Litteratur-sök

Folkliv

Ätten Breitholtz. Del II: En släkthistoria genom sju sekler.

breitholtz_field_bild
Författare: Carl Anders Breitholtz
Tryckår: 2010
Antal sidor: 512
ISBN: 978-91-633-6730-4

Läs mer

Boka um Mälsa. Boken om Stora Mellösa

Författare: John Nerén
Antal sidor: 530+432

Läs mer

Skillingtryck i Linköping. Förteckning över tryck 1671-1918

Författare: Allan Ranius
Tryckår: 1994
Antal sidor: 158

Läs mer

Det svenska dasset - inte bara en skitsak

Författare: Kalle Bäck
Tryckår: 1994
Antal sidor: 72

Läs mer

Skiljas. Trolovning, äktenskap och skilsmässa i Norrland på 1800-talet

Författare: Marja Taussi Sjöberg
Tryckår: 1988
Antal sidor: 180

Läs mer

Majstång och julgran. Våra helgseder

Författare: Vera Forsberg
Tryckår: 1953
Antal sidor: 159

Läs mer

Statarminnen. Ny samling

Författare: Mats Rehnberg (red.)
Tryckår: 1949
Antal sidor: 259

Läs mer

Skandi-fest

Författare: Henrik Tallgren
Tryckår: 1999
Antal sidor: 109

Läs mer

Kära brevvän. En bok om och med brev

Författare: Eva Dahlström (red)
Tryckår: 1998
Antal sidor: 300

Läs mer

Kulturminnen från småländskt 1700-tal

Författare: Håkan Nordmark (red)
Tryckår: 1997
Antal sidor: 127

Läs mer

Anor i folkupplaga. Släktforskning som folkrörelse

Författare: Lennart Börnfors
Tryckår: 2001
Antal sidor: 95

Läs mer

Livet i Vadsbo under 1800-talet

Författare: Gust. Hultgren
Tryckår: 1939
Antal sidor: 239

Läs mer

Självskrivna liv - studier i äldre folkliga levnadsminnen

Författare: Britt Liljewall
Tryckår: 2001
Antal sidor: 500

Läs mer

Språk och kulturgränser i Värmland

Författare: Richard Broberg
Tryckår: 2001
Antal sidor: 159

Läs mer

Annonser