Bilder i album #14592

Kommentarer


14708

Enligt en sentida uppgift ska detta vara Agnes kusin från Slätholm, drack lut och dog. Agnes är albumets tidigare ägare Agnes Rask. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14709

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14710

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592. Bilden saknar tryckt ortsuppgift, men eftersom fotografen L. Bodnar verkade i Mariehamn och bilden härrär från ett album från Åland, är det sannolikt att bilden är tagen under Bodnars tid i Mariehamn (men han var också verksam på andra orter).

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14711

Blyertstext på baksidan, troligen samtida: Mathilda Berglund, Kristinestad. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14712

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592. Fotografen Gudmund Berg i Rättvik torde ha besökt Åland, eftersom det finns många bilder av honom bevarade på Åland.

Fotografens namn & adressGudmund Berg
14713

Okända. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14714

Okänd (enligt uppgift ska bilden föreställa en person bosatt i Karrböle, Jomala sn). - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:August Böhne
Fotografens namn & adressAugust Böhne, am Wall 78
14715

Okänd. Bilden är skickad som vykort, men är sönderklippt så det mesta av texten är borta. Däremot finns en tydlig poststämpel som visar att kortet är skickat från Portland, Oregon, den 2 augusti 1909. Mottagare var Miss Erika (resten saknas), som säkert syftar på albumets första ägare. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14716

Bilden föreställer enligt sentida uppgift Agnes (Rasks) morbror Edvin Karlsson som åkte till USA. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14717

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592. Fotografen Bodnar var verksam i Mariehamn, men enligt baksidestrycket är denna bild tagen i Salo där han tydligen också hade ateljé.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14718

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:Carl Brandt
Fotografens namn & adressCarl Brandt, Regeringsgatan 28 B
14719

Föreställer Ellen Jansson (enligt text på framsidan). - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14720

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14721

Bilden ska enligt sentida uppgift föreställa Algot Jansson från Espholm (söder om Mariehamn) och han ska vara Ragnborgs far. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressNya Ateliern
14722

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14723

Föreställer enligt sentida uppgift Agnes Rasks morbror Karl Karlsson, som åkte till USA 1913 och dog i spanska sjukan 1919. Bilden är sannolikt tagen i USA, den är kopierad på ett papper med engelskspråkig vykortstext på baksidan (Post Card -Correspondence here etc). - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14725

Okänd (bilden ska enligt uppgift möjligen föreställa en präst). - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14726

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Katalog:L. Bodnar
Fotografens namn & adressL. Bodnar
14727

Okänd. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressAdéle Kindlund
14728

Okänd. Förmodligen tagen i Amerika, bilden är kopierad på papper med engelskspråkigt vykortstryck på baksidan. - Bilden från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf
14729

Okänd. - Bilden (som helt saknar tryck) kommer från ett album från Södersunda, Jomala sn, Åland, se vidare #14592.

Fotografens namn & adressOkänd fotograf

Sök i Porträttfynd

Sök bilder utifrån motiv