Bilder i album #145

Kommentarer


105945

På baksidan står det 1 st förstoring 145 x 54 endast gossen tages. Fru Anna Wörsten, Bollstabruk. Ur en samling lösbilder från Ångermanland.

Fotografens namn & adressArvid Holmstedt
Kommentar
2012-01-12 21:49:43 Ann-Mari Bäckman
Parets son hette Karl Isak Vilhelm Wörsten född 19/3 1906, död den 9/7 1916 i Bollsta, Ytterlännäs, Ångermanland. Modern Anna Georgina hette Lundqvist, som ogift. Källa: Församlingsboken Bollsta, Ytterlännäs, sidan 64, 1900-1909. Sveriges dödbok 1901-2009.
2010-07-18 21:07:44 Ann-Mari Bäckman
Modern till Anna Gregoria (Gregorina i Sveriges befolkning 1890) verkar vara Erika Börlin född 1862, Ytterlännäs, Ångermanland. I Sveriges dödbok 1947-2003 finns ingen person med namnet Wörsten, som skulle passa, som barn till paret, inte heller i Begravda i Sverige.
2010-07-18 20:02:08 Anders Nylander, Sundsvall
Det finns 3 exemplar av detta foto, så kanske är det dom ursprungliga ägare av samlingen
2010-07-18 17:24:20 Karin Andersson
Är beställaren Anna Wörsten så kan bilden föreställa Anna Gregoria Wörsten f 1886 18/4 i Ytterlännäs (Ångermanland) d 1974 30/12 i Ytterlännäs samt maken Karl Oskar Vilhelm Wörsten f 1875 6/9 i Tuna (Medelpad), d 1952 6/5 i Ytterlännäs. Gift 1905 31/5. Vem är gossen?
11110

Ur ett släktalbum från Jämtland. På fotot står namnet Thorsten A. Askergren 1899. På baksidan har antagligen min mormorsmor skrivit Torsten. Han måste ha varit en släkting eller bekant till hennes föräldrar. Vet någon mer om honom?

Katalog:Anna Edlund
Fotografens namn & adressAnna Edlund, Drottninggatan 46
Kommentar
2003-05-20 22:30:44 Karin Bergström
Det är nu bekräftat av Torstens ättlingar att ovanstående uppgifter stämmer.
2003-02-15 19:02:29 Siv Malmgren
Troligtvis är det denna familj som Torsten hör hemma i. Jag hittade dom i Folkräkningen 1890. Alla i familjen var födda i St, vilket kan betyda Stockholm eller Storkyrkoförsamlingen. Katarina församling, 1890 Hemort: Bonden Större N:o 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22 Län: Stockholms stad Hushåll nr: 2405 Gustaf Alexis Askergren f. 1838, Revisor Johanna Karolina Kugelberg f. 1843 Gunnar Alexius f. 1876 Torsten Alexis f. 1879 Ester Maria f. 1868 Hanna Maria f. 1872 Sigrid Mathilda f. 1874 Fam nr: 2 Catarina Mathilda Johansson f. 1859, Piga Fam nr: 3 Johanna Mathilda Nyström f. 1866, Piga Fam nr: 4 Per Gustaf Carlsson f. 1864, Dräng I samma kvarter bodde Mamsell Askergren. Katarina församling, 1890 Johanna Mathilda Askergren f. 1837 St. Hemort: Bonden Större N:o 4, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 22 Län: Stockholms stad Födelseår: 1837 Födelseförs: St. Titel: Mamsell Civilstånd: Ogift (O) Famstkod: Ensamstående (E) Hushåll nr: 2406 Familj nr: 1 -------------------------------------- SVARvolym: 999999 Kort nr: 99 Sida: 145 Rad: 9 Personer i hushållet: Fam nr: 1 Johanna Mathilda Askergren f. 1837 Fam nr: 2 Katarina Margareta Nilsson f. 1813, Piga Fam nr: 3 Hilma Lovisa Bardolff f. 1855 Kurt Albin Hanner f. 1874 Herman Anshelm Hanner f. 1876 Carl Robert Hanner f. 1883
19381

Erik HENNING Nilsson, född 1897-01-04 i Östra Frötuna, Ljustorp, Medelpad.

Katalog:A. Larsson
Fotografens namn & adressA. Larsson, Vaksalagatan 15
Kommentar
2009-01-24 15:00:23 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Snickaren Erik Henning Nilksson, född i Ljustorp (Y) 1897-01-145, död i Timrå (Y) 1956-07-01, begr. 14/7, gift med Lilly Katarina Viklander, f. 1909, d. i Timrå 1945. (Sveriges dödbok 1947-2003, Begr. i Sverige).
23881

Okänd person, en loppmarknadsbild. Personen kan ha anknytning till riksdagen. Ur samma fotobunt som #22447. På baksidan står det "A. F. Liljeholm, född 1844, fotot taget 1891".

