Länkar

http://www.sofi.se/servlet/GetDoc?meta_id=1017

Här kan man ladda ner ett lexikon över personnamn som finns på runstenar i form av tre pdf-filer.
Finns i: Personnamn

Annonser