Bilder i album #115255

Kommentarer


115247

Ivar Svensson, född 23/11 1839, död 19/2 1912. Son till P.R.Svensson #114986 och Charlotta (född Rolander) #114987. Ivar gifte sig 1875 med Elsa Maria Berg. De fick inga barn. Ivar Svensson var med.dr, överläkare och överkirurg vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm.

Katalog:J.Thomas
Fotografens namn & adressJ.Thomas, Václavské námě,stí
Kommentar
2011-03-03 19:14:14 Gabrielle Roland Waldén
En beskrivning av Ivar Svenssons utbildning och verksamhet, se #115255. Hustrun Maria (född Berg) se #115258.
115255

Ivar Svensson, född 23/11 1839, död 19/2 1912. Övrig information se #115247. Noterat för hand på baksidan, med bläck: Med.Doktorn Ivar Svensson, Öfverläkare vid Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. Med blyerts står: Bror. Gammal fotografi.

Fotografens namn & adressHenry Osti
Kommentar
2011-03-06 09:43:47 Fredrik Salomonsson
Född 1839-11-23 i Rävlehus, Höreda (F) Son till kyrkoherde Per Reinhold Svensson och Charlotta Rebecka Rolander. Höreda C:5 (1830-1861) Bild 57 / sid 105
2011-03-05 09:15:06 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Komplettering: Denne doktor Ivar Svensson hör till våra donatorer. I ett testamente av 1905 förordnande doktor Svensson och hans maka, född Berg, att deras förmögenhet efter bådas död skulle bilda en fond, kallad Berg-Rolanderska fonden, vilken skulle förvaltas av en av Stockholms stadsfullmäktige utsedd överstyrelse. Makarnas efterlämnade förmögenhet uppgick enligt bouppteckningen till 1.239.445:82 kronor. Testamentet utsäger i minsta detalj, hur förvaltningen av fonden skall ske, och vartill avkastningen skall användas. En sjundedel skall varje år läggas till fonden, fyra sjundedelar skall användas för uppfostran av fattiga barn i Stockholm till hederliga och nyttiga samhällsmedlemmar, en sjundedel skall överlämnas till Höreda församling, som är doktor Svenssons födelsebygd. Så återstår en sjundedel, och denna går till fonden Sven och Karin Bergs minne, vilken lämnats till Misterhult, som är doktorinnan Svenssons födelsebygd. Denna donation är känd av många misterhultsungdomar, som redan haft och har den oskattbara förmånen av studiehjälp. Donatorernas önskan att ge hjälp framgår av testamentet. .... Fördelningen av anslagen göres av en delegation, som mottager ansökningar för erhållande av anslag. Sven och Karin Berg var Elsa Maria Elisabets föräldrar. Lantbrukaren Sven Berg var född i Misterhult den 24 december 1816 och död den 31 december 1886. Hans hustru Katarina (Karin) Elisabet Berg var född i Misterhult den 14 januari 1825 och död den 1 december 1896. (Arvid Sjögren m. fl.: Misterhults socken &#150, den är vår hembygd. Linköping 1955).
2011-03-03 16:44:02 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Karl Axel Ivar S., kirurg, f. 23 nov. 1839 i Höreda, Jönköpings län, d. 19 febr. 1912 i Stockholm, undergick 1857 studentexamen i Uppsala samt blef 1863 med. kandidat och 1867 med. licentiat vid Karolinska institutet i Stockholm. 1864, under dansk-tyska kriget, tjänstgjorde han en kortare tid som underläkare vid danska fältlasarettet i Assens. Efter att 1867&#150,68 ha företagit en utrikes resa, hvarunder han studerade förnämligast i Wien och Prag, blef han sistnämnda år underkirurg vid Serafimerlasarettet. 1869 förordnades han till lasaretts- och kurhusläkare i Oskarshamn och var 1879&#150,99 öfverläkare vid den kirurgiska afdelningen å det nyinrättade Sabbatsbergs sjukhus i Stockholm. En andra utrikes studieresa företog han 1874 till Tyskland, Schweiz och Italien. &#150, S. var en skicklig kirurg. Utom sin doktorsafh. Om aneurysmers behandling med kompression (1877) skref han i medicinska tidskrifter flera uppsatser, i synnerhet om operation för blåssten och för rörligt bråck. Se E. S. Pennan, &#148,Ivar Svensson&#148, (i &#148,Hygiea&#148,, 1912). 2. R. T&#150,dt. (Nordisk Familjebok, Uppl. 27). Ivar Svensson var gift i Misterhult (H) 1875-04-08 med Elsa Maria Elisabet Berg, f. o Botorp. Misterhult 1853, begr. i Stockholm 1931. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok, Begr. i Sverige).
115258

Elsa MARIA Elisabet Svensson, född Berg. Född 1853 i Misterhult, död 1931 i Stockholm. Hon gifte sig 8 april 1875 med Ivar Svensson #115247 och #115255. Notering med handstil på baksidan: Doktorinnan Maria Svensson, född Berg.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv