Länkar

http://spraakbanken.gu.se/fsvldb/

K.F. Söderwalls ordbok, utgiven 1894-1918, är ett nyttigt hjälpmedel för den som nått medeltiden i sin forskning.