Länkar

http://www.raa.se

Riksantikvarieämbetet är en central förvaltningsmyndighet för kulturmiljövården i Sverige. Den finns i centrala Stockholm och har regionkontor som arbetar med arkeologiska undersökningar. Tillsammans med länsstyrelserna och länsmuseerna har Riksantikvarieämbetet ansvar för att kulturarvet bevaras och brukas. Vår huvuduppgift i denna samverkan är att svara för den samlade ledningen inom verksamhetsgrenarna: myndighetsarbete, kunskapsuppbyggnad, vård och publikarbete.