Litteratur-sök

Adelsfröken eller piga? Förhållanden kring Eberhard Zacharias Munck af Rosenschöld, hans dotter Eva Eleonora och dotterson Peter Frithiof. En kulturhistorisk släktkrönika.

Författare: Gunvor Landen
Utgivare: MonitorFörlaget
Tryckår: 2007
Antal sidor: 333
Boken beskriver den originelle medicine professorn, läkaren och brunnsintendenten E. Z. Munck af Rosenschöld (den förste i Sverige att kokoppympa mot smittkoppor), hans utomäktenskapliga dotter Eva Eleonora och dotterson Peter Frithiof - senare boktryckare och färgstark tidningsredaktör som utgivare av Nya Södertelge Tidning - liksom personerna omkring dem och deras levnadsförhållanden under 1800-talet i Lund, Helsingborg, vid Ramlösa brunn och i Södertälje. Gaturenhållning, belysning, husens brandfarlighet, svårigheter att resa och få lön i natura, men även beskattning, fattigvård, sjukdomar och begravningssed gås igenom. Det underliggande temat är sökandet efter den okända moderns identitet. Var hon en adelsfröken från Stockholm som inte fått gifta sig med fadern, vilket Eva påstått, eller var hon en vanlig enkel piga? Och varför blev det process om arvet efter honom? Hur förhöll det sig med testamentet och med hans bibliotek? Som grund för boken ligger kritisk källforskning av både tryckt och otryckt material, det senare hämtat från kyrkböcker, mantalslängder, domböcker och olika arkiv. Boken är illustrerad, försedd med noter, källanvisningar, bildförteckning och personregister med släktangivelser. 333 sidor. Gunvor Landen, f. d. gymnasieadjunkt i franska, spanska och latin, är ättling till dessa personer. Boken kan köpas på några olika ställen. Sök på Google på författarens namn eller titeln. Där står också adress och telefonnummer. Skulle nämligen vara tacksam att få hjälp att lösa några gåtor i min bok, få veta om någon i sin släktforskning stött på en flicka Eva Eleonora (-Nora) i någon församling (t.ex. i husförhör) mellan åren 1804 och 1813. Hon föddes den 20 november 1804 i Lund och moder uppges vara en Gjertrud Andersdotter omkring 20 år. Också upplysningar om modern både före och efter 1804 tas tacksamt emot. Sak- och personregister finns nu att hämta på http://sites.google.com/site/adelsfroken/home.
2012-11-07
Finns i: Krönikor

Annonser