Bilder i album #14889

Kommentarer


14889

John Brusewitz står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressUnna & Höfferts
Kommentar
2010-10-10 09:42:52 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1895 8/5). J.F.L. Brusewitz &#134,. I onsdags på morgonen afled i Göteborg grosshandlaren derstädes f. d. brasilianske konsuln Johan Fredrik Brusewitz uti en ålder af nyss fyllda 65 år. Grosshanlaren Brusewitz, som tillhörde Göteborgsgrenen af den aktade till Sverige i slutet af 1600-talet inkomna slägten Brusewitz, var född i Göteborg den 30 april 1830 och son till grosshanlaren och fabriksidkaren derstädes Elis Fredrik Brusewitz och hans maka i första giftet Hilda Grönvall. B. egnade sig liksom flera af sin slägt från ungdomen åt den merkantila banan och var sedan slutet av 1860-talet innehafvare af den år 1832 grundlagda jern- och trävaruexporetfirman J. Grönvall & komp. Under åren 1856-68 var B. brasiliansk konsul i Göteborg. Groshandlare Brusewitz efterlemnar minnet af en driftig affärsman samt en human och vinnande personlighet. Gift 1854 med Hulda Agnes Juliana Evers, sörjes B. närmast af maka, barn och barnbarn samt syskon, bland hvilka är halfbrodern myntdirektören Emil Brusewitz. (Kugelbergs klippsamling).
14890

John Brusewitz står det i albumet. Ur samma album som #14693.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf, Östra Hamngatan 18
Kommentar
2016-01-24 13:08:43 Marianne Elfström
Detta är med stor sannolikhet samme man som på bild #14889.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv