Litteratur-sök

På Klingspors och Nauckhoffs tid

Författare: Erik Bergwall
Tryckår: 1985
Antal sidor: 280
Baksidans text: Erik Bergwall har i sin bok På Klingspors och Nauckhoffs tid berättat om liv och händelser i Enköpings Näs i mitten av 1800-talet. Händelserna anknyter huvudsakligen till Nybyholms gård, sedan 1942 i författarens ägo, men herrgårdslivet och folklivet som vi får del av var naturligtvis detsamma på andra håll i mälarlandskapen den tiden. Under en slädfärd in till Enköping får vi också bekanta oss med innevånarna i Svinnegarnsby och i en annan berättelse får vi lära känna en del vallbybor för 130 år sedan. Hur ett slåtteröl gick till med godsherren som värd, var det innebar att hämta hem ett 20-tal oxar ända från Skänninge marknad, om märkligheter på Mälaren, om arsenikförgiftning och andra familjeäventyr - åskådligt och med fantasi får vi det återgivet. Av det hela har blivit inte bara en lokalhistoria utan en folklivsskildring för alla intresserade av livet i det gamla Sverige. Del 2, tryckt 1986, 250 sidor. Baksidans text: En ny hembygdsbok om Enköpings Näs i vår hand Den första delen av På Klingspors och Nauckhoffs tid utkom 1985. Däri använde sig författaren Erik Bergwall av ett och annat ur minnesanteckningar gjorda av Vilhelm Nauckhoff, son till den dåvarande ägaren av Hacksta. Minnesanteckningarna föreligger nu i denna nya del samlade och tryckta i sin helhet och något kommenterade. Med Nauckhoff kan vi deltaga i folklivet vid Svinnegarns källa på Trefaldighetsafton, i avslöjandet av frukt- och virkestjuvar och se hur de bestraffades, vi kan läsa historien om Finn-Greta och hennes verksamhet som klok gumma, om när prosten Afzelius kom att äta sill i papper - rikskanslern Axel Oxenstiernas brevpapper - och vi kan läsa om Blinde Erik, som lärt sig spela av Näcken, om herrgårdskavaljerer och mycket annat. I volymen finns också plats för den innehållsrika berättelsen om bygd och gårdar i Enköpings Näs, som Einar Carlsson skrivit, sockenbo från födseln och värdefull traditionsbärare. Och till slut berättar Erik Bergwall om två emigranter till Amerika, Axel Lindqvist, som stannade i Canada till sin död men kom ihåg födelsebygden i sitt testamente, och Johan Albert Stenquist, som återvände hem, blev en ansedd köpman i Enköping och skrev en liten bok om sina äventyr.
2012-11-07
Finns i: Uppland | Folkliv

Annonser