Länkar

Militärer

2012-11-09Håkan Skogsjö
Olof Strömberg redovisar båtsmän i Ångermanland och Medelpad.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Här lämnas släkt- och personhistoriska uppgifter om båtsmännen i Sunds socken på Åland 1729-1809.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Registret omfattar idag huvudsakligen knektar från de fyra indelta skånska regementena: Skånska Dragonerna, Skånska Husarerna samt Norra och Södra Skånska (Infanteri-) regementena.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förteckning över soldatregister runt om i Sverige som Krigsarkivet samarbetar med. Soldatregistren har som målsättning att upprätta datoriserade register med uppgifter om de indelta soldaterna och båtsmännen, deras familjer och boendeförhållanden.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Förteckning med biografiska och genealogiska uppgifter över alla soldater vid rotarna i Järbo socken i Dalsland under indelningsverkets tid.
2012-11-09Håkan Skogsjö
Soldatregistret samlar uppgifter om dragoner, soldater och båtsmän som verkat i Bohuslän under det yngre indelningsverkets tid, 1685-1901. Tummen ner för den egendomliga inställningen att i ena meningen be om andras hjälp med projektet och i nästa begära 100 kr/familj för att dela med sig av uppgifterna. Det rimmar illa med det ömsesidiga givande och tagande av information utan att blanda in pengar som av tradition finns inom forskningen - åtminstone så länge det gäller uppgifter om enstaka personer eller familjer. Rådet måste bli: Kräv en hundring av soldatregistret för varje familj ni delger dem.