Bilder i album #14484

Kommentarer


14557

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14558

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14559

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Katalog:D. Kihlberg
Fotografens namn & adressD. Kihlberg, Köpmanbrinken 10, Baggensgatan 9
14560

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressJ. P. Peterson, Göteborgs Musei Fotografiska Atelier
14561

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14562

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressPhillips & Co., 9 Clare Street
14563

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14564

Okänd kvinna. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressL. O. Lundmark
14565

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressC. F. Linge & Co., Stora Bastugatan 3
14566

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressJ. H. Haggitt Photo
14567

Okänd kvinna. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressC. B. Mullin
14568

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressAugusta Zetterling
14587

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
Kommentar
2012-04-08 23:06:13 Ingrid Norberg
Samma person, se #55599.
14588

Okänd man, samma som #14587. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressHenri Osti, Stora Kungsgatan 55
14589

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14590

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14591

Okänd kvinna. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
14620

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Katalog:J. Arnaude
Fotografens namn & adressJ. Arnaude, Cours Bonaparte 4
14621

På baksidan står August Wegelius. Ur samma album som #14484.

Katalog:B. W. Palin
Fotografens namn & adressB. W. Palin
Kommentar
2004-02-08 00:08:53 Harri Blomberg, Göteborg
För att reda ut några missförstånd har jag sökt efter ytterligare information om fotografen Palins liv... hittade detta... Gamla Vasa hade ju nyligen brunnit, i augusti 1852, och flytten ut till nuvarande Vasa var inte riktigt färdig. Överflyttningen av stadsrättigheterna till dess nuvarande plats skedde inte först år 1862, så Bror Wilhelm Palin kom till ett vilda västern liknande samhälle med cirka 200 halvfärdiga gårdar, Krimkriget som också drabbade Finland tog ju också slut samma år som Palin kom till staden. Oavsett detta engagerade sig Palin mycket fort i stadens nöjesliv. Ovanstående Tredje Wasa finska skarpskyttebataljon grundades år 1881 och om dess historia går det läsa om i nedanstående källa, i en historik av Ralf-Erik Klockars&#133, det är det nuvarande kasernområdet i Vasa, kring den ortodoxa kyrkan, som bataljonen växte fram. Kasernområdet är i huvudsak från decennieskiftet 1880, medan den ortodoxa kyrkan i dess centrum invigdes hösten 1866. Även om Palin omnämns i denna text på sidan 58, såsom kapellmästare vid sidan av övrig personal i musikkommenderingen så är det i en annan historik i samma källa som Palin ges större utrymme. Det vill säga i C-B Petanders &#148,Krogar och krögare i Gamla Vasa&#148,, sidorna 159- 218: &#148,Det avsides belägna värdshuset skonades då staden brann&#133, Först så sent som i april 1857 meddelade Carl Lindberg i stadens tidning &#148,Wasabladet&#148, att &#148,Restaurationen i Gamla hamnen är åter öppnad&#148,. Kejserliga 2. Wasa Indelta Finska Skarpskyttebataljonens musikkår, som bildats föregående år, var nu färdigt trimmad. Dess första konsert för allmänheten, under ledning av musikdirektör Bror Wilhelm Palin, gavs på Värdshuset i maj år 1857. (Wasabladet N:o 17 och N:o 20/1857. B. W. Palin var född i Sverige, sånglärare vid Wasa gymnasium, musikdirektör för Wasa musikskola 1856-1867. Gift med Charlotta Ulrica Eklöf. Ur: &#148,Petander: Personförteckningen i &#148,Två bortglömda österbottniska bataljoner&#148,.) Musikdirektör Palins insats till fromma för stadens musikliv tycks ha uppskattats. Hans militärorkester och också andra musikkapell uppträdde härefter ofta på Carl Lindbergs värdshus, som nu upplevde en högsäsong. Det höll öppet också vintertid&#133,&#148, (Sidorna 213-214) Carl Lindberg byggde år 1859 ett nytt värdshus i den nya staden, det gamla värdshusets saga var därmed all, men åtminstone år 1980 stod det ännu kvar. Källa: &#148,Österbotten, årsbok 1980.&#148, &#150, Vasa 1981
2004-02-07 22:49:19 Harri Blomberg, Göteborg
Aha, nu måste jag rätta mig själv... Palin blev musikledare redan 1856, Vasa finska skarpskyttebataljon verkar inte vara så gammalt, troligtvis verkade han i en annan bataljon i Vasa tidigare eller så är inte Backströms uppgifter kompletta... ursäkta om jag är en aning råddig.
2004-02-07 22:45:38 Harri Blomberg, Göteborg
... men bara en kort tid... citerar Backström (alla var födda utomlands, sett ur ett finländskt perspektiv): Kapellmästare 1) 1881-1883 Palin, Bror Vilhelm, f. 17.2.1829 i Falun, Sverige, d. 10.6.1904 i Vasa. 2) 1883-1898 Kock, Anton Fredrik Kristian Gustav, f. 1.9.1839 i Nienburg, Tyskland, d. 31.1.1908 i Vasa. 3) 1898-1902 Aufrichtig, Hans Sigmund, f. 5.9.1869 i Prag, d. 26.5.1951 i Helsingfors.
2004-02-07 22:41:42 Harri Blomberg, Göteborg
Bataljonen Palin var musikchef för hette på svenska Vasa finska skarpskyttebataljon och han hans officiella titel var kapellmästare därstädes. Källa: Åke Backström: Civilmilitärer vid Finlands armé 1871-1906 - Genos 66 (1995), s. 165-179, 192. Se även länken: http://www.genealogia.fi/genos/66/66_165.htm
2004-02-07 22:21:53 Harri Blomberg, Göteborg
Från ovanstående länk, översatt till svenska... Efternamn: Palin Förnamn: Bror Wilhelm Artistnamn: B. W. Palin Fotografiska ateljéer: I) B. W. Palin, Vasa, 1864-1869 i snickare Fröjdmans gård (hus) Handelsparken/Handelsskväret 26 (Kauppapuistikko 26), 1869-1870 målare Lindströms gård (gårdsplan), 1870- Hovrättsparken 18 (Hovioikeudenpuisto 18), september 1864-1880-talet. Palin var ateljéns ägare. Den var i staden mycket anlitad, för dess goda rykte. Palins födelseort: Sverige, Falun den 17 februari 1829. Palins dödsort: Finland, Vasa den 10 juni 1904. Bosättningsorter: Stockholm fram till år 1856, Vasa 1856-1904. Hustrun hette Ulrika Charlotta Palin. Skolgång: Palin gick på musikakademin i Stockholm år 1854. Yrkesliv: År 1856 kom Palin till Vasa för att ta över som rotfolksbataljonens (ruotuväkipataljoona) musikkårs ledare. Han verkade även som gymnasiets och övre elementarskolans sånglärare till år 1901. Palin spelade helst klarinett, men även violin/fiol och piano. Palin gav även pianolektioner. Intressen: Palin verkade aktivt i Vasa med att anordna danstillfällen och musikprogram. Verksamhetstid som fotograf: 1864-1880-tal, främst som ateljéfotograf, men åtminstone år 1872 gav han sig ut som resande dito i bland annat Gamla Karleby och Ilmola (Ilmajoki). Källor: I) Hirn, Sven, Kameran edestä ja takaa, 28, 84-86, 111. Lahti 1972. II) Andersson, Katarina, Wasafotografer - Waasalaisvalokuvaajia, 36-41. Vaasa 1993. III) Appelgren, Arne, Om fotograferna i 1860- och 1870-talets Vasa, 15, 18-20. - Arkiv för svenska Österbotten VII. 1848. IV) Staffans, Helmer, Matrikel över sånglärare i Finlands lärdomsskolor före år 1870, 88-91. - Skolhistoriskt arkiv I. 1952. V) Vasabladet 24.1.1857, 18.4.1857, 27.8.1864, 15.10. 1864, 12.11.1864, 10.12.1864, 31.12.1864, 25.2. 1865, 12.5.1866, 13.4.1867, 20.6.1868, 14.8.1869, 6.7.1872, 11.6.1904. ... Gatuadresser kan vara lite svåra att översätta, men i Vasa har de alla ett svenskt namn, vet inte säkert om jag prickade rätt, utifrån att de ej stämmer överens till hundra procent.
2004-01-22 14:06:27 Peter Karlsson
Det skall väl vara Palin ändå. Både på detta kort och #14629 tycker jag att det tydligt stavas med enbart ett 'l'.. Dessutom bekräftas namnet Bror Wilhelm Palin på hemsidan för Finlands Fotografiska museum, länken för just denna fotograf är: http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/573.htm (tyvärr är det finska som gäller, men en hel del går ändå att räkna ut för alla de finska fotografer man kan finna på denna sida..) Denna bild ser för övrigt ut att kunna vara 1860-tal, präglat namn som här förekom tidigt. (Han startade visst i Vasa 1864 och var född i Falun 1832 17/2 enligt sidan ovan.)
2004-01-22 00:07:52 Anders Nylander
Ja du kan själv se namnet präglat i kartongens framsida. Jag gissar att denna bild är från 1870-talet. När var din släkting född?
2004-01-21 23:19:25 Nils ErikPallin
Är det verkligen från Vasa ?? Min farfars bror hette just B.V. Pallin (Bror Valfrid Pallin) och bodde och var verksam i Bredbyn...
14622

På baksidan står Johan Erik Elmgren, adress Helsingfors Junkars hemman i Kyrkslätt Sn. Ur samma album som #14484.

Katalog:V. Selling
Fotografens namn & adressV. Selling, Glogatan 3
Kommentar
2005-02-28 22:37:35 Christina Lindén
Erik Johan Elmgen,bergsingeniör, bruksdisponent,son till Johan Wilhelm Elmgren och Margareta Lovisa Albertina Lindeström, född i Åbo 21.6 1839,död 18.2.1905 i Karttula (nära Kuopio). Student i Helsingfors den 26 9 1859, studerade bergsvetenskap, vistades i Sverige(Vermland)1860-1862, köpte egendomen Junkars 1867 i Kyrkslätt 1867. Gifte sig med Emilia Charlotta Eriksson, född i Kyrkslätt 1854.De hade 13 barn, av vilka sex dog unga (de tre äldsta sönerna drunknade i en olycka 1889)och sex emigrerade till USA,liksom modern, Emilia E.(1920), dätr hon dog 1925. Källor: Finländsk släktkalender I. - Utgiven av Folke Landgrén,1920. Helsingfors 1920. Slägten Elmgren - Genealogiska anteckningar. -Sven Gabriel Elmgren, 1875. The Elmesås Elmgren´s. Abt.1660-1994.2. - Hans.O.Elmgren, 1994, Kanada.
2003-06-08 20:37:56 Harri Blomberg
Enligt HisKi vigdes i Kyrkslätt bokhållaren Johan från &#148,Helsingfors&#148, med bondedottern Edla Maria Råberg i Gumbacka, Kyrkslätt - &#148,Vigde i skrud å Gumbacka&#148, 22.11.1860, lysningen var 19 dagar före. Med stor sannolikhet är det vår bokhållare Johan Erik Elmgren, adress Helsingfors Junkars hemman i Kyrkslätt socken.
2003-06-08 20:19:56 Harri Blomberg
Uppgifter om fotografen: Sukunimi (Efternamn): Selling Etunimet (Förnamn): Bernhard Viktor Theodor Taiteilijanimi: V. Selling Kuvaamot (Fotoateljéer): I) V. Selling, Helsinki, 1864-1867 kauppias Uschanoffin talo Esplanaadin Pohjoiskatu 23, 1867- Kluuvikatu 3, 1864-1872. Selling oli kuvaamon omistaja. 1864 hän lunasti N. P. Michaeliksen (ks.) käyttämän ateljeen. Seuraava ateljee oli Eugen Hoffersin entinen kuvaamo. 1872 ateljeen otti haltuunsa Charles Riis (ks.). Selling oli suosittu kuvaaja. 1864 hän kuvasi valtiopäivien talonpoikaissäädyn edustajat. (Fritt översatt till svenska så måste ovanstående bild vara tagen mellan åren 1867-1872, för förstnämnda året började han husera på Glogatan 3 och det sistnämnda så avslutar han sin forograferingsverksamhet.) Syntynyt (Född): Ruotsi Tukholma (Stockholm) 23.5.1834 Kuollut (Död): Helsinki (Helsingfors) 4.2.1895 Asuinpaikat (Boendeplatser): Ruotsi (Sverige) 1834-, Oulu Uleåborg) - 1855, Helsinki 1855-1895. Elämäkerta (Levnadsöde) Ammatit (Yrke): Selling toimi opettajana Helsingissä Svenska lyceumissa ja ajoittain matematiikanopettajana Porvoon lyseossa. 1872 Selling jätti ilmeisesti kuvaamisen keskittyen opettajan toimeen. (Selling var verksam som lärare på Svenska lyceet i Helsingfors, och emellanåt som matematiklärare i Borgås lyceum. År 1872 lämnade han sin fotoverksamhet för lärarbanan.) Opiskelu (Studier): Selling kävi koulua Oulussa ja valmistui ylioppilaaksi 1855. Luonnontieteiden maisteri hänestä tuli 1860. (Selling gick i skola i Uleåborg och blev student 1855. Naturvetenskaplig magister blev han 1860.) Kuvausaika (Fotograferingsperiod): 1864-1872 Kuvausala (Fotograferingsområde): Ateljeekuvaaja (Ateljéfotograf): 1864-1872. Kuvastot (Fotosamlingar): I) MV, HTKA, Helsinki. N.230 henkilökuvaa II) Kuopion kulttuurihistoriallinen museo, Kuopio. 21 henkilökuvaa. Lähteet (Källor): I) Hirn, Sven, Kameran edestä ja taaa, 28, 33, 78, 80-81, 104-107. Lahti 1972. II) Hirn, Sven, Ateljeesta luontoon, 10, 13, 26. Lahti 1977. III) Helsingfors Dagblad 20.2.1864, 16.4.1867, 11.6.1867, 5.12.1867, 10.2.1868, 24.5.1869 IV) Suometar 20.2. 1864, 29.4.1864 V) Hufvudstadsbladet 6.8.1868, 7.2. 1895 VI) VA, Valtiosihteerinviraston akti 250/1860. VII) Helsingin maistratin pöytäkirja 15.10.1864. Se: http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/337.htm
2003-06-08 18:22:18 Gita Wiklund
Junkars hemman i Kyrkslätt innehades mellan åren 1867-1876 av bruksbokhållaren Erik Johan Elmgren. Källa: boken Kyrkslätt förr och nu (sidan 601) utgiven av Kyrkslätts hembygdsförening under red. av Algot Jansson, Helsingfors 1930.
14623

Okänd man. Ur samma album som #14484.

Fotografens namn & adressRosa Sandelin
Kommentar
2003-04-17 20:01:52 Peter Karlsson
Rosa Sandelin (Amalie Rosalie, född Spolander, 1835-1901) verkar vara en finländsk fotograf, verksam på ett flertal finska orter (förmodligen olika filialer) från 1864 och framåt. I en förteckning som finns på hemsidan för Finlands fotografiska museum http://www.fmp.fi/fmp_fi/muvieras/arkisto/kuvaajat/tiedot/401.htm (tyvärr endast på finska) får man veta en hel del om henne och hennes fotografiska verksamhet. Hon öppnade ateljé i Vasa 1867 och just därfrån kommer kanske denna bild med tanke på närheten till Ångermanland. (Jag placerar därmed denna bild under Finland.)

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv