Litteratur-sök

Familjer och gårdar i Kumlinge

Författare: Håkan Skogsjö
Utgivare: Håkan Skogsjö
Tryckår: 1997
Antal sidor: 650
Bokens baksidestext: Kumlingeborna pendlade mellan hopp och förtvivlan. Vårvintern 1808 var Åland ockuperat av ryska trupper, men på bara en vecka lyckades en bondehär befria landskapet. Det avgörande slaget stod på Kumlinge. Men lyckan blev kort. Krigsvintern 1808-09 - ovanligt kall - blev fasansfull. Dödliga epidemier härjade samtidigt som kungen beslutade att förstöra byarna. Alla byggnader i Kumlinge, Enklinge och Seglinge stacks i brand. Men till ingen nytta. I den här boken berättas den dramatiska historien om hur Kumlingeborna blev ryska undersåtar. Men framför allt: i boken får vi lära känna människorna som bott i Kumlinge från 1600-talet till våra dagar. Nästan 1.300 familjer eller omkring 7.000 personer redovisas. Vi får veta namnen på alla dessa Kumlingebor, när de föddes och dog och vad de arbetade med, vem de var gifta med och vilka barn de hade. Om många finns också spännande och intressanta biografiska uppgifter. Alla med rötter i Kumlinge kan med boken enkelt spåra förfäderna i socknen bakåt i tiden till 1600-talet. Boken innehåller också mycket för den sjöfartshistoriskt intresserade, bland annat en skeppslista. Författaren Håkan Skogsjö är journalist och välkänd släkt- och lokalhistorisk forskare. Boken kostar 410 finska mark och kan beställas från författaren (klicka på namnet här nedan).
2012-11-11Håkan Skogsjö

Annonser