Bilder i album #3591

Kommentarer


3530

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Katalog:Carl Selén
Fotografens namn & adressCarl Selén, Regeringsgatan 6
Kommentar
2003-05-18 17:43:13 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3531

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 och Cajsa Greta Norberg 1849-1892. Fotografen R. Spöry tror jag var en Stockholmsfotograf.

Fotografens namn & adressR. Spöry, Drottninggatan 51
Kommentar
2010-05-03 15:32:28 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1887 5/11). Dödfall. Bethel-seminariets grundläggare , baptiststiftaren pastor A. Wiberg afled härstädes i lördags i en ålder af 71 år. Den hädangångne, bondson från Tuna socken i Helsingland, blef student i Upsala 1835, prestvigdes 1843, men öfvergick redan 1852 till baptistsamfundet. Under en följd af år utgaf han baptisttidningen Evangelisten samt har dessutom publicerat en hel del ganska uppseendeväckande skrifter. Wiberg har, som bekant, utöfvat ett stort inflytande på den religiösa rörelsen inom vårt land. (Kugelbergs klippsamling). Anders Wiberg var gift med Caroline Lintemuth, f. i Filadelfia, USA, 181, d. i Stockholm 1894. (Kugelbergs klippsamling).
2003-05-18 17:44:03 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
2003-05-17 18:33:07 Anders Nylander
Samma bild har jag hittat i boken Svensk baptism genom 100 år, och den föreställer Prästen Anders Wiberg född 17 juli 1816 i Wii, Tuna socken, Hälsingland. Prästvigd 1843 och 1851 tog han avsked från prästämbetet och blev baptist. Han dog 5 november 1887 i Stockholm.
3532

Okänd kvinna, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
3533

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892. Samma bild förekommer i flera album i Sättna Y

Fotografens namn & adressF. W. Hellberg, Storgatan 217
Kommentar
2003-05-18 17:45:45 Anders Nylander
Ur samma album som #3591. Finns även i samma album som #7718 från Gårdtjärn, Sättna Y.
2003-01-14 17:35:14 Anders Nylander
Bilden föreställer Nils Petter Arklin 1859-1904, han var hemmansägare i Arklo, Indal. Denna uppgift kommer från samma foto som Inga Viklund i Östanskär, Indal, har varit ägare till.
3534

Okänd kvinna, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
3535

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw, Gamla Kyrkogatan och Nygränd
Kommentar
2003-05-18 17:46:53 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3536

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressHerman Bardach, Sjögatan 142
Kommentar
2003-05-18 17:47:37 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3537

Okänd kvinna, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591. Eneret finns tryckt i ramen på framsidan, och det är en ferrotypi.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
3538

På baksidan står Oliva Erika Skallböle foto nr 3537 var instucken bakom denna bild, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2003-03-30 19:42:02 Lasse Nilsson
Jag ser nu på ett annat ställe att Olof Mattssons mor var född Thunberg. Sannolikt är alltså dessa systrar kusiner till Olof.
2003-03-30 16:24:44 Lasse Nilsson
Kan kanske vara Catharina Oliva, född 1856 och Märta Erica, född 1860, döttrar till Lars Ersson och hans maka Inga Thunberg i Skallböle, Tuna. Familjen flyttade 1877 till Selånger.
3539

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressHerman Bardach, Sjögatan 142
Kommentar
2008-07-28 12:48:12 Ann-Mari Bäckman
Ja, de verkar så.
2008-07-27 22:59:46 Anders Nylander, Sundsvall
Visst är det den här mannen som är familjefar på bild #78530
2003-05-18 17:49:30 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3540

Okänd kvinna, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressC. O. Nordvall
Kommentar
2003-05-18 17:50:05 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3541

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressB. A. Christenson
Kommentar
2003-05-18 17:50:48 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3543

Okänd kvinna, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
3544

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressEric Nordlöw
Kommentar
2003-05-18 17:52:00 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3545

Okänd kvinna, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
3546

Okänd man, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
3548

Okänd man, samma som 3531, i ett album från Gräfte Stöde Y. Ur samma album som #3591.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
Kommentar
2010-02-07 14:15:29 Jan-Åke Holmbring, Linköping
(1887 november) A. Wiberg. Den bekante ifraren för den baptistiska rörelsen i Sverige, pastor Andreas Wiberg afled härstädes den 5 dennes uti en ålder af 71 år. Wiberg var född den 17 juli 1816 i Vi by af Tuna socken i Helsingland och hade tagit sig namnet efter sitt födelseställe. Fadern var bonde och afled då gossen var sju år gammal. Han blef student i Upsala 1835 och prestvigdes 1843 hvarefter han tjenstgjorde i Helsingland i sex år. Från 1849 var han tjenstledig och erhöll 1851 afsked från prestembetet. År 1852 öfvergick Wiberg till baptistsamfundet och döptes nämnda år i Köbenhavn af den från Sverige landsförviste F. O. Nilsson, reste derefter till Norra Amerika, der han vistades tre år och derifrån han äfven hemtade sin maka, född Lintemuth. Från 1858 tjenstgjorde han såsom förstådare vid första baptistförsamlingen i Stockholm samt dermera för den södra församlingene härstädes. År 1860 for han till England för insamlande af medel till Betelkapellet, i hvilket ändamål han äfven varit öfver till Amerika, der han dertill lärer erhållit betydliga summor. Under en följd af år utgaf han baptisttidningen Evangelisten, hvarjemte han utgifvit åtskilliga andra skrifter, bland annat 1854 i Filadelfia: Det kristliga dopet framstäldt uti bibelns egna ord och beledsagadt med förklarande anmärkningar samt vitnesbörd af utmärkta teologer. Han är äfven författare till den i Upsala 1852 tryckta skriften Hvilken bör döpas? och hvaruti består dopet? Undersökning grundad på den heliga skrifts vitnesbörd och den kristna kyrkans historia, hvilket arbete föranledde åtskilliga följeskrifter, såsom af professorn, sedermera biskopen Landgren. Som bekant har Wiberg haft stort inflytande på den religiösa rörelsen inom vårt land under de senaste 25 åren och är grundläggare af det s. k. Betelseminariet härstädes. (Kugelbergs klippsamling).
2003-05-17 18:36:31 Anders Nylander
Anders Wiberg 1816-1887, se #3531.
3549

Okänd kvinna, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892. Finns även i samma album som #166805

Fotografens namn & adressJ. O. Wiklund
Kommentar
2003-05-18 17:54:31 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3551

Okänt par, i ett album från Gräfte Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressC. O. Nordvall
Kommentar
2003-05-18 17:55:23 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3576

Okänd man, från ett album i Gräfte by Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressC. O. Nordvall
Kommentar
2003-05-18 17:56:00 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.
3577

Okänd kvinna, från ett album i Gräfte by Stöde Y. Tidigare ägare Olof Mattsson 1854-1938 ohh Cajsa Greta Norberg 1849-1892.

Fotografens namn & adressC. O. Nordvall
Kommentar
2003-05-18 17:56:40 Anders Nylander
Ur samma album som #3591.

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv