Bilder i album #110758

Kommentarer


110758

Tillhör samma samling som #110754. Fil.Doktor G. Melén

Fotografens namn & adressJohn Nilsson
Kommentar
2011-03-01 18:08:28 Hans Medelius
Ja, Johan Gustaf Melén (har foto med påskrift i min ägo), och morbror till Eva Hildebrand, f. Medelius (som tydl. ägt fotosamlingen) och till min farfar Gustaf Medelius. Modern var född Klinth (ej Klintz) och dotter till kh i Sandby (H) Anders Klinth o.h.h. Helena Maria Swebilia. Om släkten Klinth, se http://www.adelsvapen.con/genealogi/Klinth
2010-11-26 22:25:08 Ann-Mari Bäckman
Detta kan vara läroverksadjunkt Johan Gustaf Melén född 1831 i Kalmar stad. Han var gift med Emelie Augusta Svanfelt född 1824 i Växjö, Småland. Hustrun kan vara en syster eller släkt till #110762 Uppgiften bör bekräftas. Källa: Sveriges befolkning 1890
2010-11-26 17:18:51 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1892 14/1). J. G. Melén &#134,. Adjunkten vid Kalmar allmänna läroverk, filosofie doktorn Johan Gustaf Melén har, enligt ingånget telegram, aflidit i Kalmar den 14 dennes efter en längre tids sjuklighet, i en ålder af 60 år. Melén, son af prosten i Gärdslösa, riksdagsmannen i presteståndet J. I. Melén och hans maka, född Klintz, var född i Kalmar den 10 december 1831 och belf 1850 student i Upsala, hvarest han 1863 promoverades till filosofie doktor. Året derefter blef han adjunkt vid Kalmar läroverk och blef 1872 äfven bibliotekarie vid läroverksbiblioteket derstädes. Han efterlemnar maka, född Svanfelt, men inga barn. (Kgelbergs klippsamling). Johan Gustaf Melén var gift med Emelie Augusta Svanfelt, f. i Växjö 1824, d. i Smedby (H) 1903. Sveriges befolkning 1890, Sveriges dödbok).
110786

Tillhör samma samling som #110754. Ph. doktor Gustaf Melén

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-11-27 09:12:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se #110758.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv