Bilder i album #82653

Kommentarer


84011

Okänd herre. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
84012

Okänd familj. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAnna Hedström
84013

Okänt par. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressOlivia Wittberg
84014

Okänd dam. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressH. Andersson
Kommentar
2011-01-26 13:51:45 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Borg, Elsa Dionysia, missionsledarinna, f. 19 juli 1826 i Rytternes socken i Västmanland, var föreståndarinna för en flickskola i Gefle, då hon 1875 kallades att i Stockhol förestå ett bibelkvinnohem, som människovänner då efter engelskt mönste inrättade för att lindra nöden bland befolkningen i Hvita bergen (Katarina församling). I denna anstalt, som hon ännu (1905) förestår, undervisas unga flickor i bibelkunskap och engelska språket samt i sjukvård, hvarjämte de göra husbesök hos de fattige. Utom bibelkvinnohemmet har anstalten ett skyddshem för fallna flickor, ett missionshem för den inre och yttre missionen samt 5 på olika tider tillkomna barnhem, däraf 3 på Edesta i Södermanland. Utgifterna för dessa uppgå till omkring 35,000 kr. om året. För verksamhetens gång har fröken B. redogjort i sin månadsskrift Trons hvila och i Återblick öfver femton års missionsarbete vid Hvita bergen i Stockholm (1892). (Nordisk familjebok, 1905, s. 1163).
2008-12-30 17:12:01 Tore Svedlund
Kvinnan är Elsa Borg, född 19 juli 1826 I Rytterne, Västerås stift. föreståndarinna för missionsverksamhet i Vita Bergen i Sthlm. Elsa Borg avled den 25 febr. 1909. Källa: E J Ekman Inre missionens historia, sida 1260 ff
84015

Okänd herre. 1908 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84016

Okänd herre. 1909 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84017

Okänd herre. 1907 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84018

Okänd herre. 1910 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84019

Okänd herre. 1911 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84020

Okänd familj. 1907 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84021

Okända damer. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84022

Okänt brudpar. 1914 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84023

Okänd herre. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84024

Okänd dam. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84025

Okänd dam. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84026

Okänd dam. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84027

Okänd dam. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84028

Okänd dam. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84029

Okänd dam. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84030

Okänd dam. 1912 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson
84031

Okänd dam. 1906 på framsidan. Från samma bunt som #82653.

Fotografens namn & adressAlbin Andersson

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv