Litteratur-sök

Lexikon/ordlistor

Böter och fredsköp : Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Skrifter utgivna av Jämtlands läns fornskriftsällskap XVI.

böterochfredsköp_field_bild
Författare: Olof Holm, Georg Hansson, Christer Kalin
Tryckår: 2016
Antal sidor: 328
ISBN: 91-87276-27-5

Läs mer

Ordbok för släktforskare

Författare: Kent Andersson och Henrik Anderö
Tryckår: 2006
Antal sidor: 256

Läs mer

Släktforskarens uppslagsbok

Författare: Barbro Lunsjö
Tryckår: 1996
Antal sidor: 122

Läs mer

Latin för släktforskare

Författare: Jojje Lintrup
Antal sidor: 28

Läs mer

Svenska sjukdomsnamn i gångna tider

Författare: Gunnar Lagerkranz
Tryckår: 1994
Antal sidor: 143

Läs mer

Swedish Genealogical Dictionary

Författare: Phyllis J Pladsen and Joseph C Huber
Tryckår: 1995
Antal sidor: 150

Läs mer

Den militära terminologin i svenskan

Författare: Nils Törnqvist
Tryckår: 1969
Antal sidor: 196

Läs mer

Annonser