Bilder i album #5549

Kommentarer


5457

Kapten Burman, det bör vara kapten Georg Fredrik Burman f 1819 bosatta i Timrå 1861-1873. Bilden kommer från en sjökaptenssläkt Åström i Timrå Y. Ur samma album som #5549 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2012-04-21 12:17:29 Ingrid Norberg
Georg Fredrik Burman finns även på #5685.
2010-02-04 15:25:44 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1888 26/5). I söndags afled å Sabbatsbergs sjukhus, f. d. kaptenen vid Vesternorrlands beväringsbataljon G. F. Burman, omkring 69 år gammal. För ett par veckor sedan måste han, som länge lidit af sten, söka inträde å nämnda sjukhus, der han undergick en svår operation, som medförde döden. Burman var till födseln norrlänning och har ända till för några år sedan varit bosatt i och vid Sundsvall. Från sin kaptensbeställning vid förutnämnda bataljon tog han afsked 1871. Redan långt dessförinnan hade han drifvit sågverksrörelse i stor skala vid den af honom egda Alvikens ångsåg och fortfor dermed ännu några år, men sedan han bosatt sig i Upsala öfverlät han de norrländska trävaruaffärerna på andra personer. Han var ännu vid sin död delegare i sågverksbolag i Sundsvallstrakten. Af Vesternorrlands läns landsting hedrades Burman 1872 med uppdraget att representera länet i riksdagens första kammare, ett uppdrag, som han 1878 afsade sig. Det förnyades 1881, och Burman innehade det samma till och med 1887 års riksdag. Mest känd var Burman såsom en mycket framstående och intresserad sportman, i hvilket afseende det kan vara nog att erinra om huru ännu på gamla dagar, senast i år, med ungdomlig ifver och liflighet personligen deltog i de traftäflingar, som egde rum härstädes. Han var ock en af stiftarna af Svenska trafklubben, der han beklädt ordförandeplatsen och ännu var styrelseledamot. Egande förmånen af betydande årsinkomster och till sin natur välvillig och hjertlig, hade Burman gjort sitt hem till ett bland de mest gästfria, angenäma och präktiga, detta senare i dubbel bemärkelse, alldenstund han der omgifvit sig med konstsamlingar, som med afseende å rikhaltighet och godt urval med skäl kunna sägas vara sällsynta. Han sörjes närmast af enka och sju barn, af hvilka en dotter är gift med grosshandlaren N. O. Näs i Östersund och en med sågverksdisponenten C. T. Jacobsen på Tunadal. (Kugelbergs klippsamling).
2005-05-11 16:10:26 Ingrid Norberg
Hustrun Magdalena Kristina (Malla) Edholm, se #5459.
2003-09-01 15:30:03 Fredrik Salomonsson
Hittade fakta om personen på Arméns porträttsamling i Arkion: Kapten Georg Fredrik Burman född 1819 död 1888. Var anställd på Jämtlands fältjägarregemente, Jämtlands fältjägarkår och Västernorrlands beväringsbataljon. Det fanns även ett porträtt på honom, som jag lade in på följande adress: http://w1.361.telia.com/~u36113770/kaptenburman.jpg
5459

Walla eller Malla Burman, det bör vara kapten Georg Fredrik Burmans hustru Magdalena Kristina Edholm f 1825 i Fors Z, bosatta i Timrå 1861-1873. Det finns två bilder tagna av E. Nordlöw och en av C.B. Blom i Sundsvall. Bilden kommer från en sjökaptenssläkt Åström i Timrå Y. Ur samma album som #5549 från Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2005-05-11 16:13:26 Ingrid Norberg
Hon finns även på #37319. Maken Georg Fredrik Burman, se #5457.
5492

Fröken Tina Burman, troligen nära släkt med #5457. Bilden kommer från en sjökaptenssläkt Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2003-11-11 13:07:35 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y.
5493

Okänd man. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2003-11-11 13:09:07 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y
5494

Okänd man, men det ser ut att stå Falo Bruc Burman på baksidan (svårläst handstil). Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2011-06-02 13:40:41 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Carl Fale Burman dog i Nederkalix 1910-09-13. Han var gift med Lydia Karolina Pettersson, f. i Stockholm 1847, d. i Nederkalix 1901. (Sveriges befolkning, Sveriges dödbok).
2004-01-11 21:57:41 Widar Högström
Detta kan vara Carl Fale Burman född 1836-03-02 i Haparanda. Han gick till sjöss 1850 och blev senare kofferdikapten. 1890 var han bosatt på Rian, Åkroken, Nederkalix.
2003-11-11 13:42:09 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y
5495

Okänd man. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2003-11-11 13:42:58 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y
5497

Wilhelmina Enhörning f Asp gift med #5496. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Katalog:C. B. Blom
Fotografens namn & adressC. B. Blom
Kommentar
2003-11-10 10:11:51 Anders Nylander
Ur samma album som #5549.
5501

Prostinnan Backlund i Skön Y, Catarina Margareta Biberg f 1789, gift 1816 m Joseph Backlund 1785-1867. Ur samma album som #5549.--------------Flyttad från utan angiven plats i Medelpad till Sundsvall// Admin

Katalog:M. Alstrup
Fotografens namn & adressM. Alstrup
Kommentar
2007-06-14 12:02:03 Ann-Mari Bäckman
Josef Backlund finns på foto #69219.
2007-06-14 10:11:44 Ann-Mari Bäckman
Prostinnan Backlund, som var född i Härnösand, var dotter till lektor Biberg och Catharina Unæus. Enda barnet Theodor dog 1838, 11 år gammal. Källa: Härnösands stifts herdaminnnen
5502

Kapten Hans Åström f 1801 i Å Sidensjö Y och d 1872 i Timrå Y. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2010-02-04 14:59:55 Jan-Åke Holmbring, Linköping
Om kapten Åström berättar min morfars far seminarieadjunkten August Lindbeck i sin Lefnadsbeskrivning: Mot hösten (1840) flyttade vi från Näs till Wässland, som visserligen låg något längre från Skönvik, men der vi likväl fingo trefliga grannar i Kapten Åströms, som bodde i samma by, och Kronofogde Norbergs på Orsill. Emellan dem och mina föräldrar uppstod snart det innerligaste vänskapsförhållande och vi hade der ganska trefligt. (Holmbring, J-Å: Med två tomma händer. Lars Salomonsson Lindbecks levnadshistoria. Sundsvall 1999).
2004-09-22 18:24:17 Johonny Melkild
Jag har även ett likadant kort på Sjökaptenen Hans Åström och på baksidan av kortet står det noterat att kortet är från 1863 och Photogr. Atelier M. Alstrup. Jag har ett helt album med Släkten Åström. Tag gärna kontakt om intresse finns för detta album Johnny Melkild Stybbersmark, Örnsköldsvik
2003-11-10 09:48:11 Anders Nylander
Ur samma album som #5549.
5516

J.S. Nordström står det på en bild och på en kopia står det dr Anselm Nordström Skön Y. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2003-11-11 14:05:33 Anders Nylander
Finns även i samma album som #5549 från Timrå Y.
5522

Okänd man. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressA. Armand & Co.
Kommentar
2003-11-11 13:41:15 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y
5523

Okänd kvinna. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-11-11 13:40:17 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y
5524

Okänd kvinna. Fotografens namn står tryckt på baksidan men ej någon ort, men jag tror att det är en Stockholmsfotograf. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressWilh. Wallén
Kommentar
2003-11-11 11:24:27 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå
2003-05-08 19:36:29 Anders Nylander
Enligt Gunnar Sundbergs uppsats Fotografer och fotografering i norra Sverige var Wilh. Wallén en kringresande fotograf som vistades i Sundsvall juni-juli 1864, Härnösand september 1864 - maj 1865 och åter i Sundsvall i juli 1865.
5525

Okänd man. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2003-11-11 11:21:24 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y.
5526

Okänd man. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Katalog:C. B. Blom
Fotografens namn & adressC. B. Blom, Herkulesgatan 5
Kommentar
2003-11-11 11:31:52 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y.
5527

Bankdirektör Hampus Åström f 1840. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressRobert Roesler, Stora Nygatan 38
Kommentar
2003-11-10 09:46:28 Anders Nylander
Ur samma album som #5549.
5528

Eugenia Åström f Granlund gift med bankdirektör Hampus Åström #5527. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressWald. Dahllöf & Co., Klarabergsgatan 52 A
Kommentar
2003-11-10 09:47:00 Anders Nylander
Ur samma album som #5549.
5531

Byggmästare F. Hägglund jämför bild #4616. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlexander Gylfe, Hovsgatan 36
Kommentar
2007-07-01 20:11:59 Ann-Mari Bäckman
I Folkräkningen 1890 finns en byggmästare Lars Fritiof Hägglund född 1829 i Vivstavarv, Timrå, Ångermanland. Han och hustrun Ida Karolina Hägglund Söderholm född 1838 i Härnösand, bodde år 1890 i Härnösand. År 1900 står hon som änka. Uppgiften bör bekräftas.
2003-11-11 12:01:08 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå.
5532

Okänd kvinna, ev samband med #5531 dotter kanske? Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Fotografens namn & adressAlexander Gylfe, Hovsgatan 36
Kommentar
2003-11-11 12:01:52 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y.
5533

Okänd man med barn. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Katalog:Pun-Lun
Fotografens namn & adressPun-Lun
Kommentar
2003-11-11 11:33:56 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y
5534

Okänd kvinna. Bilden kommer från sjökaptenssläkten Åström i Timrå Y.

Katalog:Dedekam
Fotografens namn & adressDedekam
Kommentar
2003-11-11 11:35:22 Anders Nylander
Ur samma album som #5549 från Timrå Y

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv