Länkar

Smeder

2012-11-09Håkan Skogsjö
Om smedsläkten Mähler, verksam i Sollefteå.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Inledningstexten lyder (juni 2000): »Dessa sidor är tillkomna för att hjälpa forskare och för att hedra överstelöjtnant Axel Mollstadius och kyrkoherde Ragnar Lindstam. Axel Mollstadius har skrivit av originalen och sammanställt uppgifterna på 1950-talet, om de olika längder Ni återfinner på dessa sidor. Ragnar Lindstam har sammanställt de familjer av smeder som bodde i Hakarps församling (det nuvarande Huskvarna, återfanns inom denna församling). Med hjälp av Jönköpingsbygdens Genealogiska förenings sidor om ministralböcker på nätet, har familjerna och uppgifterna om var personerna var födda och döda, hämtats. Vi har moderniserat sidorna för det nya mediet - Internet.»
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förening som riktar sitt intresse mot de smedsläkter som var knutna till järnbruken (alltså inte sockensmeder). Medlem i Sveriges Släktforskarförbund.