Bilder i album #24913

Kommentarer


5543

Okänd man, bakom fotot var det instucket ett visitkort med texten P.E. Richardson Ship Sason. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
Kommentar
2003-11-12 16:27:21 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y.
5545

Per August Åström 1836-1908. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Katalog:Henry Davis
Fotografens namn & adressHenry Davis, 24 Cornhill
Kommentar
2003-11-12 16:35:14 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y.
5549

Fru Anna Tjernberg gift med kronolänsman Anders Tjernberg i hans andra gifte. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Katalog:C. B. Blom
Fotografens namn & adressC. B. Blom
Kommentar
2011-05-22 15:11:15 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Se #24913.
2003-01-04 17:50:11 Lasse Nilsson
Anna Brita Sellstedt, f. 1817 i Nävsta.
5562

Hans Andreas Camillo Åström f 1870. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw, Gamla Kyrkogatan och Nygränd
Kommentar
2007-08-31 17:28:56 Ingrid Norberg
För personuppgifter, se #37387.
2007-06-07 22:36:33 Ann-Mari Bäckman
I Sveriges befolkning 1900 och Folkräkningen 1890 står det Hans Andreas Kamillo Åström. Han finns på korten #24816 och #24818 i album #5549 och #24963 och #24964 i album #24913.
2003-11-11 00:03:59 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y.
5579

Okänd kvinna. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.--------------Flyttad från utan angiven plats i Medelpad till Sundsvall// Admin

Katalog:M. Alstrup
Fotografens namn & adressM. Alstrup
Kommentar
2003-11-12 15:46:57 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y.
5580

Okänd kvinna. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2003-11-12 15:46:10 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y.
5581

Sven Alvar Carlén f 1/7 1843. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2007-06-16 22:00:40 Ingrid Norberg
Sven Alvar Carlén var född i Skara R, son till kyrkoherden i Fågelås R, Nils Carlén. Kort tid efter att Västernorrlands läns folkhögskola grundats år 1873 blev han dess föreståndare och innehade denna befattning, med ett kortare avbrott, i nära 30 år. Skolan förlades år 1899 till Ålsta i Torp Y, där den fortfarande finns kvar. Carlén avled där hösten 1902. Källa: Sundsvallsminnen, med välliknande bild av Sven Alvar Carlén och tillhörande fakta, från Medelpads fornminnesförening, http://minnen.sundsvall.se/
2003-11-12 18:53:32 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y.
5582

På baksidan står: Till minne af min första vistelse uti karantän vid Juniskären den 20/12 1892 af Gustaf Lappl. ifrån Lybeck åt kapten P Aug Åström å ångfartyget Sundsvall. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y. Ur samma album som #24913 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressBernhard Prill, Breitestrasse 97
Kommentar
2005-02-24 16:35:36 Bo Nordenfors
Jag har haft nöjet att släktforska åt en sentida släkting till Aron Söderström, född 1871 och han seglade under kapten P A Åström på fartyget Sundsvall. Framgår av nedanstående klipp från Sundsvallsminnens personsök: http://minnen.sundsvall.se/pls/portal30/minnen.INDV_SEARCH.indv_result Förnamn A. Idnr Efternamn1 Söderström Födelsedatum 1871 Efternamn2 Ålder Födelseförsamling Grundsunda FSCBkod 228410 Födelseplats Hemförsamling Sjömanshus Sundsvall Befattning 1ste styrman Inskrivningsnr 33 Påmönstringsort Sundsvall Påmönstringsdatum 18950511 Hyra Bettid Valuta Avmönstringsdatum 18951130 Avmönstringsort Sundsvall Fartygstyp Ångare Orsak A Regnr 144 Fartyg Sundsvall Hemmahamn Sundsvall Destination Redare L.F. Boström Sundsvall Kapten Per Aug. Åström Övrigt Examen: Styrmansbrev nr 15 år 1895. Farvatten: Tjänstgör på Östersjön. Brännvinspengar ingår i hyran. 14 dagars ömsesidig uppsägning. För matroser och eldare som tjänstgör till seglationens slut ökas hyran med 5 kr per månad. Känner någon till något om sedermera kapten Söderström - hör av er till mig på
5803

Okänd präst, som kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-11-12 13:22:37 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y.
5806

Okänd man, samma man som #5803 fotograferad 17 dagar tidigare, bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-11-12 13:21:43 Anders Nylander
Ur samma album som #24913 från Timrå Y.
5957

Okänd kvinna. Fotot kommer från ett album hos sjökaptensläkten Åström i Timrå.

Fotografens namn & adressNils Björsell, Regeringsgatan 18
Kommentar
2013-02-02 12:18:44 Anders Nylander, Sundsvall
Finns även i samma album som #24913 från Timrå Y.
9683

Okänd präst. Fotot ur samma loppmarknadsalbum som #6077 med anknytning till Vivstavarv i Timrå, Örnsköldsvik, Hälsingland och Göteborg.

Katalog:L. Larsson
Fotografens namn & adressL. Larsson
Kommentar
2010-11-18 10:12:12 Ingrid Norberg
Se även #22317 och #110439.
2003-12-14 21:12:43 Ingrid Norberg
Detta är Johan August Immanuel (MANNE) Sundelin, född 19 januari 1841 i Vilhelmina AC, död 27 november 1909 i Stockholm. Gift 1864 med Fanny Catharina Gröndahl (1844-1909). Student i Uppsala, prästvigd 1863, teol dr 1897. Verksam i Jämtland och Ångermanland, komminister i Härnösand Y och kyrkoherde från 1879 i Jönköping F. Källor: Svenskt Porträttgalleri, X, Stockholm 1900 och Generalregister till Svenskt Porträttgalleri, Stockholm 1913, Härnösands stifts herdaminne och Svenska Stadsmonografier (Härnösand), Stockholm 1947 med välliknande foto.
2003-11-12 12:31:54 Anders Nylander
Finns även i samma album som #24913 från Timrå Y. Kartongtrycket på den bilden är L. Larsson Västra Boda.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv