Litteratur-sök

Om Soldatnamn

Författare: Sten Kreüger
Tryckår: 1957
Antal sidor: 43
Detta är en liten skrift, där författaren anger att han undersökt namnen vid två kompanier vid varje indelt regemente vid fyra tidpunkter, omkring 1682, omkring 1740, omkring 1810 och sist 1880. Totalt fick han ihop ca 35000 namn, men i detta häfte har han bara med utdrag ur sina forskningar och hänvisar för övrigt till Krigsarkivet, där hans fullständiga material skulle deponeras. I en inledande uppsats sammanfattar han sina resultat, och ger exempel på olika namntyper. Han har också ägnat båtsmännen intresse.
2012-11-07

Annonser