Länkar

Präster

2012-11-09Håkan Skogsjö
Förening som ordnar möten och symposier och ger ut skrifter samt har till uppgift att främja arbetet med ett nytt Göteborgs stifts herdaminne.
2012-11-09Håkan Skogsjö
»Hernösands stifts herdaminne» innehåller biografier över präster som har varit verksamma inom gamla Härnösands stift. Verket utkom 1923-26. Här finns verket i form av pdf-filer.