Fotografens namn & adressA. Jonason, Södra Hamngatan 43
Kommentar
2011-10-17 14:35:14 Marianne Ageberg
Detta var mycket intressant för mig att ta del av. Jo, jag kan intyga att fotot föreställer Anders Fredrik Liljeholm, född i Hedemora, var folkskollärare och senare överlärare i Göteborg och satt i riksdagens andra kammare (liberal). Han var min mormors pappa. Mormor hette Ingeborg och var småskollärare och hennes syster Lova var folkskollärare, bägge i Göteborg. Filip Liljeholm var deras lillebror. Han var en mycket beläst och lärd man. Ingeborg var mycket musikalisk och jag minns hur hon alltid satt vid flygeln på julkalasen i Göteborg. Hennes barnbarnsbarn heter Anders. Hälsningar Marianne Ageberg
2004-04-09 13:37:26 Fredrik Salomonsson
Jag fick ett mail från Eva Ekeblad, med information om mannen på fotot. Jag fick tillåtelse av henne att klistra in informationen jag fick här: **************************************** Hej! Tänkte det kunde vara roligt för er att höra en liten historia om nyttan jag har haft av ett av era porträttfynd, (#23881).

Jag har ett litet udda personhistoriskt intresse, nämligen att identifiera så många som möjligt av de personer som samlat in herbarieark som ligger i Nordiska Herbariet i Göteborg. Jobbade i vintras deltid för ArtDatabanken med att registrera herbariematerial av rödlistade arter, blev då så tänd på att hålla reda på insamlarna att jag lirkade av en kollega i branschen allt databasmaterial som han hade liggande i olika register, c:a 30 000 poster (=herbarieark)alltsomallt. Har så gjort tillräckligt mycket tjänster för det mycket aktiva Bohusfloraprojektet för att få tillgång även till deras 35 000 poster - det var med det inflödet som herrarna Liljeholm seglade högt upp på listan, från ett 25-tal ark i den första databasen till ung. 900 ark i bohusdatabasen. En mindre del av arken signerade (medelst för-tryckta etiketter) Filip Liljeholm, den övervägande delen signerade A.F. Liljeholm (på samma vis). Var nu detta EN person eller två?

Jag hade ärvt litet persondata på Filip (levnadstid 1883-1959), men hade ingen källa. Ingen Liljeholm har funnits med i någon meddelarförteckning i de landskapsfloror från andra håll i landet jag har konsulterat, och meddelarförteckningen i Harald Fries' Bohusflora från 1945/1971 är minimalistisk, bara en lista på namn och de förkortningar som används i floran. Där står endast Filip Liljeholm. Flitig samlare, men inte professionell botanist, eller en av de amatörer som publicerat botaniska artiklar och därmed kommit med i botanikens personhistoriska galleri.

Min handstilskunnige kollega var dock inte övertygad om att A.F. och Filip var samma person. I Bohusflorans insamlarregister finns båda med - och Filip står som (A.) Filip.

På Botaniska Institutionen finns i ett förråd Lillys pärmar - sådär tre hyllmeter med noteringar över insamlare både i det nordiska och det internationella herbariet, där man kan se antal ark per år och region för olika insamlare, samt litet persondata i den mån sådana funnits att tillgå. (Lilly själv har gått i pension långt före min tid.)
Tyvärr går det inte att återfinna arken i herbariet efter dessa listor, men i de fall där vi har registrerade ark och kan jämföra knivigheter genom att gå i skåpen och plocka fram, så har jag fått en hög uppfattning om Lillys personkunskaper.
Det visade sig att de persondata jag hade på Filip Liljeholm härrörde från Lillys pärmar - dock utan källa. Men eftersom han var göteborgare och lärare vid Hvitfeldtska kan jag tänka mig att de hämtats ur någon skrift om denna skolas historia (formuleringarna tyder på någon publikation som källa). Pärmarna hänförde alla Liljeholms-ark till Filip (och de kan mycket väl tänkas ha inkommit till herbariet vid hans frånfälle, i klump). Något A. fanns där dock inte...

