Bilder i album #124409

Kommentarer


124367

Manfred Starck står det i albumet från Närke.

Fotografens namn & adressBernhard Hakelier, Nygatan 130 C
Kommentar
2012-01-24 13:38:19 Ann-Mari Bäckman
Föräldrarna var August Fredrik Starck född 19/10 1817 Stockholm, #124409 och Anna Ulrika Magnusson född 1820, Tångeråsa, Närke #124408. Syskonen var Waldemar August Starck född 1852, Visnum, Värmland #124420 Carl Sigurd Starck född 2/7 1856, Mölltorp, Västergötland, #124417 Källor: Skagerhult, rekonstruktion av kyrkböckerna, 1635-1870, Ulf Berggren Husförhör Mölltorp, Västergötland sidan 67, 1843-1860
2012-01-19 19:20:02 Ann-Mari Bäckman
Detta är lektorn vid Tekniska skolan i Örebro, ingenjören Ernst Manfred Starck född 26/6 1849, Skagershult, Närke. Han var gift med Sara Emilia Pettersson född 1855, Uddevalla. Källa: Sveriges Befolkning 1900
124408

Ulla Magnusson g Starck står det i albumet. Ur samma album som #124367 från Närke.

Fotografens namn & adressAugust Roesler, Drottninggatan 23
Kommentar
2012-01-22 15:48:48 Ann-Mari Bäckman
Anna Ulrika Magnussin var född den 26/7 1820! i Trystorp, Tångeråsa, Örebro län, dotter till bokhållaren Anders Magnusson och Anna Larsdotter. Källa: Födda, Tångeråsa, Närke 1820
2012-01-20 22:46:44 Ann-Mari Bäckman
Anna Ulrika Magnusson född 1828, Tångeråsa, gift med #124409
124409

August Starck jägmästare står det i albumet. Ur samma album som #124367 från Närke.

Fotografens namn & adressHanna Fortmeiier
Kommentar
2012-02-20 17:32:45 Jan-Åke Holmbring
Jägmästare August Fredrik Starck var född i Stockholm 1817-10-19 och dog i Skövde 1895. Han var son till Carl Magnus Starck och Hedvig Maria Hellberg. August Fredrik var gift med Anna Ulrika Magnusson, f. i Tångeråsa (T) 1820. (Sveriges befolkning, Fam. Search Baptismsm). (1895 2/1). A. Starck +. I onsdags afled i Sköfde f. skogsförvaltaren August Starck, 77 år gammal. Bland närmast sörjande efterlemnar den afliden åldrig maka, född Magnusson, och två söner, af hvilka den ene är lektorn vid Örebro tekniska skola, Manfrerd Starck. (Kugelbergs klippsamlingt).
2012-01-24 13:39:55 Ann-Mari Bäckman
Bror till #124367
2012-01-20 22:45:27 Ann-Mari Bäckman
Jägmästare August Fredrik Starck född 1817, Stockholm, gift med #124408 Källa: Sveriges Befolkning 1890
124416

Hedvig Starck f Hellberg d 1875 (fars farmor) står det i albumet på baksidan 1865. Ur samma album som #124367 från Närke.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2012-01-24 11:10:32 Ann-Mari Bäckman
Hedvig Maria Hellberg född 19/11 1788 änka efter styckjunkare C M Starck. I Mantalsuppgifterna för Stockholm finns barnen: August Fredrik Starck född 19/10 1817 #124409 Ernst Reinhold Starck född 6/7 1822 Hedvig Maria Starck född 4/3 1813 Augusta Bernhardina Starck född 2/6 1815 Källa: Mantalsuppgifter för år 1835 och 1870, Stockholm.
124417

Sigurd Starck fars broder d ogift 1941 står det i albumet. Ur samma album som #124367 från Närke.

Katalog:F. Reinhold
Fotografens namn & adressF. Reinhold, Hamngatan 3
Kommentar
2012-01-26 14:33:32 Bengt Johansson
Enligt SCB:s utdrag av Centrallasarettets i Eskilstuna och Eskilstuna Fors' dödböcker dog f.d. kamreren Karl Sigurd Starck (född 2/7 1856) den 20 juni 1941. Gravsättning skedde i Skövde.
2012-01-24 13:42:35 Ann-Mari Bäckman
Carl Sigurd Starck född 2/7 1856, Mölltorp, Västergötland, son till #124409 och #124408, bror till #124367 och #124420
124419

Gusten Wirén d 1951 (ej släkt) står det i albumet. Ur samma album som #124367 från Närke.

Fotografens namn & adressAmalia Löwenson, Kungsgatan 1
Kommentar
2012-01-20 22:42:45 Ann-Mari Bäckman
Augusta Wirén född 1864, Brevik, Västergötland, var fosterdotter till jägmästare August Fredrik Starck född 1817, #124409 och Anna Ulrika Magnusson född 1828, Tångeråsa #124408.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv