Sökning: 0

Sökning uppladdare: Jan-Åke Holmbring, Linköping


Sök även kommentarer gjorda av: Jan-Åke Holmbring, Linköping


Kommentarer

42356

Kontrolldirektör Adolf Tamm, min mormors far, född på Tvetaberg, Tveta, 1841-01-23, död i Stockholm 1920-05-15. Foto omkring 1915.

Fotografens namn & adressJ. Hertzberg
Kommentar
2011-08-10 09:41:40 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Adolf Tamm blev student i Uppsala 1859-05-18, amanuens vid mineralogiska samlingarna där 1862-10-02, avlade filisofie kanidatexamen 1865-05-30, var elev vid Falu bergsskola 1867-1868, blev filosofie doktor 1869-05-31, assistent vid Tekniska högskolan i Stockholm 1875-09-13, t f lektor i metallurgi och hyttkonst där 1883-1884, föreståndare för ett enskilt metallurgiskt laboratorium i Stockholm 1884-1891, kontrollör vid kontrollverket 1888 -02-15, kontrolldirektör och chef för nämnda verk 1891-02-20. Han blev riddare av Nordstjärneorden 1893-12-01, blev ledamot i direktionen över allmänna barnbörsdhuset 1895-11-15 och var stadsfullnmäktige i Stockholm 1896.
42357

Anton Tamm som ung, min mormors bror, född på Tvetaberg, Tveta, 1870-05-25, död i Tranås 1936-07-23, yrkesinspektör, mest bosatt i Jönköping.

Katalog:H. Löthman
Fotografens namn & adressH. Löthman, Drottninggatan 68
Kommentar
2010-04-23 10:53:12 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Anton Tamm (son till Anna och Adolf Tamm, född på Tvetaberg, Tveta, 1870-05-25, civ.ing., yrkesinspektör, verkst. dir, disponent, död i Tranås 1936-07-23. Han gifte sig 1. 1896-03-31 med Saga Helfrid Gerda von Gegerfelt, född i Malmö 1876 -10-11, död i Stockholm 1962-02-14, skild 1909. Saga von Gegerfelt var dotter till Georg Fredrik Wilhelm von Gegerfelf, född 1836, död 1902 och Julia Oskara Vilhelmina Wiens, död 1893. Anton Tamm var gift 2. i Norrsunda 1910-06-11 med Julia Sofia Nordensson, född i Norrsunda 1879-04-12, död i Eksjö 1960-12-15. Hon jordfästes i Karlstorps kyrka annandag jul 1960 kl. 11.30. Anton Tamm var elev vid Flottans varv i Stockholm 1887, avlade mogenhetsexamnen i Stockholm 1889-05-22, blev elev vid Tekniska högskolan samma år, avlade examen i fackskolan för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1892-10-06, var elev vid Flottans verkstad i Karlskrona samma år, elev vid Kockums mekaniska verkstad i Malmö 1892-09-13 - 1894 -02-01. Han blev ingenjör vid aktiebolaget Mars i Stockholm 1894-02-01, verkställande direktör i metallfabriksaktiebolaget C.C. Sporrong & C:o i Stockholm 1897-03-04, direktör för aktiebolaget Optimus i Stockholm och från och med 1901 verkställande direktör vid Skultuna mässingsbruk. Han ägde själv Stora Vilunda och Väsby verkstäder i Uppland. (Holmbring, J-Å.: Enellättlingar).
42358

Per Tamm som barn, min mormors bror, född i Stockholm 1883-11-28, död där 1970-05-09, byrådirektör. 1890-tal.

Fotografens namn & adressOscar J:son Runstedt, Brunkebergstorg 15
Kommentar
2010-05-01 12:53:29 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Per Tamm. F. 1:e byrådirektören Per Tamm, Stockholm, har avlidit i en ålder av 86 år. Han utexaminerades från Chalmers 1906. Före och närmast efter första världskriget var han verksam inom tändsticksindustrin och en tid inom Kreugerkoncernen. Han övergick i mitten på 20-talet till statstjänst och verkade till sin pensionsålder i Riksförsäkringsanstalten främst som teknisk expert, men även i organisationsfrågor. Han var en av initiativtagarna till skolradion. Närmast sörjande är barnen direktör Göran Tamm med maka Kerstin, och Anita, gift med direktör Arne Tegnér, båda Stockholm, barnbarn, barnbarns barn samt syster och svåger. (Svenska Dagbladet 1970-05-12).
42359

Eva Lindbeck, min mormor, född Tamm, som ung. Hon var född i Stockholm 1880-05-16 och dog i Eksjö 1968-07-31. Hon var gift i Stockholm 1900-01-01 med sedermera marinöverdirektör Johannes Lindbeck. 1890-tal.

Fotografens namn & adressWolfenstein, Drottninggatan 33
42361

Sönerna till Claes och Hedvig Lindbeck, född Tamm. Från vänster Erik, född i Stockholm 1898-01-01, död 1905-06-17, och Sven, född i Stockholm 1900-11-09, död i mars 1905. Båda barnen dog i scharlakansfeber. Foto omkring 1902.

Katalog:Anna Edlund
Fotografens namn & adressAnna Edlund, Drottninggatan 46
42362

Bilden föreställer min hustrus morfar, Per Johan Carlsson, född i Misterhult 1839-06-14, död där 1919-01-17. Bonde i Släthult, Misterhult.

Fotografens namn & adressBernhard Bermann
42363

Bilden föreställer Carl August Carlsson, bror till mannen på #42362, född i Misterhult 1841-06-03, död i Misterhult 1879-01-29.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
42364

Matilda Nilsson, född Carlsson, i Misterhult 1848-03-25, död 1931-12-04, gift med Erland Nilsson, Misterhult, samt hennes son Carl Erlandsson. Matilda är syster till #42362.

Fotografens namn & adressTherése Wallgren
42365

Ernst och Otilia Carlsson, troligen vid deras bröllop. Ernst var född i Misterhult 1882-01-20 och dog där 1971-0218. Otilia var född i Misterhult 1887-07-05 och dog där 1971-02-16. Hon var dotter till # 42362.

Fotografens namn & adressCarl Lindblad
Kommentar
2005-07-11 08:45:30 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Bilden är tagen i Släthult, Miterhult, förmodligen av deras släkting Zera Westerström, den 22 oktober 1911, dagen efter deras bröllop.
42366

Bilden föreställer Ernst och Otilia Carlsson, Kortet taget dagen efter bröllopet. Ernst var född i Misterhult 1882-01-20 och dog 1971-0218. Otilia var född i Misterhult 1887-07-05 och dog 1971-02-16. Hon var dotter till # 42362.

Fotografens namn & adressCarl Lindblad
42367

Okänd kvinna.Från Misterhult?

Fotografens namn & adressBernhard Bermann
42368

Okänd kvinna, dock troligen med anknytning till Misterhult.

Katalog:Lissau
Fotografens namn & adressLissau, 249 Chicago Ave, Nort West Cor. of Clark St.
42369

Lars Salomonsson Lindbeck, min morfars farfar. Han var född i Dala-Järna 1798-09-12 och dog på Alnön 1889-11-02 som disponent för sågverken i området.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
42370

Två okända kvinnor, möjligen med anknytning till Misterhult. Årtalet stämplat i bildens nedre högra hörn.

Fotografens namn & adressAugust Melin
42371

Okänd man, möjligen med anknytning till Misterhult.

Fotografens namn & adressTherése Wallgren
42372

Okänd man.Anknytning till Misterhult eller Oskarshamn.

Katalog:N. Neander
Fotografens namn & adressN. Neander
42426

Bilden föreställer Adolf Tamm (samma som # 42356) som ung, född på Tvetaberg, Tveta sn, 1841-01-23, död i Stockholm 1920-05-15, fil. dr., kontrolldirektör.

Fotografens namn & adressAmanda Gussander, Kyrkogatan 16
42429

Bilden föreställer min mormor som ung. Eva Carolina Lindbeck, född Tamm, i Stockholm 1880-05-16 och dog i Eksjö 1968-07-31.

Fotografens namn & adressHerm. Hamnqvist, Biblioteksgatan 11
42431

Samma som # 42429, men vid annan ålder.

Fotografens namn & adressHerm. Hamnqvist, Biblioteksgatan 11
42434

Samma som # 42429, men vid annan ålder.

Fotografens namn & adressHerm. Hamnqvist, Biblioteksgatan 11
42438

Eva Carolina Lindbeck, född Tamm, vid 24 års ålder. Hon var född i Stockholm 1880-05-16 och dog i Eksjö 1968-07-31. Min mormor (samma som # 42429)

Fotografens namn & adressD. F. Källman, Ronnebygatan 36

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv