Bilder i album #146875

Kommentarer


146875

Kortet tillhör en bildsamling, som har sitt ursprung i en Karlskogasläkt med säte i gårdarna Gälleråsen, Östra Berg och Granbergsdal, och med täta kontakter med bl.a. Filipstad och Örebro. För hand är texten "Hilding Norrman 1876" inskrivet på baksidan av bilden. Sökning i Sveriges Befolkning 1900 ger att det år 1900 endast fanns en möjlig, nämligen Hilding Norrman, född 1853 i Nysund, och år 1900 f. inspektor vid Söderfors bruk. Han var då ogift och bodde hos sin bror Karl Henrik Norrman, stati ...
Läs mer...

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23, Stockholm
146876

Okänd man. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Fotografens namn & adressRobert Roesler, Drottninggatan 29 c, Stockholm
146877

Okänt barn. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Fotografens namn & adressRobert Roesler, Drottninggatan 29 C, Stockholm
146878

På framsidan är inskrivet: Elna Ingelson 1891. Personen är i övrigt okänd, och upplysningar mottages tacksamt. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Katalog:Anna Ollson
Fotografens namn & adressAnna Ollson, Karlstad
Kommentar
2019-06-19 22:34:51 Robert Thelin
Personen ifråga är dotter till min ff ff syster Carolina Thelin. Elna bodde i Karlstad 1888-1893 blev sedermera sjuksköterska i Stockholm men dog redan 1907 i cancer.
2014-08-13 04:51:28 Ann-Mari Bäckman
Det bör vara Elna Ottilia Ingelsson född 1869, Lilla Mellösa, Södermanland. Hon var biträde 1890 hos bokhandlaren i Karlstad Karl Axel Nerman född 1841, Västerlösa, Östergötland. 1900 står hon som gift med kamrer Otto Meyerson född 1868, Stockholm. De var bosatta där. Källor: Sveriges Befolkning 1890, 1900
146879

"Emil Richter, 21/11 1888" står skrivet på baksidan av bilden. I övrigt är personen okänd och upplysningar mottages tacksamt. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Katalog:C. V. Roikjer
Fotografens namn & adressC.V. Roikjer, Södergatan 18, Malmö
Kommentar
2014-08-13 04:59:27 Ann-Mari Bäckman
Det finns två tänkbara med namnet Emil Richter. En är bosatt 1890 i Malmö och den andra är född i Nysund Värmland. Vilket är albumets ursprung? Skriv vem som ägt albumet på första kortet och skriv samma nummer på de övriga korten. Skriv # strax före kortnumret. Det blir lättare att hjälpa till om man kan se sambandet mellan personerna och albumet, om man vet lite om det.
146880

Bilden tillhör samma samling som #146875. Baksidan av bilden har påskriften: Victor Albert Theodor Swederus (född d: 26/9 42)". Det torde vara samma person som föddes 26/9 1842 i Norrköping, gifte sig 13/1 1881 och dog 21/1 1916 Rudbecksgatan 10, Örebro. Hustrun hette Emma Alice Mady Nathell, född 1855 i Kristianstad och dog 1931 i Örebro. Fler upplysningar om dessa personer mottages tacksamt.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Regeringsgatan 13, Stockholm
146881

Biden tillhör samma samling som #146875. Bilden bär påskriften "Hedvig Folcker 1889". I Sveriges Befolkning 1890 ger bara en möjlig Hedvig Folcker, nämligen kokerskan Hedvig Charlotta Folcker, ogift, född 1836 i Stora Malm,och 1890 boende i Stockholms Katarina. Det torde vara samma kvinna som fröken Hedvig A. Ch. Folcker, som begravdes 14/11 1903 på Stockholms norra begravningsplats. Ytterligare information mottages tacksamt.

Fotografens namn & adressJoh:s Jaeger, Fredsgatan 13, Stockholm
Kommentar
2017-11-05 22:48:21 Catarina Hellmark
Har en del kort på familjen Folcker här hemma. Släkt på min farmors sida.
2017-11-05 22:47:57 Catarina Hellmark
Har en del kort på familjen Folcker här hemma. Släkt på min farmors sida.
2014-08-13 05:16:14 Ann-Mari Bäckman
Jag skulle vilja ha kvinnan som ca 25 år, alltså född ca 1864. Den enda tänkbara, som jag hittar är mamsellen Hedvig Augusta Charlotta Folcker född 1858, Stockholm, alltså 31 år på fotot. Uppgiften bör bekräftas: Källa: Stockholms stadsarkiv, Rotemansarkivet.
146882

Bilden tillhör samma samling som #146875. Bilden bär påskriften "Elsa Bergendal". Jag har inte kunnat tolka om det står "I år", "3 år" eller något annat. Personen är okänd för mig, och jag tar gärna emot upplysningar.

Katalog:Ivar Stål
Fotografens namn & adressIvar Stål, Drottninggatan 23, Stockholm
147241

Bilden bär på framsidan påskriften "Tora Wuerster 1892". Kvinnan är i övrigt okänd. Bilden tillhör samma samling som #146875. Alla upplysningar är av intresse.

Katalog:Anna Edlund
Fotografens namn & adressAnna Edlund, Drottninggatan 42, Stockholm
Kommentar
2016-01-01 20:18:19 Ingemar Sandén
Det är Tora Wuerster. Min fru Torun Elsrud (Toras dotterdotterdotter).har minst fem bilder på henne (ensam, med hund och med familj). Lägg då ut bilderna här i porträttfynd om det är Visit eller Kabinettfoton.
2015-12-30 20:57:56 Rolf Elsrud
Jag har i släkten en Tora Wuerster, gift med advokat Wilhelm Andersson. De fick ett barn 1899. Var då bosatta i Jönköping. Har fn ingen aning om Toras utseende.
2014-09-19 11:56:12 Emil Broling
Hittade ett par bilder till på Tora här: http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?id=VGM_B145148_249 http://www9.vgregion.se/vastarvet/objekt.aspx?id=VGM_B145148_113
2014-08-19 19:35:20 Ann-Mari Bäckman
Det är möjligt att det är Viktoria Matilda Wuerster född 1872, Eskilstuna, som jobbade som kassörska i Stockholm 1890 enligt Sveriges befolkning. Hon var dotter till f d handlande Frans Richard Wuerster född 1833, Husby-Oppunda Södermanland. Uppgiften bör bekräftas.
147242

Bilden tillhör samma samling som #146875. Det förmodas, men är inte bekräftat, att bilden föreställer ELSA Maria Carlson, dotter till bruksägaren Carl Carlson i Nordmark. Elsa föddes 13/1 1866 i Nordmarkshyttan och dog ogift 12/4 1950 i Stockholm. Elsa var utbildad barnsköterska och arbetade bl.a. i Sankt Petersburg mellan 1905 och 1917 som husföreståndarinna till familjen Nobel. Elsa var sedan bosatt i Stockholm.

Katalog:Anna Edlund
Fotografens namn & adressAnna Edlund, Drottninggatan 46, Stockholm
147243

Bilden tillhör samma samling som #146875. Mannen är okänd, men på baksidan av kortet är skrivet för hand "Algot Lundström".

Fotografens namn & adressAlfr. Json Dahllöf, Drottninggatan 47, Stockholm
147244

Bilden tillhör samma samling som #146875. Kvinnan är okänd, men tros vara en bekant till Elsa Carlson, som var anställd i familjen Nobel i Sankt Petersburg 1905-1917.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
147245

Detta är VIKTOR Emanuel Jansson, född 2/6 1872 i Saxån, Färnebo, död 23/11 1944 i Stockholm. Viktor Jansson var disponent vid Morgårdshammars Mekaniska Verkstad. Biden tillhör samma samling som #146875.

Fotografens namn & adressOtto Björklund, Södra Strömsgatan 2, Norrköping
147247

Okänd man, men torde vara en herr Sundqvist, enligt notering på baksidan av kortet. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn, Kungsgatan 47, Göteborg
147249

Okänd kvinna. Foto har anteckning "Fru Sundquist" på baksidan. Hon torde vara gift med mannen på #147247. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Katalog:James Bourn
Fotografens namn & adressJames Bourn, Kungsgatan 47, Göteborg
148645

Okänd kvinna. Bilden tillhör samma samling som #146875. Påskrift på framsidan: Anchew 94.

Fotografens namn & adressS. J. Ölander, Filipstad
148646

Okända barn. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Fotografens namn & adressEmma Kindberg, Filipstad
148647

Okända barn. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Fotografens namn & adressA. T. Dahlqvist, Motala
148650

Okänd kvinna med tre barn. Bilden tillhör samma samling som #146875. Bilden visar troligtvis hustru och barn till mannen på bild #148652.

Katalog:L. Frankel
Fotografens namn & adressL. Frankel, Örebro Björkegrens Hotell
148652

Okänd man. Bilden tillhör samma samling som #146875. Bilden har förvarats tillsammans med bild #148650, kvinna med tre barn, vilka högst troligt är denne mans familjemedlemmar.

Katalog:L. Frankel
Fotografens namn & adressL. Frankel, Örebro Björkegrens Hotell
148654

Okänd man. Bilden har påskriften Ernst Viding samt datum 22/1. Årtalet 1905 är intryckt i kortet. Bilden tillhör samma samling som #146875.

Fotografens namn & adressAlfred Hermansson, Kristinehamn

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv