Länkar

http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1226

I verket Sveriges medeltida personnamn redovisas de fornsvenska personnamnen fram till år 1520. Varje namnartikel består av en formkatalog, en materialsamling och en namnkommentar. Sveriges medeltida personnamn kommer att behandla de medeltida förnamnen i 5 band. Band 1 (A-E) och Band 2 (F-Hanok) och 3 häften av band 3 är utgivna. Läs mer om Sveriges medeltida personnamn här.