Bilder i album #109194

Kommentarer


109194

Prosten Nils Falk står det i albumet. Ur ett album med många från släkterna Falk och Otterborg i Västergötland.

Fotografens namn & adressAlma Otterblad
Kommentar
2014-05-21 19:56:30 Hasse Nohldén
Hej. Hittade en bild av samma präst i ett album som tillhört min pappas mormor Johanna Persson i Västergötland.
2012-04-24 19:24:48 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är NILS Anders Falk enligt ovan, död 24 januari 1897. Källa: Svenskt porträttgalleri X.3, Stockholm 1897 med samma foto och Begravda i Sverige (CD). Barnen Anna och Sven, #109282.
2012-02-22 08:55:46 Ann-Mari Bäckman
Nils Falks syster, född 1814, var Anna Charlotta Falk född 9/1 1814 i Gökhem, Västergötland, död 6/7 1839 i Qvisle, Trävattna, Västergötland. Hon var ogift. Källor: Födda 1814, Gökhem Döda 1839 Floby, Västergötland
2012-02-19 20:53:58 Ann-Mari Bäckman
Nils Anders Falk född 1822, Vättlösa var son till Far: ??Falk född 1785 (troligen komminister) mor: Marie Floberg född 1771 syskon: Helena Maria Falk född 1812 #109207 M....? född 1814 (en syster vars namn jag inte kan läsa) Mathilda Christina Falk född 1824 #109208 Anders Emanuel Falk född 1826 Vilhelm August Falk född 1827 Se #109222 Familjen bodde i Nya Stommen, Vättlösa, sidan 17 år 1828-1836
2010-10-30 13:09:59 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(Jan. 1897). Prosten N. A. Falk, hvilkens död vi förut omnämnt, var född i Götene, der hans fader var komminister, den 11 september 1822, intogs i Skara skola 1833, blef student i Lund 1846 och i Upsala 1849, samt prestvigdes 1850. 1858 utnämndes han till komminister i Tegene, aflade pastoralexamen 1872, blef utnämnd till kyrkoherde i Od 1875 och till kyrkoherde i Skarstad 1881. 1889 blef han prost öfver Barne kontrakt. Den aflidne efterlemnar maka, född Otterborg, samt en son, Sven Falk, löjtnant vid Vestgöta regemente, och en dotter, gift med provinsialläkaren K. L. Rosén i Norrland. Den aflidne var en högt aktad man med djup känsla för sitt kall. Lugn och fridsam var han väg g enom lifvet, och han predikningar buro prägeln af hans hjertliga värme. (Kugelbergs klippsamling).
109196

Okänd kvinna placerad bredvid prosten Nils Falk i albumet, kanske hans hustru. Ur samma album som #109194

Katalog:Olle Presto
Fotografens namn & adressOlle Presto
Kommentar
2019-08-27 21:10:07 Johan Öberg
Definitivt Tilda Falk - Nils Falks hustru. Jag har henne i ett släktalbum som gammal. Hon är min farmors mormor.
109197

Okänd kvinna. Ur samma album som #109194

Fotografens namn & adressC. A. Leverin
109198

Sven Falk, Nisses far står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressCharlott Hermanson, Torggatan 47
Kommentar
2019-08-27 21:17:17 Johan Öberg
Bror till Anna Falk 1863-1905. Gift Rosén. Min farmors mor.
2012-02-21 22:03:40 Ann-Mari Bäckman
Sven Falk född 1866, Se #109199 Sonen Nils Falk var född 1898 i Karlsborg, Västergötland. Källa: Sveriges Befolkning 1900
109199

Löjtnant Sven Falk Kungl. Västgöta reg.te står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressAlfr. J:son Dahllöf, Drottninggatan 47
Kommentar
2019-08-27 21:21:39 Johan Öberg
Sven fick en son, Nils Falk som tog studenten i Skara, officershögskolan. Han introducerade min farmor Karin Rosén för min farfar Sven Öberg. Nedtecknat berättat av min farmor kring 1990.
2012-04-24 19:08:08 Ingrid Norberg
Bekräftas att detta är Sven Falk, född 11 juni 1866 i Lägnum R. Kapten vid Västgöta regemente. Han var också gymnastiklärare vid läroverket i Lidköping 1903-1907. Källor: Svenskt porträttgalleri VII.4, Stockholm 1902 och SVAR/Krigsarkivet/Arméns porträttsamling - båda med samma foto som ovan - samt SVAR/Lägnum Födda 1866. Sven Falk finns även på #109198. Hustrun Elin Adolfina Bredelius, #109200. Fadern NILS Anders Falk, #109194
2010-11-01 16:21:42 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det torde vara Sven Falk, född i Längjum (R) 1866-05-11, död i Lidköping 1907-08-12, gift 1897-02-19 med Elin Adolfina Bredelius, f. i Skara 1869, d. i Skredsvik (O) 1953. (Sveriges dödbok 5, Sveriges befolkning 1890).
109200

Fru Elin Falk står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressGösta Florman, Regeringsgatan 28 A
Kommentar
2010-11-01 16:23:14 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se #109199.
109201

Prosten Sven Otterborg står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-11-08 15:21:30 Ingrid Norberg
Hustrun Maria Christina Forssenius, #109202.
2010-11-07 12:32:52 Ingrid Norberg
Detta bör rimligen vara Sven Otterborg, född 1782, kyrkoherde från 1825 i Björsäter, Lugnås och Bresäter i Skara stift, Skaraborgs län. Han utnämndes senare till kontraktsprost. Han var gift med Maria Christina Forssenius. Sonen Carl GUSTAF Otterborg finns på #29169. Källor: Ecklesiastik-Matrikel öfver Sverige, Stockholm 1861 och Tvåkammarriksdagen 1867-1970, Stockholm 1990.
109202

Prostinnan Maria Otterborg f Forsenius står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2012-10-20 19:45:24 Sten E Öberg
Maria Otterborg var dotter till Kungl.sekter Anders Forsenius och dennes hustru Anna Brita af Dittmer.
2010-11-08 15:24:17 Ingrid Norberg
Maken SVEN Lorentz Otterborg, #109201. Sonen Carl GUSTAF, #29169. Källa: Tvåkammarriksdagen 1867-1970, del 4, Stockholm 1990.
109203

Brukspatron C.G. Otterborg står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressGösta Florman
Kommentar
2010-11-01 22:01:22 Ingrid Norberg
Carl GUSTAF Otterborg. För personuppgifter m m, se #29169.
2010-11-01 16:13:41 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se #109204.
109204

Fru Fredrique Otterborg f Christiernson står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressGösta Florman
Kommentar
2010-11-08 15:28:22 Ingrid Norberg
Hon finns även på #109205. Maken Carl GUSTAF Otterborg, #29169. Källa: Tvåkammarriksdagen 1867-1970, del 4, Stockholm 1990.
2010-11-01 16:13:00 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Lovisa Fredrika Christiernsson var född i Tysslinge (T) 1812-08-20 och dog i Borås 1892-04-17. Hon var gift med brukspatron Carl Gustaf Otterborg, f. i Norra Härene (R) 1816. Han var död före 1900. (Sveriges befolkning 1890 0. 1900, Kugelbergs klippsamling).
109205

Fru Fredrique Otterborg f Christiernson står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressGustaf Nilsson
Kommentar
2010-11-08 15:29:36 Ingrid Norberg
Se även #109204.
109206

Kyrkoherde Nils Olof Falk står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressO. W. Malmström
Kommentar
2012-02-19 20:55:28 Ann-Mari Bäckman
Hustrun finns på foto #109207
2010-11-09 15:33:21 Ingrid Norberg
Detta bör rimligen vara Nils Olof Falk, född 1801 i Götene R. Från 1840 var han komminister i Bitterne R och från 1863 kyrkoherde i Börstig, Kärråkra och Brismene i Skara stift. År 1880 bodde han med sin hustru Helena Maria, född 1812 i Götene, i Börstigs prästgård. Han var kyrkoherde samtidigt som t ex Nils Samuel Linnarsson, #109283, var komminister i Börstig. Källor: Ecklesiastik-Matrikel öfver Sverige 1861 och 1889 samt SVAR/Folkräkning/ Skaraborgs län 1880.
109207

Fru Maria Falk f. Falk står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressC. A. Brunstedt, Riddarhustorget
Kommentar
2012-02-19 21:30:54 Ann-Mari Bäckman
Helena Maria Falk född 1812, var änka efter kyrkoherde N O Falk #109206. I samma hushåll i Skattegård, Källby, Västergötland bodde också systern Mathilda Kristina Lundqvist född Falk, född 1824 och Mathildas son studerande Anders Werner Lundqvist född 2/8 1861, Grolanda, Västergötland #10920, #109209. Systrarna dog med 1 dags mellanrum, båda av lunginflammation i Källby. Matilda Kristina dog den 15/11 1894 och Helena Maria den 14/11 1894. Källor: Husförhör Källby, Västergötland Skattegård, sidan 45 1887-1899 SCB döda i Källby 1894 Sveriges Befolkning 1890
109208

