockholm öppnade Betelseminariet, åt hvilket han alltsedan dess egnat sina krafter. Han har sedan dess stiftelse (1881) varit ordförande i Föreningen Betelseminariet samt i Stockholms missionsförening (sedan 1866) och Svenska baptismissionens förvaltningskommitté. Under 20 år uppträdde han söndagligen såsom en gärna hörd predikant i hufvudstaden och deltog 1876-86 lifligt i den nykterhetsrörelse, som utgick från Hoppets här. Äfven på resor i Sveriges olika delar har han gjort sig känd som en framstående talare. 1880 var han en af de svenske delegerade vid söndagsskolans hundraårsjubileum i England. 1877 kreerades han till teol. doktor vid Madison-universitetet. (Nordisk familjebok, Uggleupplagan 4).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv