Länkar

http://www.scb.se/Pages/Product____30895.aspx

Förnamnsstatistiken framställd från SCB:s register över totalbefolkningen (RTB). Här kan de vilka förnamn som är populärast bland Sveriges befolkning, likaså vilka som varit populärast bland föräldrarna 1998-2004. Du kan också söka på ett särskilt namn och få uppgift om antalet bärare. Tyvärr är statistiken dock ganska primitiv, eftersom det inte finns någon möjlighet att göra urval på ålder, bostadsort, födelseort och liknande.
Finns i: Personnamn

Annonser