Länkar

http://user.tninet.se/~ptx284u/index.htm

Andrew Peterson-sällskapet hör hemma i Ydre i södra Östergötland och vårdar minnet av emigranten Andrew Peterson vars dagböcker var en viktig källa för Vilhelm Mobergs Emigrantepos. Föreningen vill skapa intresse och öka kunskapen kring Andrew Petersons liv och gärningar före och efter hans emigration. Samtidigt har föreningen som mål att öka kunskapen om det svenska samhälle som Andrew Peterson lämnade vid tiden för emigrationen. Därtill skall föreningen verka för att öka kunskapen om emigrationens betydelse för samhällets utveckling. Föreningen skall också verka för att levandegöra Andrew Petersons liv, gärningar och samtid.