Fru Mathilda Lundquist f. Falk o kandidat Werner Lundquist står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressN. B. Ögren, Västra Förstaden 16
Kommentar
2012-02-19 21:43:28 Ann-Mari Bäckman
Werner Lundqvist var född tidigare än så. Han var född 2/9 1861 i Grolanda. Se #109207 Modern var Mathilda Kristina Lundqvist född Falk, född 1824, död 1894, syster till Nils Anders Falk #109194 och Helena Maria Falk född 1812 #109207
2012-02-19 09:33:19 Ann-Mari Bäckman
Det måste vara en annan Werner Lundqvist. Fotot kan vara från tiden kring 1870, så kanske att pojken hellre var född på 1860-talets senare hälft eller i början av 1870-talet. Kan modern vara en syster till eller släkt med prästen Nils Falk född 1822 #109194?
2012-02-18 10:28:58 Jan-Åke Holmbring
En misstanke är att Lundquist är en felskrivning av Lindqvist. I så fall skulle det kunna vara Ida Matilda Falk, född i Kälvene (R) 1866-04-18, död i Agnetorp (R) 1920-12-30. Hon var gift 1888-02-08 med soldaten Frans Fredrik Lindqvist, f. i Hångsdala (R) 1862, d. i Agnetorp 1928. Sonen Karl Erik Werner var född i Hångsdala 1890-10-31 och dog ogift i Agnetorp 1909-07-08. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok).
109209

Kandidat Werner Lundquist står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2012-02-20 21:28:41 Ann-Mari Bäckman
Anders Werner Lundqvist född 2/9 1861 i Johannelund, Grolanda, son till drängen G Lundqvist och Mathilda Christina Falk #109208. Han var gift 9/6 1899 med Märta Katarina Plate född 1861, Vänersborg. År 1900 var han läroverksadjunkt och hustrun gymnast. De var bosatta i Skara, Västergötland. Källor: Sveriges Befolkning 1900 Födda 1861 Grolanda
109210

Possessionat J.P. Otterborg står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressÖgrens Fotografiska Atelier
Kommentar
2010-11-08 15:39:00 Ingrid Norberg
Dottern EMMA Helena, #109239.
2010-11-08 15:32:40 Ingrid Norberg
J. Petter Otterborg död 5 januari 1881 i Skövde R. Källa: SVAR/Skövde stadsförsamling hfl AI:15 1880-91, sid 191.
2010-11-07 12:11:51 Ingrid Norberg
Detta bör rimligen vara J. Petter Otterborg, född 17 oktober 1796 i Skara R. Han var gift med Clara Otterström, född 8 oktober 1803 i Otterstad R, död 3 oktober 1868 i Götlunda R. Källor: Bland annat SVAR/Götlunda AI:9, sid 499.
109211

Fru Clara Otterborg f. Otterström står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressÖgrens Fotografiska Atelier
Kommentar
2010-11-07 12:04:14 Ingrid Norberg
Det fanns även en annan Clara Otterborg, född Otterström. Hon var född 8 oktober 1803 i Otterstad R, död 3 oktober 1868 i Götlunda R. Hon var gift med Jon Petter Otterborg, född 17 oktober 1796 i Skara R, som nog är den man som finns på #109210. En son, senare bruksförvaltare, hette David Adolf Otterborg, född 3 maj 1835 i Norra Härende R. Källor: Bland annat SVAR Götlunda AI:9, sid 499.
109212

Brukspatron Gustaf Forssenius står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
109213

Kamrer Harry Bäärenhjelm står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressR. Spöry, Drottninggatan 51
109214

Biskop Forsenius f.1706 d 1788 står det i albumet. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2013-02-11 12:32:44 Sten E Öberg
Han finna avbildad på Pilos stora målningGustaf III:s kröning som finna på Nationalmusset. Han deltog i egenskap av prästeståndets talman. Som sen släkting till honom har jag en del material!
2010-11-02 20:13:23 Ingrid Norberg
Anders Henrik Forsenius, född 16 november 1706, död på Skara stifts biskopsgård Brunsbo 13 juni 1788. Gift 1743 med Maria Rydenia. Biskop i Skara från 1767. Deltog i riksdagsarbetet på 1760-talet och var dess talman 1771. Källa: Svenskt handbiografiskt lexikon del 1, Stockholm 1906, med foto.
109216

Kommin. Anders Holmstrand står det i albumet och på baksidan står det TillMorbror Nils, minne sf Anders H. Ur samma album som #109194 från Västergötland.

Fotografens namn & adressO. W. Malmström
Kommentar
2012-02-20 16:44:53 Ann-Mari Bäckman
Anders Holmstrands föräldrar var Anders Holmstrand och Maria Helena Falk född 1812, Gökhem #109207. Maria Falk, syster till Nils Anders Falk född 1822, Vättlösa,#109194, gifte om sig med Kyrkoherden Nils Olof Falk #109206. Källa: Födda Floby, Västergötland, 1838 Utflyttade, Börstig Skaraborgs län 1871
2010-11-01 13:35:04 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Komminister Anders Gustaf Holmstrand var född i Floby (R) 1838-08-04 och dog i Källby (R) 1907-11-21. Han var gift 1868-01-22 med Johanna Charlotta Johansson,f. i Habo (R) 1845-02-16, d. i Källby 1933-11-12. (Sveriges dödbok 5, (Sveriges befolkning 1900).

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv