Bilder i album #12200

Kommentarer


12200

Nils PETER Wide född 1852 i Sundsvall, färgare. Son till Nils Wide #12193. Finns i Julia Vestins album #11773 hon levde i Tuna (Y) och Sundsvall.

Fotografens namn & adressAlexander Gylfe, Hovsgatan 36
16325

Okänd man. Ur samma album som #16204.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund, Storgatan 12
Kommentar
2010-02-03 17:00:33 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1904) Sundsvall den 5 juli. Fabrikör Peter Wide, som i går omkom vid järnvägsolyckan, var född 1852 i Stöde och var en af stadens mera kända personer. Han har varit stadsfullmäktige och medlem af fattigvårdsstyrelsen samt ordförande i fabriks- och handtverksföreningen. Wide sörjes närmast af maka, född Hall, samt af en son och en dotter. (Kugelbergs klippsamling). Nils Peter Wide var född i Sundsvall 1852 och hans hustru Anna Hall var född i Arigsås (G) 1860. (Sveriges befolkning 1900).
2003-05-04 17:36:49 Anders Nylander
Fotot föreställer färgaren Peter Wide i Sundsvall, se även #12200. Peter Wide var född 1852 och förolyckades vid en tågurspåring i Nyåker 1904. Fritiden ägnade han sig åt fotografering. Uppgifter ur Sundsvalls historia del IV av Nils Ahnlund samt boken En färgaregård i Sundsvall av Nils Wide.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv