Länkar

http://www.skaramedeltidsgille.se

Skara Medeltidsgille (Convivium Medievale Scarense) är en ideell förening med säte i Skara som på olika sätt försöker sprida förståelse och kännedom om medeltidens människor, deras levnadssätt, kultur och traditioner samt verka för att detta levandegörs exempelvis genom ett historiskt spel, studiecirklar, föredrag eller utflykter med anknytning till medeltiden.