Bilder i album #15209

Kommentarer


14693

Okänd kvinna. Ur ett album där det finns många som heter Brusewitz och Andrén från Göteborgstrakten.

Fotografens namn & adressWaldemar Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2016-01-24 21:14:37 Marianne Elfström
Se en av de förmodade ägarna till albumet fru Fanny Flagges släkt i kommentaren till bild #15209.
2016-01-24 12:24:13 Marianne Elfström
Det förefaller som om albumet tillhört Johan Ossian* Berg, 1832-1907, med familj. Han verkar vara den ende från den bohuslänska/göteborgska släkten som var bosatt i Västernorrland. Dessutom tycks hans hustrus släkt finnas med. Han var halvbror till Johan Oscar Andrén, 1812-1876, ägaren av G. H. Hegardt & Co enl tidigare kommentar. De hade samma mor. Gustav Hindrik Hegardt, 1784-1846, var dessutom deras ingifte morbror. Förutom efternamnen Andrén och Brusewitz förekommer Hegardt, Koch, Berg, Rhodin, Hamberg, Fröding, Murray m fl samt Flagge, Kjellstedt och Öijmark. Många av nedanstående personer bör finnas med på fotona. De närmaste familjemedlemmarna är kanske inte namngivna? Flera i släkten har samma namn så det är svårt att veta om jag hänvisat till rätt foto. OBS! Uppgifterna är ej kollade i ministerialböckerna. Uppgifterna bör bekräftas. - - - - - - - - - - Hans* Joseph Andrén, 1776-1817 i Gbgs Domk. Grosshandlare. (son till Anders Johan Andrén, 1738-1792, och Elisabet Brunjeansson, 1750-1829). Gift 1811-05-13 med Antoinette Margareta Koch, f 1794-03-04 i Uddevalla, d 1871-05-18 i Uddevalla. Se #14877 (?) (dotter till grosshandlaren Simzon Koch, 1757-1822, och Catarina Cecilia Hegardt, 1770-1819). Barn: Johan Oscar Andrén, f 1812-02-05 i Gbgs Domk, d 1876-06-07 i Gbgs Domk. Gift 1846 med Lucia Sofia Amalia Fehman, f 1822-08-20 i Gbgs Domk, d 1900-06-06 i Sthlms HE. Se hans familj i kommentar till bild #14887. Alfred Ossian Andrén, f 1813-01-26 i Gbgs Domk, d 1830? Eufrozyne* Desideria/Desiré Andrén, f 1814-07-27 i Gbgs Domk, d 1887-09-14 i Gbgs Domk. Gift 1836-12-09 i Kungälv med Jonas Rhodin, f 1805-06-04, d 1873-04-02 i Kungälv. Borgmästare. Se hennes familj i kommentar till bild #14905. - - - - - - - - - - Modern Antoinette Margareta Koch gifte om sig 1824-02-03 i Uddevalla med Bernt Johan Berg, f 1789-12-14 i Finland, d 1867-08-17 i Uddevalla. Major. 1826 flyttade de från Uddevalla till Kungälv och tillbaka till Uddevalla 1837 där de bodde i No 30 Östra Windingsborg. Barn: Constance Bernhardina* Berg, f 1824-05-19 i Uddevalla, d 1904-11-02 i Gbgs Domk. Se #14888. Gift 1848-12-11 i Uddevalla med Eric Wilhelm* Brusewitz, f 1820-04-15 i Gbs Domk, d 1899-04-26 i Gbgs Domk. Barn: Artur* Wilhelm Brusewitz, f 1850-06-13 i Klara, Sthlm, d 1916-12-19 i Gbgs OF. Ogift. Anm: F.d. Translator publicus. Se #15302. Johan Erik Brusewitz, f 1852-01-31 i Klara, Sthlm, d 1930-11-25 i Gbgs Vasa. Gift 1888-10-11 med Adelaide Clara Maria Koch, f 1865-08-04 i By (S), d 1949-06-27 i Gbgs OF. (Hans mormor Antoinette Margareta Koch var syster till hennes morfar Michael Koch dä. De var alltså sysslingar.) Cecilia Josefina* Berg, f 1825-08-14 i Uddevalla, d 1908-04-03 i Gbgs Vasa. Ogift. Antoinette Berg, f 1827-05-20 i Kungälv, d 1895-02-05 i Gbgs Domk. Se #14898. Gift 1854-07-19 i Uddevalla med Oskar Brusewitz, f 1818-03-08 i Gbgs Domk, d 1902-05-13 i Gbgs Domk. Se #14899. Inga barn. Martina* Amalia Johanna Berg, f 1829-04-19 i Kungälv, d 1915-01-08 i Gbgs Annedal. Ogift. Se #14874 och #14875. Johan Ossian* Berg, f 1832-01-06 i Kungälv (O), d 1907-05-06 i Nätra (Y) (Köpmanholmens ångsåg). Bruksbokhållare. Gift 1874-11-01 med Fanny* Laura Teresia Flagge, f 1846-09-20 i Stora Kopparberg (W), d 1932-09-30 i Örnsköldsvik. Barn: Emy/Emmy Antionetta, 1877-1958, ogift. Bankbokhållare. - - - - - - - - - - Antoinette Margareta Kochs syster Cecilia Koch, 1789-1863, var gift med Gustav Hindrik Hegardt, 1784-1846. Rådman o grosshandlare. Barn: Anna Cecilia Hegardt 1812-1881, g 1840 m Elis Fredrik Brusewitz, änka 1867 (barn: Emil Henrik 1840-1908, Volrath Elis 1849-1922, #15245?), Constance Bernhardina Hegardt 1814-1889, og, Gustaf Leopold Hegardt 1816-före 1880, g m Rosa Aurora Cecilia Bagge 1822-efter 1880 (barn: Gustaf Michael, Martina Cecilia 1850-efter 1880, g Christiersson). Hilda Augusta Helidora Hegardt 1825-1902, g m Adolf Brusewitz, änka 1870 (barn: Emma Cecilia 1846-1914 g Ambrosius 1870 #15212, Gustaf Alfred 1848-1914, Adolf Elias 1850-1927, Hugo Leonard 1854-1943, Augusta Maria Constantia 1857-1916 g 1884 m Andreas Eriksson, änka 1892, Josef 1858-1935). Systrarna Cecilia och Antoinette Margaretas bror Michael Kochs (1792-1869) dotter Klara finns på bild #14908 och deras bror Johannes Kochs (1797-1884) son Axel finns på bild #15244. De hade även syskonen Christina Maria 1788-1859, Sofia 1791-?, Simson 1795-1843 och Erik 1804-1863. (Om G H Hegardt var släkt med syskonens mor på långt håll är oklart.)
2007-09-06 18:15:57 Sven Bodin
Bolagskontrakt enligt vilket G.H. Hegardt & CO. ingick som delägare med 4 lotter i FORSS NYA SÅGBOLAG -1868 - 1878 G.H. Hegardt & CO. Göteborg ägdes av grosshandlaren Johan Oskar Andrén.
14912

Okänd man, på baksidan står i sitt 62 levnadsår. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressHerman Stafhell & Co.
Kommentar
2016-01-22 15:53:09 Marianne Elfström
Detta skulle möjligen kunna vara Johan Wilhelm Flagge, f 1812 i Stralsund, Tyskland, d 1884 i Örebro Nikolai. Fanjunkare och musikdirektör. Gift 1: 1841 med Hilda Erica Kjellstedt, 1813-1850. Barn: Amadeus Conrad Flagge, 1842-1899. Landskanslist. G m Emma Kristina Persson, 1859-1935. Inga barn. Hilda Ottilia Wilhelmina Flagge, 1843-1826. G m Johan August Dahlman, 1840-1892. Sågverksägare. Barn: Bengt, 1874-1951. Fanny* Laura Teresia Flagge, 1846-1932. G 1874 m Johan Ossian Berg, 1832-1907. Bruksbokhållare. Barn: Emy/Emmy Antoinetta Berg, 1877-1958. Bankbokhållare. Ogift. (Denna familj var förmodligen albumets ägare.) Gift 2: 1858 med Elisabet Johanna Lovisa von Fischer, 1820-1861. Barn: Johan Wilhelm Reinhold Flagge, 1860-1875. Gift 3: 1879 med Katarina Margareta Wörman, 1846-1923. Inga barn. Johan Wilhelm Flagge skulle vara ca 62 år runt 1874 då fotografen flyttade från Örebro enligt Lennart Snabbs fotografregister; Herman Stafhell etablerade sig 1867 i Juvelerare Dahlströms gård (Drottningg. 6-8). 1873 införlivar han Engelholm´s ateljé i sin rörelse. Lämnar så Örebro år 1874 …. Identifieringen är ett antagande - uppgiften bör bekräftas! Se även #15209.
15208

Kjellstedts står det på fotot. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressJ. Lundbergh, Götgatan & Urvädersgränd 2
Kommentar
2016-01-22 14:26:03 Marianne Elfström
Förmodligen är detta följande familj: Otto August Kjellstedt, f 1820-07-31 i Karbenning, d 1913-02-03 i Finland. Byggmästare. Gift 1862 med Elvira Henriette Edman, 1838-1911. Familjen flyttade från Norrbärke till Finland 1873. Barn: Carolina Ottilia, 1865-1940, g 1887 m Otto Magnus Hahl, 1860-1911. Två av deras fem barn: Ester Hahl f 1888 gift Kaufmann och Rut Hahl f 1891 gift Jacobsson. Se #15301. Se även #15209.
15209

