Bilder i album #101919

Kommentarer


101919

Anders Pers Petter i Ortala i knä: enligt text i albumet som innehåller 43 st visitfotografier och har anknytning till Edeby Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
101924

Okänd Kvinna från samma album som #101919

Fotografens namn & adressA. Jensen, Drottninggatan 29 A
101925

Anders Pers mor gift med Anders Persson: enligt text i albumet,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
101926

Okänd kvinna från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
101927

Okänd man från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
101928

Selma Thunberg i Sebende:enligt text i albumet,bör då vara Selma Kristina Selin född 1844 i Söderby-Karl (AB) gift med Rusthållaren Johan Fredrik Thunberg född 1840 i Estuna (AB),från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
101934

Anders Persson,kan vara gift med #101925,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
101936

Prosten Edling från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2011-07-31 11:34:44 Per Ax:son Hambrunger
Enl Väddö AB dödbok EI:3, bild 880 avled f.d. Contractsprosten, Prosten och Kyrkoherden i Församlingen Johan Edling den 4 augusti 1864 och begravdes den 12 augusti s å. Dödsorsak Primär: Sarcom i venstra högtremorshålan, Sekundär: Högersidig lunginflammation. Död på, Kungl. Seraphimer-Lazarettet i Stockholm.
2010-03-07 16:50:19 Ingrid Norberg
Detta bör vara Johan Edling, född år 1793, som var kyrkoherde på Väddö från år 1833 till sin död där 1861. Källor: Ecclesiatikmatrikel öfver Sverige, Stockholm 1861 och Begravda i Sverige (CD). Se även #66146, som har uppgift om hans hustru Elise Edling.
102210

Johan Thunberg i Sebende,enligt text i albumet,bör då vara Johan Fredrik Thunberg född 1840 i Estuna gift med Selma på bild #101928,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
102211

Prostinnan Edling enligt text i albumet,bör vara hustru till Prosten Edling på bild #101936.På andra sidan av kortet baksidan finns ett foto av en yngre kvinna,bilden från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
102212

Olov Jansson i Fjäll enligt text i albumet,bör då vara hemmansägaren och sjömannen Johan Olov Jansson född 1866 i Väddö (AB) från samma album som #101919

Fotografens namn & adressCarl Berggren, Östra Ågatan 17
102213

Predikant Törnkvist enligt text i albumet,bör då vara Resepredikanten Anders Gustaf Törnqvist född 1838 i Bällefors (R) bosatt 1900 i Ortala Väddö (AB)

Fotografens namn & adressLouise Nordström, Mäster Samuelsgatan 39
Kommentar
2010-04-28 16:25:16 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1901 10/4). A. G. Törnquist &#134,. Å diakonissanstaltens sjukhus afled den 10d:s efter någon tids sjukdom reseombudet Gustaf Törnquist i en ålder af 62 år. I många år hade han sitt hem hos den numera aflidne prosten Rosengren i Väddö och var liksom denne outtröttligt verksam i arbete särskildt bland fattiga och sjuka. Såsom Ev. fosterlandsstiftelsens reseombud var han i vida kretsar känd och värderad. Säkert skola många med deltagande höra om den i sällsynt grad oegennyttige mannens bortgång. (Kugenbergs klippsamling).
2010-03-14 14:05:51 Ingrid Norberg
I Evangeliska fosterlands-Stiftelsens (EFS) jubileumsalbum, Stockholm 1916, finns följande korta biografiska uppgift om A.G. Törnqvist: A.G. Törnqvist föddes 1838, verkade som predikant från 1860 till 1874 i Uppland och tidvis på Åland, anställdes som Stiftelsens reseombud 1874, efter hvilken tid han gjorde omfattande predikoresor i skilda delar af landet. Död 1901.
2010-03-10 20:40:39 Roine Schillén
Från samma album som #101919
102214

Okänd man från samma album som #101919

Katalog:Karl Ågren
Fotografens namn & adressKarl Ågren, Lodénska huset vid Stora torget
102215

Pastor Bergman från samma album som #101919

Fotografens namn & adressAugusta Löfström, Klostergatan 16
102216

Kyrkoherde Nilsson från samma album som #101919

Katalog:E. Dahlberg
Fotografens namn & adressE. Dahlberg, Kungsgatan
Kommentar
2010-03-22 19:21:32 Ingrid Norberg
Detta tycks vara ett ungdomsporträtt av SVEN Johan Nilson, se #8629, kanske taget under studietiden i Uppsala? Han prästvigdes där 1889 och var sedan först kateket i Stockholm och utnämndes därefter först till komminister i Hållnäs C och sedan till kyrkoherde i Tegelsmora C, men tillträdde ej någon av befattningarna. 1891-94 tjänstgjorde han i Stockholms Maria Magdalena och var från 1911 kyrkoherde i Solna samt slottspastor vid Ulriksdal. Utnämndes till hovpredikant år 1913. Sven Nilson avled den 6 augusti 1923. Källor: Biografisk matrikel över svenska prästerskapet 1901, 1914 samt 1934.
102217

Lotten Lalér Singö,se bild #101770, från samma album som #101919

Fotografens namn & adressCarl Berggren, Östra Nygatan 37
102218

Fru Rohnström mor till Nils Rohnström,enligt text i albumet,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOscar J:son Runstedt, Brunkebergstorg 15
Kommentar
2010-05-01 12:46:57 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Det skulle kunna vara Anna Johanna Georgina Rohnström född i Visby 1838-04-13, död i Stockholm 1918, begr. där 18/5. Hon var 1890 bosatt i Adolf Fredrik, Stockholm, mor till Nis Johan, f. 1874. (Sveriges befolkning 1890, Rotemansarkivet).
102229

Okänd kvinna,bilden finns på andra sidan fotot av Prostinnan Edling se #102211,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
102231

Selma Forsman från samma album som #101919

Fotografens namn & adressCarl Berggren, Östra Ågatan 17
102240

Fröknarna Höglin i prästtorpet,enligt text i albumet,kan vara Karl Gustaf Håglins döttrar bosatta i Prästgården Väddö 1880,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressCarl Berggren, Östra Ågatan 17
102241

Margareta Lodin enligt text i albumet,bör vara Margareta Maria Jansdotter född 1845 i Väddö gift med Jan Petter Lodin boende i Ortala Väddö 1890,från samma album som #101919

Fotografens namn & adressCarl Berggren, Östra Ågatan 17

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv