Länkar

Skåne

2018-06-23Håkan Skogsjö
Ystadbygdens Släkt- & Bygdeforskarförening bildades 1992 och är en ideell förening för släkt- och bygdeforskare. Föreningen är ansluten till Skånes Genealogiska Förbund och Sveriges Släktforskarförbund. Föreningen har till syfte att främja släktforskning genom att skapa kontakter mellan aktiva släktforskare samt att intressera nybörjare för släktforskning. Verksamhetsområdet omfattar socknarna i Färs, Ljunits, Herrestads och Torna härader.
2018-06-23Håkan Skogsjö
Föreningen bildades 1984 och ingår som en av de f.n. 20 skånska släktforskarföreningarna i Skånes Genealogiska Förbund - SGF. Verksamhetsområdet är begränsat till Staffanstorps kommun och dess tolv socknar.
2018-06-21Håkan Skogsjö
Startad 1983 och medlem i Sveriges Släktforskarförbund.
2018-06-21Håkan Skogsjö
Medlemsförening i Sveriges Släktforskarförbund.
2018-06-21Håkan Skogsjö
Kullabygdens Släktforskare är en ideell förening som bildades 26 februari 1987 av några släktforskarentusiaster. Den har till syfte att främja släktforskning i Kullabygden genom att skapa kontakt mellan aktiva släktforskare samt att intressera nybörjare för släktforskning.
2018-06-21Håkan Skogsjö
Bildad 1996. Medlem i Sveriges Släktforskarförbund.