A.C. Kjellstedt står det på fotot. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2016-01-22 09:03:41 Marianne Elfström
Rättelse: Anna Catharina Öijmark var gift med Erik KjellSTEDT och han dog 1829-02-25! Observera att uppgifterna i föregående kommentar inte är helt tillförlitliga. De kommer huvudsakligen från andrahandskällor, ibland från husförhörslängder, men praktiskt taget aldrig från ministerialböckerna. Så de måste förstås kontrolleras i originalkällorna!
2016-01-21 16:50:52 Marianne Elfström
Detta torde nog vara Anna Catharina Öijmark, f 1785-05-06 i Karbenning, d 1867-09-19 i Sundsvalls GA. Se även bilderna #14914 (?) och #15210 (?) Gift 1813 med Erik Kjellfeldt, f 1785-05-01 i Stora Tuna, d 1829-02-03 i Gävle. Inspektor. Deras 2 barn: 1. Hilda Erica Kjellstedt, f 1813-11-01 i Norberg, d 1850-12-29 i Falu Kristine. Gift 1841 med Johan Wilhelm Flagge, f 1812 i Stralsund, d 1884 i Örebro Nikolai. Fanjunkare och musikdirektör. (J W Flagge. Gift 2: 1858 med Elisabet Johanna Lovisa von Fischer, 1820-1861. Barn: Johan Wilhelm Reinhold Flagge, 1860-1875. Gift 3: 1879 med Katarina Margareta Wörman, 1846-1923. Inga barn.) Barn: Amadeus Conrad Flagge, f 1842 i Falu Kristine, d 1899 i Kopparmora, Värmdö. Landskanslist. G m Emma Kristina Persson, 1859-1935. Inga barn. Hilda Ottilia Wilhelmina Flagge, f 1843 i Falu Kristine (W), d 1926 i Örnsköldsvik. G m Johan August Dahlman, 1840-1892. Sågverksägare. Barn: Bengt, 1874-1951. Fanny* Laura Teresia Flagge, f 1846 i Stora Kopparberg (W), d 1932 i Örnsköldsvik (Y). Gift 1874 med Johan Ossian Berg, f 1832 i Kungälv (O), d 1907 i Nätra (Y) (Köpmanholmens ångsåg). Bruksbokhållare. Barn: Emy/Emmy Antoinetta, 1877-1958. Bankbokhållare. Ogift. Denna familj var förmodligen albumets ägare. 2. Otto August Kjellstedt f 1820-07-31 i Högfors, Karbenning, d 1913-02-03 i Finland. Byggmästare. Gift 1862 med Elvira Henriette Edman, 1838-1911. Familjen flyttade från Norrbärke till Finland 1873. Se #15208 (?) Barn: Carolina Ottilia, 1865-1940, gift 1887 med Otto Magnus Hahl, 1860-1911. Deras barn: Ester Hahl f 1888 gift Kaufmann och Rut Hahl f 1891 gift Jacobsson. Se #15301. (De fick ytterligare tre barn.) (Anna Catharina Öijmarks syster Eva Andrietta Öijmark, 1787-1862, gift 1817 med Nils Israel Odén, 1787-1855. Sjökapten och rådman i Gävle. Dotter: Carolina* Magdalena Odén, 1823-1876, g m Petrus Brandell 1819-1919. Kyrkoherde i Nordingrå.) Detta är förmodligen Anna Catharina och Eva Andrietta Öijmarks mor. Se bild #14915. Ytterligare två foton är reproducerade av samme finske fotograf; #14913 och #14914. Och ett annat foto är taget i Åbo, Finland - #15227. Vilka dessa föreställer är dock oklart. Men man kan väl tänka sig att de har med Otto August Kjellstedts familj att göra eftersom de bodde i Finland. Vem Fritz Flagge var har jag inte kunnat utröna. Kanske en bror eller brorson till Johan Wilhelm Flagge, f 1812 i Stralsund? Eller var det sonen Amadeus Conrad, f 1842, som kallades så? Se bild #15211.
2007-09-09 12:37:36 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det skulle kunna vara Anna Charlotta Kjellstedt, född i Bärbo (D) 1830, gift med Johan Erik Jonsson, född i Råby-Rönö (D) 1824, bosatt 1890 i Pettersberg, Gåsinge (D). (Sveriges befolkning 1890).
15210

Fru Kjellstedt står det på bilden, samma kvinna som #15209. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
15227

Okänt par. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressO. J. Aune´s Atelier, Slottsgatan 27
Kommentar
2016-01-24 21:18:19 Marianne Elfström
De förmodade ägarna till albumet, Ossian Berg och hans fru Fanny Flagge, hade båda viss anknytning till Finland. Ossians far Bernt Johan Berg var född 1789 i Finland (flyttade SENAST 1824 till Sverige). Fanny Flagges morbror Otto August Kjellstedt med familj flyttade 1873 till Finland. Se #15208(?) och #15209.
2016-01-24 13:39:44 Marianne Elfström
Kan detta fotot ha samband med #15237 och #15238, vilka också är tagna i Åbo, Finland?

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv