Litteratur-sök

Urkundsutgåvor

Böter och fredsköp : Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap XVI.

böterochfredsköp_field_bild
Författare: Olof Holm, Georg Hansson, Christer Kalin
Tryckår: 2016
Antal sidor: 328
ISBN: 91-87276-27-5

Läs mer

Tössbo härads domböcker 1613-1675

tossbo-dombok
Författare: Elsa Sjödahl
Tryckår: 2014
Antal sidor: 292
ISBN: 978-91-637-4558-4

Läs mer

Ronneby stadsbok 1634-1640

Författare: Bengt Ankarkloo
Tryckår: 1996
Antal sidor: 339

Läs mer

[Gräsmarks äldsta husförhörslängd]

Författare: Kenneth Larsson
Tryckår: 1998
Antal sidor: 93

Läs mer

Hälsinglands äldsta skattelängd

Författare: Stefan Brink
Tryckår: 1994
Antal sidor: 175

Läs mer

Död- och begravningboken för Tving, åren 1712-1755

Författare: Carina Focklin och Roger Rydberg

Läs mer

Ångermanlands äldsta skattelängd (1535)

Författare: Håkan Skogsjö
Tryckår: 1986
Antal sidor: 43

Läs mer

Öckerö kyrkobok 1737-1778

Författare: Anna-Stina Wettesten, Rolf Nilsson, Sture Olofsson
Tryckår: 1994
Antal sidor: 114

Läs mer

Medelpads äldre urkunder

Författare: Algot Hellbom
Tryckår: 1972
Antal sidor: 396

Läs mer

Medelpad 1571 Elfsborgs lösen

Tryckår: 1964
Antal sidor: 102

Läs mer

Kumla kyrkas räkenskapsbok 1421-1590

Författare: Jonas L:son Samzelius (utg.)
Tryckår: 1946
Antal sidor: 234

Läs mer

Annonser