Dags att söka på Nätet, där man ofta kan hitta bra uppslag. Jodå Filip Liljeholm gav ett antal träffar, som dels verkar bekräfta den första initialen:
http://www.abc.se/~m225/litteratur/artpht.html Liljeholm A Filip Medeltida arvslagar och släktskapsbestämning. Studier i Svensk Diplomatarium. 1950 s 85-111.
Liljeholm A Filip Medeltida arvslagar och släktskapsbestämning. II 1952 s37-56, 145.
Liljeholm A Filip Till frågan om Sparre av Tofta- och Ulvätternas historia. 1958 s 15-31, 209.
Liljeholm A Filip Den isländska annalnotisen om Tyrgils Knutssons äktenskap med sveakonungens dotter. 1960 s 88-89.
- och dels gav litet anekdotiskt materal om Liljeholm, som hörde till Nilsson Piratens kretsar:
http://www.leopoldreport.com/leo/pirat6.html

En originell och bildad herre.

Men jag sökte alltså även på A. F. Liljeholm och fann ert porträttfynd-med-identifikation (och mini-biografi) av Anders Fredrik Liljeholm. Till historien hör att TVÅ av de 900 arken i databasen hade signaturen A. Fr. Liljeholm - en titt i herbarieskåpen visade visserligen att också detta var en tryckt signatur, mycket krusidulligt graverad, r-et var svagt markerat - kunde lika gärna vara en något omotiverad extraslinga på F-et, tyckte jag (som vid den tidpunkten helst ville ha det till EN person).

Till sist gjorde jag det som man kan göra med en databas, nämligen tittade på hur arken fördelade sig över tid för de båda signaturerna:

ÅR A.F. Filip 1894 3 0 1895 2 0 1896 0 0 1897 0 0 1898 0 0 1899 3 8 1900 24 38 1901 103 0 1902 178 0 1903 151 0 1904 46 0 1905 60 0 1906 79 0 1907 122 0 1908 42 0 1909 30 0 1910 21 0 1911 26 0 1912 4 0 1913 0 0

Med Filip född 1883, död 1959 och Anders Fredrik född 1844, död 1916 stämmer arken signerade Filip rätt bra åldersmässigt med läroverkets obligatoriska växtsamlande. Medan arken signerade A. F. passar lika bra som produkten av en botaniskt intresserad nästan-pensionär/nypensionär - samlandet avtar när orken avtar. Där fanns också i databasen fyra posthuma ark signerade A. F. som möjligen skulle kunna spräcka mitt fina hypotesbygge. Lyckligtvis är det praxis att förutom standardfälten över insamlare och datum även ha ett textfält med en avskrift av ettikettens text. Två ark visade sig vara av helt andra insamlare, det tredje feldaterat till 1922 istället för 1911. Det fjärde arket var registrerat av en medarbetare som notoriskt inte anser det som väsentligt att fylla i textfältet...

Hursomhelst känner jag mig nu övertygad om att det var Anders Fredrik Liljeholm, inte Filip, som var storsamlaren. Tack för den fingervisning ni tillhandahöll! MVH Eva Ekeblad

2003-10-12 21:48:21 Ingrid Norberg
Detta är ANDERS FREDRIK Liljeholm, född 20 februari 1844 i Hedemora (W), död 18 februari 1916 i Annedal (O). Gift 1872 med Johanna Gustava Örn (1847-1921). Överlärare. Ledamot av andra kammaren 1888-1902. Representerade andra kammarens center, frihandelsvänliga centern, Friesenska diskussionsklubben, liberala samlingspartiet. Källa: Tvåkammarriksdagen 1867-1970, del 4 med nästan identiskt foto.
41950

Anna Maria Öman född 1858, Bosatt på Karlavägen 12 Stockholm. Anna var ogift och barnlös,Fotot från Annas fotoalbum, med ca. 145 st porträtt. På baksidan antecknat, 25 år.

Fotografens namn & adressRudolf Sammland & Co., Mäster Samuelsgatan 51
Kommentar
2010-01-09 23:10:22 Ann-Mari Bäckman
I Rotemansarkivet kan man läsa att hon var handlerska och född 3/1 1850 i Stockholm. Modern var Maria Christina Öman född 30/6 1831 i Rö, Stockholms län.
46460

Gustaf Albert Petersson född 25 mars 1861 Hasselö Loftahammar. Död 1939. Sjöman som Utflyttade 1889-90 till Sydney Australien och blev fårfarmare. Fick barnen Gottfrid, Fraces, William, Rudolf, Oskar, Hilma, Kate, Augusta, Vera och Sally. Gustaf Albert far finns på bild #46037. Från samma album som #46455.

Katalog:Collins
Fotografens namn & adressCollins
Kommentar
2013-05-19 08:22:20 Ulla-Britta Stävmark Andersson
Gustaf was aFurrier, dealer in animal skins not ablev fårfarmare. From approximately 1900 he was established as a Furrier in the burgeoning skin trade. He described himself as a &#147,Storeman&#148, in his naturalisation application and in Kate Peterson and Arthur Preeo&#146,s Marriage Certificate and in subsequent electoral rolls his occupation was noted as &#145,Furrier&#146,, although his death certificate has him a &#145,Skin and Wool Buyer&#146,. Rabbit fur was the prime material in making hats and it is here where Gustaf made his living. Gustaf was well regarded and successful in the trade and had pioneered a process that made felt from rabbit pelts, supposedly based on knowledge he brought with him from Sweden. The fur and skin trade with Europe and the US was an important one in Australia at the time. Trade in sheep, kangaroo, possum and wombat, as well as rabbit skins, and practically any other animal that ran, swum, hopped or flew, was extensive . Kommentar från släkting i Australien
49987

Anneli Fredriksson. Från samma album som #49929.

Katalog:A. Holmström
Fotografens namn & adressA. Holmström, Drottninggatan 29 A
Kommentar
2011-04-15 19:29:04 Ann-Mari Bäckman
Med anledning av att Nils Ljungberg född 1855 nämns på foto #50091, bör detta vara hans hustru Augusta Amalia Fredriksson född 1858 i Skänninge. Så kan det stå Amalia Fredriksson istället? Hennes mor finns på foto #49995, hennes bror Ernst Fredriksson Sandberg på #49993, hennes fostersyster Emma på foto #49994, hennes halvsyster Hulda Matilda född 1869, gift Tillfeldt #50022, hennes halvsyster Klara Charlotta född 1877, gift Cato #50097 Augusta Amalia befann sig i Stockholm på 1880-talet enligt Rotemansarkivet Källa: Husförhör Vilseberga, Rogslösa sidan 145, 1876-1880.
49993

Ernst med fru, bror till Anneli Fredriksson på bild #49987. Från samma album som #49929.

Fotografens namn & adressSw. Swensson
Kommentar
2011-04-15 19:43:05 Ann-Mari Bäckman
Augusta Amalia Fredrikssons #49929, bror Ernst Oskar Sandberg var född 3/11 1863, Skänninge, Östergötland. 1900 arbetade han som telefonarbetare i Linköping. Då var han ogift. Källor: Sveriges befolkning 1900 Husförhör Vilseberga, Rogslösa sidan 145, 1876-1880
49994

Emma, fostersyster till Anneli Fredriksson #49987. Från samma album som #49929.

Fotografens namn & adressP. J. Bergh
Kommentar
2011-04-15 19:47:32 Ann-Mari Bäckman
Detta bör vara Emma Kristina Johansson född 14/8 1864, Rogslösa, dotter till Augusta Amalia Fredrikssons styvfar Erik Johan Johansson född 1837. Källa: Husförhör Vilseberga, Rogslösa, Östergötland sidan 145 1876-1880
49995

Mamma till Anneli Fredriksson på bild #49987. Från samma album som #49929.

Fotografens namn & adressSw. Swensson
Kommentar
2011-04-15 19:51:19 Ann-Mari Bäckman
Augusta Amalia Fredrikssons #49929, mor hette Eva Margareta Eriksdotter född 22/4 1837, Skänninge, Östergötland. Källa: Husförhör Vilseberga, Rogslösa, Östergötland, sidan 145, 1876-1880
49996

Tinfeldts(?) står det under kortet. Från samma album som #49929.

Fotografens namn & adressSw. Swensson
Kommentar
2011-04-15 19:59:05 Ann-Mari Bäckman
Troligtvis ska det vara Tillfeldt. Augusta Amalia Fredriksson född 1858 #49929, hade en halvsyster Hulda Matilda Johansson född 1869, Rogslösa, Östergötland, gift med skomakargesällen Anders Tillberg född 1860, Vårdsberg, Östergötland. 1900 bodde de i Linköping. Källor: Sveriges befolkning 1900 Husförhör Vilseberga, Rogslösa, Östergötland, sidan 145, 1876-1880
50070

Henrik Sjöqvist 1883. Senare är det också ditskrivet Överste. I sveriges befolkning finns det en viss Gustaf Henrik Sjöqvist, löjtnant, född 1852 i Grevbäck (Skaraborgs län, Västergötland). 1890 boende, Tomt N:o 145, Skövde Stadsförsamling (Skaraborgs län, Västergötland). Kan det vara samma person?

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2005-11-10 18:05:46 Håkan Larsson
I en biografi med tillhörande porträtt i Rune Kjellanders praktverk Sveriges rege-mentschefer 1700-2000, PROBUS förlag, kan man bl.a. läsa följande om Henrik Sjöqvist: 1852 Föds i Grevbäck, Skaraborgs län 1873 Officer 1883 Löjtnant, Västgöta regemente 88-89 Tjänstgöring i österikiska armén 1894 Kapten 1902 Major, Bohusläns regemente 1903 Överstelöjtnant, Västgöta regemente 04-05 Chef Inf. volontärskola, Karlsborg 06-13 Överste och chef Älvsborgs regemente 08-29 Direktör Göta kanals västgötalinje 1929 Dör ogift i Hjo Av porträttet i boken framgår att det rör sig om samma persson.
50097

Familjen Cato står det under kortet. Från samma album som #49929.

Fotografens namn & adressSw. Swensson
Kommentar
2011-04-15 20:39:05 Ann-Mari Bäckman
Detta är troligtvis Augusta Amalia Fredrikssons #49987, halvsyster Klara Charlotta Johansson född 19/8 1877, Rogslösa, Östergötland, gift med trumslagaren Ernst Arvid Cato född 1876, Linköping. År 1900 hade de dottern Gunhild Cecilia född 1900, Linköping. Källor. Sveriges befolkning 1900 Husförhör Vilseberga, Rogslösa, Östergötland sidan 145, 1876-1880
2005-10-11 15:10:13 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se kommentar till bild #49929.
50397

Okänt par. Från fotosamling efter min farmor Ida Abrahamsson (Umeå), f. Johansson.

Fotografens namn & adressI. A. Harnesk
Kommentar
2011-05-28 16:16:19 Sten Magnusson
Sävar C:5 (1879-1894) Bild 116 (Arkiv Digital) 1889 nr 41 Juli född 6 döpt 8 Adina Lovisa Föräldrar: Nils August Johansson Mina Hansson Tefteböle 132 Sävar AI:8a (1884-1893) Bild 145 / sid 132 (Arkiv Digital) Tefteböle Här återfinns familjen som dock utflyttar till sida 97 i husförhörsboken 27/9 1890 Sävar AI:8a (1884-1893) Bild 110 / sid 97 (Arkiv Digital) Täfteå No 11. Här återfinns också familjen Nils August Johansson
2005-11-30 12:34:05 Carl-Olof Åström, Täfteå
Adina Petterson var född Johansson i Täfteå, Sävar AC, 1889-07-06 och dit återvände hon som änka. Hon var gift med Axel Pettersson, Kasamark, Umeå, AC.
6908

Min farmors morbror Klas Modig, som skickade detta fotografi med post från Amerika. Klas var född 1864 och jag uppskattar hans ålder på bilden till cirka 60 år - vilket i så fall betyder att det är taget på 1920-talet. På framsidan av fotofoldern står det Purdy''s 145 Tremont St. Boston. Det är det enda jag vet om Klas trots idogt sökande...så om någon vet något så...

Fotografens namn & adressPurdy''s 145 Tremont St. Boston
Kommentar
2009-03-23 20:34:34 Ann-Mari Bäckman
Det finns ett tips om var han ev. tog vägen i Anbytarforum, Gamla bilder, Porträttfynd, Enskilda bilder.
74795

Estella von Knorring 1888. Album från Stockholm.

Fotografens namn & adressNils Björsell, Regeringsgatan 18
Kommentar
2008-01-18 22:49:05 Harald von Knorring
Estella Ormesinda von Knorring, född Tigerstedt 1847 8/11 på Strömsdals bruk, död 1926 8/1 i Stockholm (Joh.), dotter till Gustaf Adolf Fredrik Tigerstedt, Fi. nr 92, Sv. nr 1227, och Catharina Fredrika Schildt, Fi. nr 24, Sv. nr 282. Gift 1866 22/3 på Gustavsvik i Kumo sn (Finl) med Frans Egenolf Eugén von Knorring, född 1827 19/7 på Bosjökloster (Malm.), död 1887 2/1 i Tavastehus. Makarna fick 8 barn. På bilden är således Estella änka sedan ca 1 år. Hon gifte senare om sig med en Sven Georg Nissvandt. Källa: Ätterna Knorring av f. riddarhusgenealogen Pontus Möller m.fl., Helsingfors 2000, ISBN 952-5130-053, sid 145 ff. I boken finns mera fakta om ovanstående personer, samt om ytterligare 584 släkter. Boken kan beställas från Svenska Släktföreningen von Knorring, se www.vonknorring.com

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv